Hein

Nee, dis nie oraait nie. Kinders van God ly elke dag onnodig omdat hulle die drek wat jy en jou dissipels verkondig glo. Dit moet stop. Julle is besig om die satan se vuilwerk te doen.

Niemand wat na die feite kyk kan dink dat die groot verdrukking nog moet kom sonder om sy eie gewete te verkrag nie. Mense glo dit omdat dit die populere weergawe is. Jy weet net so goed soos ek dat Jesus gese het al daardie dinge sal gebeur voor daardie geslag verbygaan.
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Ons is meer as 2000 jaar later. Hoekom stry jy met wat Jesus uitspel?

Dan weet jy, Jesus het gepraat van daardie spesifieke tempel, nie een wat nog gebou gaan word nie. Jy weet daardie tempel is 70nc vernietig.
Mat 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.
Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.
Hein, Jesus se nie hier gaan 'n nuwe tempel kom wat afgebreek gaan word nie. Hoe verstaan jy dit nie? Dit is geskiedenis, dit het reeds gebeur. Dit was die einde van die ou verbond, God het Sy wraak op Sy verbondsvolk uitgestort, soos die verbond wat Hy met hulle gesluit het bepaal het. Ons het geen deel aan daardie verbond nie. Hoe kan jy se ek dwaal en maak belaglike stellings?

Dieselfde waarvan jy my beskuldig maak jy jouself aan skuldig.

Jy wil nog steeds glo god gaan jou regstraf, God wil nie, Hy het gekies om dit nie te doen nie. God kan nie met vrees regeer nie. Isreal het verkies om so 'n verbond met God te sluit, anders as wat God wou. Dit het gelei tot hul ondergang, God het eeue se ongehoorsaamheid op een geslag gewreek. Dieselfde geslag wat gese het Jesus se bloed moet op hulle wees. Hulle daardie geslag het gekry waarvoor hulle gevra het. Dit is nou verby. Ons staan nou onder 'n nuwe verbond. Watter deel verstaan jy nie?

Kom nou Hein jy moet deur die leuens en tradisies sien.

Kyk weer na die ou, dit maak sin en ons hoef nie om moeilike vrae te systap nie.