Copy hierdie skakel. Skep n nuwe tab of bladsy en plaas dit in die internet adres area om die advertensie te sien. http://www.youtube.com/watch?v=bO-gBzTzha0
Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 61 to 63 of 63

Thread: Die Soewereiniteit van God

 1. #61
  Hein

  Jy het nou al drie gebeurtenisse deurmekaar. Onderskei asb, ek het nerens gese dit verwys na Jesus se hemelvaart nie. Die gedeelte wat jy aanhaal verwys nie na Jesus se hemelvaart of Jesus se wederkoms nie. Dit verwys na die teken van Jesus se koms, dit is Jesus se oordeel wat oor die Jode kom.

  Weereens moet jy onthou met wie praat Jesus hier. Mense wat vertroud is met Joodse beeldspraak, jy is nie en daarom verstaan jy nie. Hier is 'n kort les.

  Psa 18:9 (18:10) En Hy het die hemel gebuig en neergedaal, en donkerheid was onder sy voete.
  Psa 18:10 (18:11) En Hy het op n grub gery en gevlieg; ja, Hy het gesweef op die vleuels van die wind.
  Psa 18:11 (18:12) Duisternis het Hy sy skuilplek gemaak, sy hut rondom Hom: duisternis van waters, diktes van wolke.
  Psa 18:12 (18:13) Deur die glans voor Hom het sy wolke verbygetrek, hael en gloeiende kole.
  Psa 18:13 (18:14) En die HERE het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor; hael en gloeiende kole.

  Psa 104:2 wat Uself omhul met die lig soos met n kleed, wat die hemel uitspan soos n tentdoek;
  Psa 104:3 wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,
  Psa 104:4 wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

  Joe 2:1 Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom, want hy is naby
  Joe 2:2 n dag van duisternis en donkerheid, n dag van wolke en wolkenag; soos die mreskemering, uitgesprei oor die berge, kom n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal h tot in die jare van die verste geslagte nie.

  Nah 1:3 Die HERE is lankmoedig, maar groot van krag; en nooit laat die HERE ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm, en wolke is die stof van sy voete.

  Zep 1:14 Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar.
  Zep 1:15 Di dag is n dag van grimmigheid, n dag van benoudheid en angs, n dag van woestheid en verwoesting, n dag van duisternis en donkerheid, n dag van wolke en wolkenag,
  Zep 1:16 n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die ho hoekvestings.
  Zep 1:17 En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek.

  Mat 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

  Mat 24:29 En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
  Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

  Kan jy die ooreenkoms sien Hein? Wanneer die dissipels Jesus vra oor Sy koms, vra hulle nie oor die wederkoms duisende jare weg nie, hulle vra oor die koms van Sy oordeel soos Hy gespreek het.

  Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.
  Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wreld?

  Jesus vertel Sy dissipels van die vernietiging van die tempel, die einde van die era van Moses wat op hande is, dink jy nou regtig die dissipels spring nou duisende jare verder? Komaan Hein.

  Kyk gou hier.

  Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,
  Mat 23:35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagara, die seun van Bergja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
  Mat 23:36 Voorwaar Ek s vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

  Jesus, veroordeel die addergeslag en belowe hulle, al die regverdige bloed wat vergiet is sal oor hulle kom. Dink jy dit het gebeur of het Jesus gelieg? Jesus kan nie lieg nie, dit is presies wat gebeur het tot en met 70NC. Dit is die teken van die koms van die seun van die mens, almal het dit gesien. Dit is geskiedenis. Opgeteken, moenie Jesus se woord in twyfel trek nie.

  Chris

 2. #62
  Hein

  Hierdie is jou woorde.

  "Gaan kyk hoe hul verduidelik die verskil oor verdrukking en God se wraak, en hoe dit ons gaan raak. "


  Verduidelik asseblief nou eenkeer reguit vir ons. Hoekom se jy God gaan wraak neem en teenoor wie?

  Wie is die verdrukker en wie neem wraak?

  Asseblief.

  Chris

 3. #63
  Hein

  Jy het 'n uitdaging omdat jy weier om te aanvaar dat Jesus se offer voldoende was vir jou sonde. Jy bly glo dit is Jesus en jou eie oulikgeid/selfpoging wat jou redding is. Solank jy dit glo sal jy nooit besef jy is 'n heilige nie en voor jy nie na jouself as 'n heilige kan kyk nie sal jy nie God se genade verstaan nie.

  Chris

Page 7 of 7 FirstFirst ... 567

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •