Page 2 of 14 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 136

Thread: Openbaringe / Revelation

 1. #11
  Hein

  Dis rerig jou keuse of jy dit kyk of nie. Hy het die kennis, jy kort dit, besluit self. Dit is maar 'n uitdaging wat leke predikers het, hulle het die salwing maar kort kennis. Die volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis.

  Jou poging om verby die binnekort te kom is nie geslaag nie Hein, die nuwe afrikaanse vertaling spel dit mooi duidelik uit.

  Rev 1:1 Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien.
  Rev 1:2 Johannes is die getuie van wat God ges en wat Jesus Christus bevestig het; hy getuig van alles wat hy gesien het.
  Rev 1:3 Gesend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby.

  Gaan gou weer terug na vers 3 Hein, jy mis dit. "Die eindtyd is naby." Watter eindtyd? Die einde van die ou verbond, daardie tyd is verby. Ons kan tog sekerlik nie na 2000 jaar nog dink dis naby nie. Dit is verby Hein, in dieselfde geslag as wat Jesus voorspel het dit sal gebeur.

  Verder word dit bevestig in:

  Rev 22:10 Verder s hy vir my: Moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby.

  Die Eindtyd is naby, hier staan nie die verdrukking gaan gou (7jaar) verby soos jy beweer nie.

  In Openb1 staan, God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Wie was die dienaars Hein?
  Is ons nog dienaars? Die Bybel se nee ons is nou kinders, erfgename.

  Gal 4:4 Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit n vrou, gebore onder die wet,
  Gal 4:5 om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang.
  Gal 4:6 En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!
  Gal 4:7 Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.

  Jy sien Hein, Openbaring was vir die volk, dienaars, die onder die wet geskryf. Die ou verbond het bestaan uit seen of straf en Jesus het die dienaars deur Johannes gewaarsku dat die "volheid van die tyd" vir die ou verbond aangebreek het. Die wat Jesus aanvaar is gered die ander is gestraf. Dit was die volk se keuse om onder daardie verbond God te probeer behaag. Dit is geskiedenis, ons die kinders van God staan onder 'n nuwe verbond.

  Chris

 2. #12
  Hein

  Jy se: "Jou PUNT 1 redenasie is belaglik Chris. Kyk mooi wat daar staan.
  ..... en dan sal AL die stamme van die aarde rou bedryf.Chris, ni net die paar Israeliete of dissipels nie Chris, AL DIE STAMME VAN DIE AARDE!!! Net daar duik daai mater en jou redenasie WEER in die hek jammer man."


  Hein Let op, dit is die teken wat verskyn, nie Jesus nie.

  Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
  Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
  Mat 24:32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
  Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
  Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.

  Daar bestaan 'n persepsie dat die gebeure oor die hele aarde gaan plaasvind, dit is verkeerd en die verwarring is as gevolg van vertalings.

  Die woord aarde daar moet wees land, met verwysing na die beloofde land van die Jode. Klein foutjie wat 'n wereldse verskil maak.
  (G1093
  γῆ
  gē
  ghay
  Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.)


  In vers 30 lees ons sal die teken verskyn, nie die Seun nie, die teken. Wat is die teken? Die teken is die vernietiging van die tempel en al die Joodse stamme rou daaroor.

  Dit was die teken vir die Jode dat die Seun van die mens opgevaar het, dat Hy triomfeer het oor die dood, dat die tempel en offers nie meer nodig is nie, dat die Seun sit aan die regterhand van God in die hemel.

  Kyk gou na die KJV.
  Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

  Dit is die teken dat die Seun van die mens ingaan in die wolke, dit was toe Jesus sy regmatige plek in die Hemel ingeneem het.

  In vers 34 klaar Jesus enige verwarring oor wanneer die dinge gaan gebeur uit, wanneer hy daardie geslag daaraan koppel. Dit is tog dan duidelik dat Jesus nie daar na Sy wederkoms verwys het nie, daai geslag is verby. (Ek het op stadium gedink die geslag verwys na die geslag van Christus maar dit blyk nie so nie)

  Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.


  Dan wil ek jou gou terugvat na die O.T.

  Eze 32:7 En as Ek jou uitblus, sal Ek die hemel oordek en sy sterre verdonker; Ek sal die son met wolke oordek, en die maan sal sy lig nie laat skyn nie.
  Eze 32:8 Al die skynende ligte aan die hemel, di sal Ek om jou ontwil duister maak, en Ek sal duisternis gee oor jou land, spreek die Here HERE.

  Dit is deel van Ezekiel se profesie oor die vernietiging van Egipte, ons weet ook dat dit gebeur het, tog is die donker skynende ligte nooit in die geskiedenis opgeteken nie. Die punt is, dit was 'n manier van praat vir die Jode. Net soos 'n rus nie vandag gaan verstaan wat jy bedoel met, die kalf is in die put of die koeel is deur die kerk, sonder 'n afrikaanse agtergrond nie, netso het ons 'n joodse uitkyk nodig om die idioom te verstaan.
  Jy kan nou verder soek en jy gaan tientalle voorbeelde kry wat dieselfde is.

  Jesaja oor Edom:

  Isa 34:4 En al die lerskare van die hemel vergaan, en die hemel word inmekaar gerol soos n boek en al sy lerskare val af soos n blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom.
  Isa 34:5 Want my swaard het dronk geword in die hemel; kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek, om geoordeel te word.

  Ons weet tog die hemel is nie letterlik opgerol nie.

  Jesaja oor Babelonie:

  Isa 13:10 Want die sterre van die hemel en sy Orons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.

  Dit was 'n algemene manier van praat.


  Chris

 3. #13

  Lightbulb

  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein
  Jy sien Hein, Openbaring was vir die volk, dienaars, die onder die wet geskryf. Die ou verbond het bestaan uit seen of straf en Jesus het die dienaars deur Johannes gewaarsku dat die "volheid van die tyd" vir die ou verbond aangebreek het. Die wat Jesus aanvaar is gered die ander is gestraf. Dit was die volk se keuse om onder daardie verbond God te probeer behaag. Dit is geskiedenis, ons die kinders van God staan onder 'n nuwe verbond.

  Chris
  Nou goed Chris, ek sien die dwaalgees werk mooi daar met die videos....
  Ek wil dan net vir jou vra, as die hele Openbaring dan NET aan die volk (Israeliete) geskryf was, en dan VOLGENS JOU reeds verby is, hoekom is jy dan nie in die hemel nie?

  Ek vra dan DAT JY EN DIE MATER op die videos, dan seersekerlik vir my moet gaan wys dat elke liewe ding OPGESKRYF in Openbaring REEDS gebeur het in 70 AD.

 4. #14
  Hein

  Jy verstaan verkeerd, ek gaan jou niks wys nie. Jy kan dit self soek. Al rede hoekom ek jou vrae antwoord en op jou skrywes reageer is omdat jy verwarring probeer saai. Ek sal jou aanhou reghelp solank ek toegelaat word op die blad. Die gruwels waarvan jy God in jou weergawe van die Bybel beskuldig, is lasterlik en onaanvaarbaar vir enige kind van God.

  Chris

 5. #15
  Chris, jy het ongelukkig die gemors weer kom plaas op die webblad van Lukas. Deur die gemors te plaas, het jy jou oopgestel vir kritiek

  Gaan sit bietjie agteroor en dink: Hoekom sal miljoene der miljoene weergebore Christene, vervuld met God se Gees, nie met jou en die "preterist futurist" mater saamstem nie?

  Hoekom is julle reg en al die ander miljarde weergebore Christene verkeerd?

  Groetnis, Hein

 6. #16
  En as jy daarmee klaar is Chris, dan gaan lees jy die onderstaande artikel. Miskien kan dit jou oortuig. Hierdie wys dat Openbaring eers in 96AD aan Johaanes geopenbaar is deur Heilige Gees.

  https://www.christiancourier.com/art...lation-written

 7. #17
  So Chris, Kom ek wys jou hoe dwaas jou redenasie is, tesame met die “preterist futurist” dwaalleer mater van jou op sy vrot dwaalleer videos...

  Julle wys uit dat DIE EINDTYD VERDRUKKING reeds VERBY is in 70 AD. Jul wil ons wysmaak dat Openbaring iets van die verlede is, en ons nie daardeur sal moet gaan wanneer dit kom nie. Hoe belaglik !!!
  Julle wil weergebore Christene mislei met jul dwaalleer, deur aan hul te s dat die volgende verse toon dat Christus OPGEVAAR HET in die hemel, en dit nie beteken Jesus se wederkoms aan die EINDE nie:
  Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal AL DIE STAMME van die AARDE rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID.

  Chris, lees jy nie mooi nie?????, AL DIE STAMME VAN DIE AARDE!!!
  Dit sluit die xhoi san, die maoeri, die reenwoud stamme, afrikaner, almal in !!! Ja Chris, dis die WEDERKOMS, en dis waarop die vers verwys, DIS al !!!
  Al die stamme, sluit in die DUISENDE STAMME regoor die wreld, wat moes NET DAAR EN DAN ROU bedryf het. En volgens julle dwase redenasie kon dit nie gebeur het nie.
  Hoekom gaan hul rou bedryf? Omdat die evangelie na 2000 jaar REEDS aan hul verkondig is, en hul nie gehoor gegee het daaraan nie, voordat Jesus Christus se wederkoms plaasvind.
  Chris, net ‘n paar dissipels het Jesus sien opstyg hemel toe, en dit was dit. Nie al die stamme van die aarde nie???

  Maar weer wys ek uit hoe DWAAS julle redeneer, en hoe die dwaalgees julle lei. DIREK na die gebeurtenis, moet die volgende dadelik plaasvind:
  Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal AL DIE STAMME van die AARDE rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID.
  Mat 24:31 En Hy sal sy ENGELE UITSTUUR met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes (KINDERS VAN GOD) versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
  Sien jy Chris? Jou preterist dwase redenasie val plat. Hierdie het nie in 70 AD gebeur nie Chris, so jul dwase redenasie val ook plat.
  Is alle mense deur Christus SE ENGELE VERSAMEL OP AARDE, opgeneem , weggeraap, in 70AD? Nee!!! Glad nie!!!
  So wat is jul dwase storie dan????????


  In die boek Lukas, beskryf Lukas die OPNEEM, opstyg, VERHEERLIKING van Christus so:
  Luk 24:51 En terwyl Hy hulle (die paar dissipels) sen, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem.
  Luk 24:52 En hulle (die paar dissipels) het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot BLYDSKAP.

  Sien jy Chris, die paar dissipels het nie rou bedryf nie, hul was vervul met GROOT BLYDSKAP! Direk in teenstelling met jul dwaalgees redenasie.

  Hier is nog ‘n voorbeeld van Jesus se WEDERKOMS:
  Mar 14:62 En Jesus s: Ek is. En u ALMAL sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God SIEN SIT en (DAN EERS) kom met die wolke van die hemel.
  Wanneer Jesus weer terugkom aarde toe, gaan elke Moslem, Hindoe, koning, heerser, vrymesselaar, Ates, en ongelowige, plus al die ander gelowe tesame met kinders van God Jesus weer sien kom, met Sy wederkoms. Maar hierdie keer kom Christus met Sy hele lermag engele, dus kom hy met groot mag en krag terug aarde toe.
  Nie stil stil nie, MET GROOT MAG EN KRAG.

  Dis hier waar ELKE TONG SAL BELY (Filp 2:10-11) DAT Jesus Christus Here is, ELKE LIEWE EEN!! Hoekom? Want die hemel gaan geopend wees en almal gaan dit SIEN!!! Almal gaan sien hoe Christus op die troon langs die Vader sit!!
  ALMAL OP aarde! En die wat nie weergebore was nie, gaan ROU bedryf, want dis te laat, DIE TYD IS VERBY!!!

  1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

  Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en ELKE oog sal Hom SIEN, ook hulle wat Hom deursteek het; en AL DIE GESLAGTE VAN DIE AARDE sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
  Dis nie Jesus se opvaar na die hemel nie Chris, dis nie stil stil deur 11 ooggetuie DISSIPELS waargeneem nie. Hierdie verse dui op Christus se WEDERKOMS, reg na die GROOT VERDRUKKING IN OPENBARING, aan die einde van die wreld, soos ons dit ken!
  DINK!!!

 8. #18
  Hein

  Ek het daai vrae reeds geantwoord en al probeer ek weer gaan jy dit nie verstaan nie want jy het nie die nodige kennis nie. Jy gaan bietjie wyer as jou lokale dominee en pastoor moet studeer. Ek verstaan nog lank nie alles nie, maar ek besef dat kinders van God mislei word om 'n negatiewe beeld van God te glo en so hulself te marginaliseer. Dit is hoekom miljoene nie verstaan wat ek vir jou probeer se nie.

  Ek het al vir jou gese dat die negatiewe, God verloor, die dier verwoes, vertolking van Openbaring eers in die 1900 gewild geword het. Dit het begin met die verklarende Schofield Bybel in 1909 en het baie aftrek gekry in die daarop volgende jare as gevolg van die oorloe en depressie wat in daardie tyd plaasgevind het.

  My tyd is beperk en ek kan nie al die goed weer vir jou probeer uit tik nie, so kyk asb die video. As jy die voriges gekyk het sou jy gesien het die mense beantwoord meeste van die vrae wat jy vrae.


 9. #19
  'n Meer volledige verduideliking.


 10. #20
  Chris, ek bid baie vor jou, glo my. Die waarheid sal jou vrymaak. Ek gaan vir jou eerlik sė, ek gaan nie hierdie videos kyk nie. Preterist futurist is twak, vanuit die hel, en vals.
  Ek het my nog nooit laat lei deur ander MENSE se menings en sienings en verklarings nie. Ek word deur Heilige Gees gelei, en nie deur TWEEDEHANSE inligting nie. Heilige Gees het my alles GELEER wat ek weet in Sy Woord.

  EK GAAN AFSLUIT , en jou vra om mooi te dink hieroor:
  Dit wat julle glo, neem Jesus se wederkoms HEELTEMAL weg. Deur die verse te verklaar, soos wat jul dit doen, bly daar GEEN HOOP vir julle oor nie. Elke vers wat aandui dat JESUS WEER KOM, het julle nou verander.
  Ek waarsku jou dis gevaarlik. Jul speel nou met vuur.

  Ek hou aan om vir jou te bid.

  Groetnis.

Page 2 of 14 FirstFirst 123412 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •