Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 80

Thread: Die Soewereiniteit van God

 1. #21
  Nee Chris, God het dit toegelaat. Lees die res. Paulus vra vir God 3 maal om die engel van satan weg te neem, maar God doen dit nie. Dink jy Paulus het nie geestelike oorlog gevoer nie? So wat s dit vir jou? God het dit toegelaat. God is bo alle mag, alle krag en alle heerskappy. Niks kan gebeur op aarde as God nie vooraf toestemming daarvoor gegee het nie. Ek het jou al verduidelik dat as satan mag gehad het om alle mense te vermoorr, hy dit in een dag sou doen. Maar lyk nie of jy dit kan begryp nie.

  Wat dink jy sou gebeur het as God vir Paulus uitgelos het om homself te verder te verhef en hoogmoedig en trots te word? Dink jy dit sou God se toestemming weggedra het as Paulus so in hoogmoed en in trots verval het? Hebr 12 het ingeskop, ook vir Paulus, maar dit sal jy ook nie verstaan nie.

 2. #22
  Net so terloops. Alles wat ek skryf word deur verskeie weergebore kinders van God geproeflees, wat lankal kinders van God is. Nog nooit is daar deur hul fout gevind nie. Eers daarna gee ek die boekies uit om te lees. Na maande se proeflees.
  Die enigste iemand wat heeltyd en deurentyd fout vind is jy Chris. Hoekom? Want jy wil fout vind.

  Maar ek het al geleer om daarmee saam te leef.
  Geniet jou reis.

 3. #23
  Hein

  As jy die video kyk sal jy besef dat jou gelofie wat die kerk jou geleer het mbt Paulus se doring glad nie sin maak nie. God neem nie die doring weg nie want Paulus was by magte om dit self te doen. Hy het by Jesus self geleer, God het hom toegerus met alles wat nodig is om te kan heers. Paulus moet net soos ons die koninkryk bou, God bou nie sy eie koninkryk op aarde nie, Hy het gekies dat die mens dit doen.

  So wat jy ons probeer vertel is dat die satan vir elke bose ding wat hy wil doen eers vir God moet toestemming vra. Nog erger, dat God wel Sy toestemming gee. Jy beweer nou God gee satan toestemming om Sy kinders te vernietig. Sies! Dit my liewe Hein is laster teen God almagtig.
  Hein ek dink nie jy het kinders nie, het jy, sal jy hulle aan enige iemand uitlewer om te vernietig? Ek hoop nie so nie. Wat laat jou dink jou Vader sal???
  Se die Bybel nie God is 'n beter Vader as ons aardse vaders nie?

  Nee Hein, ek wil nie fout vind nie. Dink jy ek het niks anders om te doen nie? Ek het meer as genoeg, maar die Gees van God wat in my woon lei my om die onbybelse drek wat jy kwytraak te weerspreek.


  Chris

 4. #24
  Wys my asb waar ek in hierdie boekie geskryf het dat God toestemming aan satan gee gee om Sy kinders te VERNIETIG. Ek neem aan jy stem saam dat dit beteken doodmaak of uitwis.

 5. #25
  Hein

  Ek gaan nie die lasterlike drek weer deurlees nie. Al staan dit nie daar uitgespel nie is dit wat jy insinueer en die boodskap wat ek van jou skrywes verstaan.

  Kan ek dan nou aflei uit jou vraag dat jy nooit gese het God gee satan toestemming om Sy kinders te vernietig nie?
  Beteken dit ons stem saam, God sal nooit Sy kinders aan die satan uitlewer nie. Dis 'n eenvoudige vraag Hein. Kan ons as gelowige kinders van God rus in die vertroue dat God nooit die vyand sal toestemming gee om ons skade aan te doen nie, dat dit nooit Sy wil sal wees nie?

  Wat kan ons glo Hein? Dit wat ons glo is wat in ons lewens manifesteer. Wat wil jy glo Hein?

  Chris

 6. #26
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein

  Ek gaan nie die lasterlike drek weer deurlees nie. Al staan dit nie daar uitgespel nie is dit wat jy insinueer en die boodskap wat ek van jou skrywes verstaan.

  Chris
  Chris, dis die wesenlike probleem met jou. Jy is al voorheen op hierdie webblad beskuldig dat jy aanvoer iemand s wat die persoon nooit ges het nie, of aanvoer dat dit is wat die persoon bedoel of dink.
  Jy lees (indien jy hoegenaamd wel gelees het) miskien nie reg nie, of jy lees uit ‘n hoek uit waar jy vooropgestelde idees het. Jou vooropgestelde idees vorm ‘n opinie in jou kop, en dan lees jy nie regtig wat daar staan, en volg dit nie binne konteks nie.
  Die boekie het gegaan oor God wat Soewerein optree. Elke liewe ding is met die Skrif gemotiveer, en is dus Woord.

 7. #27
  Hein
  Ek sien rerig nie kans om dit weer deur te lees nie. Lees maar self dit staan daar. Direk of indirek is dit die boodskap.

  My vraag is. Sal God, Sy kinders aan die vyand oorlewer?
  Ja of nee.
  Ek se nee, nooit. Uit jou skrywes lei ek af jy se ja, God sal dit somtyds doen. Verstaan ek jou verkeerd?

  Chris

 8. #28
  Hein

  Die punt is, God het nie beheer oor alles nie. God het gekies om beheer op aarde aan die mens te gee. Dit was Sy soewereine besluit en niks of niemand kan of gaan dit verander nie. Hy het die kroon van Sy skepping perfek toegerus om Sy koninkryk hier op aarde te bou.

  Gen_1:26 En God het ges: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

  Die Bybel is duidelik dat die hemel vir God is en die aarde vir die mens.

  Psa 115:16 Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die mensekinders gegee.

  Kinders van God word bedrieg en mislei, wat veroorsaak dat ons gemarginaliseer word. Dit is al wat die vyand het. Niks anders, geen mag, geen outoriteit, tot dat ons wat ons outoriteit van Jesus Christus ontvang het dit vir die vyand gee.
  Dink bietjie hoeveel mag en outoriteit het Robert Mugabe se kinders net omdat hulle pa 'n president van 'n sukkelende afrika land is. Dink bietjie hoeveel het Donald Trump se kinders. Nou kom ons arme christene wat bely ons Vader is God almagtig en die wereld lag vir ons. Geen mag, geen outoriteit, geen gesag....... Hoekom?

  Want ons glo satan se leuens. Eerstens het satan dit reggekry dat baie mense nie meer in die integriteit van God se woord glo nie. Jy leer mense dat God hulle met tye aan satan sal uitlewer om te maak soos hy smaak. Miljoene gaan vernietig word, bla, bla, bla...

  Glo jy ons lewe uit die geloof? Jy hoef nie maar dit is wat die Bybel ons leer.

  Rom 1:17 Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.

  Gal 3:11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.

  Heb_10:38 Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.

  Dit is mos nou maklik om te sien dat as satan dit kan regkry om mense verkeerde goed te laat glo die mens verkeerd gaan lewe. Ons het nou al 'n hoop onderwerpe deur getrap waar satan die kerk en ander instansies gebruik het om christene se geloof te manipuleer. Die kastige groot verdrukking is een. Al die bewyse is daar dat, dit reeds plaasgevind het, dat die einde van die wereld soos die Jode dit geken het reeds gebeur het, dat die tempel en Jerusalem reeds vernietig is. Dis duidelik, ek het dit vir jou uitgewys. Tog kies jy om te glo dat dit weer gaan gebeur. Ja dit gaan weer gebeur, maar nie omdat dit God se wil is nie omdat jy en mense soos jy dit glo en preek. Dit sal vir julle, net soos die voor die groot oorloe wees volgens julle geloof. Ja julle geloof gaan satan die mag gee, julle geloof sal satan se wil laat geskied. Die ergste is julle gaan God daarvoor blameer. Die God van liefde, wat Homself deur Sy skepsels laat offer het sodat ons verlos kan wees. My hart is seer.

  Hein ek weet nie hoekom hierdie so moeilik is vir kinders van die God om in te sien nie. Ek kan jou en ander maar net waarsku en smeek om weer te kyk en te besin.

  Mooi dag
  Chris

 9. #29

 10. #30
  Dit verbaas my nie dat jy die goed kwytraak wat jy kwytraak nie Chris. Soos ek al ges het, ek het gewoond geraak daaraan. Weereens kom jy met die dwase stelling uit dat die Openbaring oordele reeds plaasgevind het..., en dan wil jy he mense moet na jou belaglike stellings luister wat jy hier maak. Jy dwaal grootliks Chris.

  Jy wou my uitlok met ‘n vraag of God Sy eie kinders aan satan sal oorlewer. Ek kan dit slegs antwoord uit my eie kennis van die Bybel, en dit in konteks verstaan soos dit geskryf is in God se Woord. Dis hoekom ek maande en maande die Skrifte ondersoek en my laat lei deur God se Gees as ek skryf. Daarna laat ek dit deur ander weergebore kinders van God proeflees, sodat dit ook ander kinders se goedkeuring wegdra wat weergebore is.

  Maar NET 1 PERSOON KOM TERUG EN REDENEER ANDERS..., En sy Naam is Chris....

  Maar om die vraag te antwoord: As ons ‘n mooi paadjie met God stap, doen wat Hy vra en volgens Sy wil heilig lewe hier op aarde, met skoon hande probeer leef, dan sal ons Vader ons mos ni oorgee nie, of dat satan met ons peuter nie. Dis heel eenvoudig en dis hoe ‘n goeie Vader optree. Lees Hebr 12.

  Maar indien ons so bietjie van die pad af loop, dinge aanvang wat ons nie moet doen nie sal of mag God ons straf, volgens Sy eie besluit.
  Jes 63:10 Maar hlle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef; daarom het HY vir hulle in ‘n vyand verander: HY SELF het teen hulle gestry.

  En God kan dan in Sy Soewereiniteit ook enige mag gebruik wat bestaan, sodat kinders kan besef dat hul niks sonder God kan doen nie, of sonder Hom bestaan nie. Dis Vaderlike liefde. Lees Hebr 12. Maar dis nog steeds daardie kinders van God se eie besluit of hul wil terugkeer na God en weer ‘n heilige paadjie wil loop hier op aarde.

  Ek het ook oor en oor aan jou verduidelik dat jy talle verskillende “kinders van God” kry, en God handel met elkeen afsonderlik. Dis tog baie duidelik.

  Ek sien ook dat jy en Andrew Womack toon dat ons as mens vir satan geskape het. Ek het nuus vir jou en AW, En ek kwoteer dit uit God se Woord uit:
  Jes 54:16 Kyk, k het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het k die verderwer geskape om te verniel.
  Alle mag en krag wat bestaan is onder God se Soewereine beheer. Selfs satan kan nie doen wat hy wil nie. Reeds verduidelik.

  So is daar ook goeie nuus vir die kinders van God wat God getrou volg en Sy wil doen, en met skoon hande leef en deur Heilige Gees gelei word, dat God hul sal beskerm.
  Jes 54:17 Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerl. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die HERE.


  So Chris, jy wil “kinders van God” veralgemeen, dat hul so en so is.... Jy wil alle kinders van God onder die selfde kam skeer, uit jou eie menslike humanistiese siening uit. Jy weet GLAD NIE wat in daardie mense se harte aangaan nie, en dan kan jy mos nie vir God aans hoe Hy moet optree nie?
  Indien jy wel geweet het wat WERKLIK in kinders van God se harte aangaan kan jy so redeneer, maar JY AS CHRIS WEET DIT ONGELUKKIG NIE. So jy kan nie namens alle kinders van God praat en redeneer nie, jammer.

  Chris, ek en ander verskil met jou. Dis dan mos oraait. Jy volg jou kop soos jy wil en glo wat jy wil. Ek probeer help, maar lyk my dit werk nie. Al bewys mens dit uit die skrif uit, sal jy nog steeds stry.

Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •