Page 1 of 14 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 136

Thread: Openbaringe / Revelation

 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  Johannesburg
  Posts
  119

  Openbaringe / Revelation

  https://www.youtube.com/watch?v=E1-t...qHyuJXHkY_kTXD

  "Revelation: The Fuel Project Guide"

  Goeie dag almal. Ek plaas die 'link' hierbo wat handel oor Openbaringe. Weereens sowat 43 kort en kragtige videos wat handel oor Daniel se visies. Indien jy self Openbaringe bestudeer en 'n pad met Jesus loop sal Fuel project se navorsing en werk jou navorsing en studies versterk.

  Geniet!

 2. #2

 3. #3
  Hallo Chris,

  Net voor ek hierna luister, IS HIERDIE WEER JOU PRETERIST MAATJIES SE VIDEOS OF NIE?

 4. #4
  Ou Chris, jy luister weer na iemand wat kom soos die engel van die lig...

  Die man praat totale onsin, en jy vreet dit weer soos soetkoek op. Ek het telke male, oor en oor aan jou bewys dat die man lieg, en hier doen hy dit weer, en JY plaas die video op AKSKA...


  Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie GESLAG sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

  Mat 24:34 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 ThisG3778 GENERATION1074 shall notG3364 pass,G3928 tillG2193 G302 allG3956 these thingsG5023 be fulfilled.G1096

  Die man steek vas, oor die woordjie GENERATION, en ek probeer weer help.

  GENERATION:
  γενεά
  genea
  ghen-eh-ah'
  From (a presumed derivative of) G1085; a generation; by implication an age (the period or the persons): - age, generation, nation, time.

  VERDERE VERDUIDELIKING...
  γένος
  genos
  ghen'-os
  From G1096; kin (abstractly or concretely, literally or figuratively, individually or collectively): - born, country (-man), diversity, generation, kind (-red), nation, offspring, stock.

  Laat God se GEES jou lei, en nie ander mense nie...

 5. #5
  More Hein

  Eintlik wil ek my vir jou vererg en dan dink ek terug oor die dae toe die goed ook nie vir my sin gemaak het nie. Ek het die selfde onvrede in my hart ervaar as wat jy nou doen, so nee, ek gaan my nie vererg nie ek gaan jou bedank. Dankie Hein jy het my weer 'n geleentheid gegee om die ding met myself uit te klaar en te probeer verduidelik.

  Ja, jy kan die woord geslag met nasie vervang as jy wil, maar dan moet jy vir ons verduidelik hoekom die Bybel nerens anders 'n tydperk in nasies aandui nie maar wel in geslagte.

  Mat 23:29 Wee julle, skrifgeleerdes en Farisers, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;
  Mat 23:30 en julle s: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.
  Mat 23:31 Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.
  Mat 23:32 Maak die maat van julle vaders dan vol!
  Mat 23:33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
  Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,
  Mat 23:35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagara, die seun van Bergja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
  Mat 23:36 Voorwaar Ek s vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

  Hein dink jy die het al gebeur of beteken geslag hier ook nasie volgens jou?

  Chris

 6. #6
  Eerstens Chris, niks pla my of maak my onrustig nie, INTEENDEEL. Dit wat ek glo, maak my gemaklik en baie rustig.

  AL WAT EK VIR JOU KOM UITWYS, IS DAT DIE MAN VAN DIE PAD AF IS MET SY UITLEG van die Woord. Ek het telke male tevore dit aan jou uitgewys, en jou gevra om mooi daarna te gaan kyk, maar ek sien jy het nie. Dus vra ek weer, gaan kyk na die goed wat ek reeds aan jou uitgewys het, oor die onsin wat die "preterist futurist" mater praat

  Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,

  Jy weet, net soos ek dat daar al vervolging was, nie net Israelse Jode nie maar orals in die wereld. Jy weet ook dat Hitler seker die grootste vervolger van Jode was, wat die meeste Jode uitgewis het in die geskiedenis. En so sal dit aangaan in Israel, het Christus belowe, tot aan die einde toe. Hoekom mag jy vra Chris? Ek glo, omrede meeste Jode nie WIL GLO dat die messias al gekom het nie, en dit is wat ek glo.

  Gaan bestudeer dit wat ek reeds vir jou gegee het in vrae.

  Groetnis

 7. #7
  Hein

  Jy sien, dit is my hele punt. Jy lieg vir jouself en dink niemand anders sien dit nie. Wanneer ek in die Bybel lees daar kom 'n groot verdrukking en God gaan mense uitlewer aan die bose dan raak ek bekommerd. Ek wil nie he dit moet met my of enige van my geliefdes gebeur nie. Dit is menslik en natuurlik om ellende te vermy.
  Jy aan die ander kant lyk vir my gee glad nie om nie, jy se jy is rustig en gemaklik daarmee. Jy glo mos dat God die ellendes van openbaring vir Sy kinders uitgedink en beplan het, dat Hy jou gaan uitlewer aan die bose en die dier gaan toelaat om miljoene van Sy kinders te verwoes. Dit is vir my aan kranksinnig en ek sien dit in dieselfde klas as 'n self moord bom draer wat glo dat, daar 7 maagde vir hom in die hemel wag.

  Ek weet, dat die God wat ek ken, my Vader, my nooit sal uitlewer aan die bose nie, ek glo die beloftes van die Bybel, ek glo dat ek nie meer 'n dienskneg is nie, maar 'n kind. Ek glo dat ek geregverdig deur die bloed van Jesus as heilige voor my Vader staan en niks tussen ons kan kom nie, nie eers sonde nie. Dit Hein gee my gemoedsrus, om te weet dat my Vader my eerste liefgehad het en dat hy my nooit gaan uitlewer aan die bose nie.
  Dit is bietjie anders as wat jy verwag volgens jou verstaan van openbaring ne?

  Om terug te kom by die video, ek het deur jou skrywes gewerk Hein, met moeite en ek kon geen, maar geen een enkele bewys kry van wat jy beweer die man lieg nie.
  Jy antwoord nie wat ek jou vra om te verduidelik nie, want jy kan nie, dit maak nie sin nie, nie eers vir jou nie. Dit sal nie want dit is op tradisionele hoorse gegrond en nie Bybels nie.

  Bring jou bewyse wat jy kastig het, ek kan nie wag nie, ek wil baie graag die hele ding weer vir my self uitpluis. Ek weet egter jy sal nie, jy sal weer n verskoning he en in jou hart weet jy dit maak nie sin nie.

  Chris

 8. #8
  Lekker man, hier gaat ons alweer...

  Punt 1:

  Rev 7:9 N hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte WAT NIEMAND KON TEL NIE, uit ALLE nasies EN stamme EN volke EN tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed MET WIT KLERE en met palmtakke in hulle hande;
  Rev 7:10 en hulle het met ‘n groot stem geroep en ges: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!
  Rev 7:11 En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en ges:
  Rev 7:12 Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.
  Rev 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my ges: Hulle wat bekleed is MET DIE WIT KLERE, wie is hulle en WAARVANDAAN het hulle gekom?
  Rev 7:14 En ek s vir hom: My heer, u weet dit. En hy s vir my: Dit is hulle wat UIT die GROOT VERDRUKKING kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

  Wie is al hierdie mense uit ALLE NASIES, STAMME EN TALE? Was hul in die EINDTYD OPENBARING groot verdrukking of nie Chris? Kan jy werklikwaar dit weerl? Verduidelik asb dan Chris!!

  Daar is net een GROOT VERDRUKKING wat NOG MOET kom Chris, en dis die EEN wat uitgewys word in Openbaring – NET EEN Chris. Nie ‘n 70 AD verdrukking, dan weer tydens Hitler se tyd verdrukking nie, NET EEN Chris!!!. En dit kom oor die HELE wreld Chris!!! Nie net Israel nie Chris!!!!


  Punt 2:
  Het Jesus toe af aarde toe gekom met Sy wederkoms, na daardie groot verdrukking wat jou “preterist futurist” maatjie, bog-prater uitwys Chris??? Indien nie, waarom dan nie, want dis wat hieronder staan Chris, SIEN DIE WOORDJIE DADELIK!!!!

  Mat 24:29 En DADELIK n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
  Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
  Mat 24:31 En Hy sal sy ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan

  Jesus se WEDERKOMS: Het Jesus Sy engele uitgestuur om die mense te kom haal Chris? Nee nog nie Chris! So jou bog-prater maatjie op die video praat dan mos bog, of hoe dan Chris? Verduidelik asb!


  Punt 3:
  Kom ons wys jou bog-prater maatjie weereens verkeerd Chris, die enetjie waarin jy vas glo. Die een wat die Bybel vertaal soos wat hy goeddink, daai enetjie, daai futurist preterist mater...
  Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer TEEN DIE HEILIGES EN HULLE TE OORWIN, en aan hom is mag gegee oor ELKE STAM en TAAL en NASIE.
  Rev 13:8 En AL DIE BEWONERS VAN DIE AARDE sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
  Rev 13:9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.

  Hier wil ek amper vra, kan iemand dan SOOOOO mislei word, en DIT nie eens verstaan nie??
  Ek glo vas die gees van misleiding is in hom gestuur, sodat hy glad nie verstaan nie, daardie “futurist preterist” mater.

  Nou vra ek jou WEER Chris, SOOS TELKE MALE TEVORE...., waar Chris het jy dit gesien gebeur in die verlede of in die geskiedenis tot nou toe??? Het dit al gebeur soos jou “futurist preterist matertjie? Nee!!! Gald nie!!!

  En dan glo jy dit Chris?
  Verduidelik asb Chris?

  Genoeg vir nou, ek wag vir jou verduidelikings op elke punt.

 9. #9
  Hein

  Eerstens lees gou die eerste vers van Openb1.

  Rev 1:1 Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien.

  Jy sien die woord binnekort? Ons is nou reeds 2000 jaar verder, binnekort is verby. Jesus het selfs 'n tyd daaraan gekoppel, 'n geslag, die woord wat jy verander na nasie. Is 'n geslag (40 jaar) nie nader aan binnekort as 2000 plus jare nie.

  Punt een is eenvoudig wat daar staan. Die mense wat uit die verdrukking voor 70 nc kom. In hfst 6 smeek die mense God vir wraak en 'n einde aan die verdrukking. In hfst 7 dank hulle God vir die einde na die tempel vernietig is en hulle nou deel is van 'n nuwe verbond.

  Punt twee is toe Jesus sy plek in die hemel aan die regterhand van God opgeneem het. Let op

  Punt drie is geskiedenis. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_...usalem_(AD_70)

  Hein kyk asb die video, die man verduidelik regtig baie beter as wat ek kan tik. Rerig kom oor dit, God sal nie Sy kinders uitlewer aan satan nie. As jy tot daardie besef kan kom sal jy ook besef dat dit wat jy vrees net kan gebeur omdat jy dit vrees.


  Chris

 10. #10
  Chris, ek gaan nie weer die nar se gemors kyk nie, dis vals.

  Griekse vertaling van “shortly”:
  tachos
  takh'-os
  From the same as G5036; a brief space (of time), that is, (with G1722 prefixed) in haste: - + quickly, + shortly, + speedily.

  Rev 1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things WHICH MUST SHORTLY COME TO PASS; and he sent and signified it by his angel unto his servant John: (KJV)

  Rev 1:1 The Revelation of Jesus Christ which God gave him so that his servants might have knowledge of the things WHICH WILL QUICKLY TAKE PLACE: and he sent and made it clear by his angel to his servant John; (BBE)

  Ja Chris, dit gaan net 7 JAAR duur, dis hoe vinnig die verdrukkingstydperk in OPENBARING gaan wees. In al die jare wat op aarde is, gaan Openbaring slegs 7 JAAR neem om plaas te vind. Dis kort!
  So volgens jou redenasie, saam met die “preterist futurist” mater, dan moes ons al in die hemel wees Chris?

  Jou PUNT 1 redenasie is belaglik Chris. Kyk mooi wat daar staan.
  ..... en dan sal AL die stamme van die aarde rou bedryf….Chris, ni net die paar Israeliete of dissipels nie Chris, AL DIE STAMME VAN DIE AARDE!!! Net daar duik daai mater en jou redenasie WEER in die hek… jammer man.

  Punt 2 redenasie is nog meer belaglik Chris.
  Waar het dit reeds gebeur Chris?
  Mat 24:31 En Hy sal sy ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan

  Ag nee man Chris, is jy seker van jou storie???

  So wat van die ander vrae Chris?

Page 1 of 14 12311 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •