Page 4 of 8 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 31 to 40 of 80

Thread: Die Soewereiniteit van God

 1. #31
  Hein

  Nee, dis nie oraait nie. Kinders van God ly elke dag onnodig omdat hulle die drek wat jy en jou dissipels verkondig glo. Dit moet stop. Julle is besig om die satan se vuilwerk te doen.

  Niemand wat na die feite kyk kan dink dat die groot verdrukking nog moet kom sonder om sy eie gewete te verkrag nie. Mense glo dit omdat dit die populere weergawe is. Jy weet net so goed soos ek dat Jesus gese het al daardie dinge sal gebeur voor daardie geslag verbygaan.
  Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
  Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
  Ons is meer as 2000 jaar later. Hoekom stry jy met wat Jesus uitspel?

  Dan weet jy, Jesus het gepraat van daardie spesifieke tempel, nie een wat nog gebou gaan word nie. Jy weet daardie tempel is 70nc vernietig.
  Mat 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.
  Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.
  Hein, Jesus se nie hier gaan 'n nuwe tempel kom wat afgebreek gaan word nie. Hoe verstaan jy dit nie? Dit is geskiedenis, dit het reeds gebeur. Dit was die einde van die ou verbond, God het Sy wraak op Sy verbondsvolk uitgestort, soos die verbond wat Hy met hulle gesluit het bepaal het. Ons het geen deel aan daardie verbond nie. Hoe kan jy se ek dwaal en maak belaglike stellings?

  Dieselfde waarvan jy my beskuldig maak jy jouself aan skuldig.

  Jy wil nog steeds glo god gaan jou regstraf, God wil nie, Hy het gekies om dit nie te doen nie. God kan nie met vrees regeer nie. Isreal het verkies om so 'n verbond met God te sluit, anders as wat God wou. Dit het gelei tot hul ondergang, God het eeue se ongehoorsaamheid op een geslag gewreek. Dieselfde geslag wat gese het Jesus se bloed moet op hulle wees. Hulle daardie geslag het gekry waarvoor hulle gevra het. Dit is nou verby. Ons staan nou onder 'n nuwe verbond. Watter deel verstaan jy nie?

  Kom nou Hein jy moet deur die leuens en tradisies sien.

  Kyk weer na die ou, dit maak sin en ons hoef nie om moeilike vrae te systap nie.


 2. #32
  Chris, Ek sluit af.
  Ek gaan nie weer al die vorige duidelike verstaanbare antwoorde en bewyse herhaal nie. Jy kan dit gaan soek, dis reeds mooi beantwoord, oor en oor, net vir jou Chris. Dis reeds gedoen en goed gedoen ook. Jy kan dus glo wat jy wil, en dis oraait met my. Ek het probeer om die waarheid aan jou te gee, direk uit God se Woord uit, en ek sal my loon daarvoor ontvang in die hemel.

  Ek is tevrede in my hart en ek gaan nie jou bog verder bespreek nie. So ons los dit daar asseblief en beweeg aan na die volgende onderwerp.

  Groetnis, Hein

 3. #33
  Hein

  Ek is jammer Hein maar jou "duidelik verstaanbare antwoorde direk uit die bybel" soos jy dit stel maak vir my glad nie sin nie. In teen deel dit ontstel my dat dat iemand wat bely dat hy 'n kind van God is sulke dinge oor sy Vader kan bely en preek. Dit gaan my verstand te bowe.

  Ek kan maar net weer vir jou se dat satan van ons christen kerke infiltreer het en dat jy 'n slagoffer daarvan is. Hein, jy hou vas aan tradisie uit lojaliteit aan mense wat ook mislei is. Kyk die video hieronder asb, dit is baie kort, kyk of jy daarna nog eerlik vir my kan se dat, net jou opinie reg kan wees.

  Die ding is belangrik Hein en sluit aan by die gesprek oor geloof.

  Ons glo tog die ou testament het die nuwe vervang en dat ons nou tot die eenheid van geloof en kennis moet kom. As ons dit nie eers kan regkry nie, hoe gaan ons tot die mate van die, volle grootte van Christus kom. Hoe gaan ons ooit daar kom dat ons nie meer golwe geslinger word, die wind gedryf word nie?

  Eph 4:11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
  Eph 4:12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,
  Eph 4:13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;
  Eph 4:14 sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriery van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;
 4. #34
  Ek het gese ek sluit af, en jy hou aan....

  Maar vir die ander lesers vir wie jy wil mislei, gaan ek weer antwoord...

  My liewe Chris,

  Jy hou aan daarmee om dwase drogredes en redenasies aan te hang, gespreek deur sogenaamde dokters, dokter di en dokter dt. Slim mense, maar volgens my nie geesvervuld nie. En nou weer die dwase dwaalleer video...

  Hoeveel keer tevore het ek oor en oor op hierdie website van Lukas aan jou gewys dat jy besig is met dwaalleer. Jy hoef dit slegs te gaan lees, maar die skrikwekkendste van alles is dat jy dit glad nie kan insien nie...

  IETS MOES MET JOU GEBEUR HET IN JOU LEWE DAT JY DIT NET NIE KAN INSIEN NIE????

  Die DOKTER verduidelik op sy dwaalleer video (sonder om enigsins die Skrifte TE ONTLEED), dat Jode voor Nero gebuig het en kon niks koop en verkoop nie. So die DOKTER verduidelik dat slegs Jode in Judea voor Nero se beeld moes buig en hom aanbid...
  Maar die dwase dokter met sy sotlike redenasie, lees nie God se Woord nie.

  Opb 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor ELKE STAM en TAAL en NASIE.
  Opb 13:8 En AL DIE BEWONERS VAN DIE AARDE sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
  Opb 13:9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.


  Nou wonder ek of Chris dit gaan mis lees? AL DIE BEWONERS !!! ALMAL OP AARDE !!!! SAL DIE DIER AANBID!!!! Gaan Chris weer en weer en weer dit mis lees????
  NIE SLEGS IN JUDEA NIE, ALMAL OP DIE AARDE !!!! Hoe moeilik is dit om te verstaan Chris, om hemels naam hoe moeilik is dit om te verstaan?
  Openbaring het nie reeds gebeur nie, DIT IS NOG OPPAD!

 5. #35
  Hein

  Dankie dat jy aanhou, dit gee my geleentheid om verder te verduidelik. Baie van die vals gelofies is vir lang tye deur geloofwaardige mense aan ons verkondig. Dit maak dit moeilik om van die tradisie te breek.

  Ek verduidelik weer die deel oor aarde wat jou pla.

  Rev 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

  G1093
  γῆ
  gē
  ghay
  Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.

  Jy sien Hein dis baie eenvoudig die vertalers het 'n swak woordkeuse gemaak. Daar staan duidelik die woord ghay kan beteken 'n extension of gedeelte. Dit kon dus net so wel beteken het die gedeelte van die aarde wat aan daardie mense bekend was of die die gedeelte onder romeinse beheer. Jy kan dit gerus ondersoek.

  In die bekende Joh3:16 weet ons verseker dat Jesus vir die wereld gekom het. Daar word die woord kosmos gebruik.

  Joh 3:16 Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.
  Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wreld gestuur nie om die wreld te veroordeel nie, maar dat die wreld deur Hom gered kan word.

  G2889
  κόσμος
  kosmos
  kos'-mos
  Probably from the base of G2865; orderly arrangement, that is, decoration; by implication the world (in a wide or narrow sense, including its inhabitants, literally or figuratively [morally]): - adorning, world.

  Dis nou interessant dat die waarvoor Jesus gekom het en al die bewoners van die aarde wat Hom aanbid verskillend beskryf word.
  Kyk aan wie word die brief gerig.

  Kyk weer Openbaring 1. Johannes spel dit uit.

  1. Jesus openbaar dit
  2. Vir Sy diensknegte. Nie die wat nog kom nie, Hy bemoedig die chritene in daardie tyd.
  3. Die tyd is naby, Jesus het gese in daardie geslag.
  4. Dit moet gou gebeur, 2000 plus jaar is nie gou nie.
  5. Die brief is direk gerig aan die sewe gemeentes.

  Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
  Rev 1:2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.
  Rev 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.
  Rev 1:4 Johannes aan die sewe gemeentes in Asi: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is,
  Rev 1:5 en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed
  Rev 1:6 en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

  Ek het al vir jou vertel die bygelofie van die groot verdrukking het eers in die 1900 gewild geword. Alles agv 'n man wat die elendes van oorlog en depressie uitgebuit het om sy bybel te bemark, Scofield. Google dit, baie insiggewend. https://en.wikipedia.org/wiki/Scofield_Reference_Bible

  Hein, alles gaan terug na liefde en vrees, goed en kwaad, lig en duisternis. God wat liefde is regeer nie met vrees nie, goed kan nie kwaad gebruik nie. As goed kwaad moet gebruik beteken dit goed kan nie sonder kwaad bestaan nie.
  Vrees kan nie bestaan waar liefde heers nie, kwaad bestaan nie waar goed is nie, duisternis kan nie oor lig regeer nie, lig het nie duistenis nodig om te bestaan nie. Omdat jy wil glo God gebruik satan om te heers/straf/manipuleer/Sy raadsplan te volbring, moet jy glo dat God vrees gebruik(by geleentheid) en nie liefde nie.

  My vraag aan jou is. Dink jy God wat liefde is wil met vrees regeer?

  Chris

 6. #36
  so glo dit Chris, dis jou vooreg!

 7. #37
  Met my hele hart Hein.


 8. #38

 9. #39

 10. #40
  So Chris, die volgende het dus ook klaar gebeur. Dis nou volgens jou dwase redenasie...

  Rev 3:11 Kyk, Ek kom GOU! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.
  Dit moes dan direk na jou gebeurtenis in Israel gebeur het, want dis wat jy glo....

  Rev 14:1 En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd vier en veertig duisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.
  Rev 14:2 En ek het ‘n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van ‘n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters.
  Rev 14:3 En hulle het ‘n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is.
  Rev 14:4 Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam.
  Rev 14:5 En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God.
  Rev 14:6 En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.
  Rev 14:7 En hy het met ‘n groot stem ges: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
  Rev 14:8 En ‘n ander engel het gevolg en ges: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.
  Rev 14:9 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,
  Rev 14:10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.
  Rev 14:11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.
  Rev 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.
  Rev 14:13 En ek het ‘n stem uit die hemel aan my hoor s: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, s die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.
  Rev 14:14 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, met ‘n goue kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp sekel.
  Rev 14:15 En ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het.
  Rev 14:16 En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai.
  Rev 14:17 En ‘n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook ‘n skerp sekel gehad;
  Rev 14:18 en ‘n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met ‘n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en ges: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword.
  Rev 14:19 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God.
  Rev 14:20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver.

Page 4 of 8 FirstFirst ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •