Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 41 to 50 of 80

Thread: Die Soewereiniteit van God

 1. #41
  Hein

  Ek het hierdie al vir jou verduidelik. Ek probeer weer.

  Die skrywe word gerig aan spesifieke, genoemde gemeentes, ons weet die gemeentes het in die tyd bestaan. Daar is dus geen verwarring of kwessie nie, dit is uitgespel. Ek haal die gedeelte aan want ek wil he jy moet jouself in die gemeentes se situasie indink en dit dan lees.

  Rev 3:1 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardis: So s Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood.
  Rev 3:2 Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind Ek nie goed genoeg voor die o van my God nie.
  Rev 3:3 Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal Ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer Ek op julle sal afkom nie.
  Rev 3:4 Maar julle het darem 'n paar mense daar in Sardis wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by My wees omdat hulle dit waardig is.
  Rev 3:5 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort.
  Rev 3:6 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes s.
  Rev 3:7 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Filadelfia: So s die Heilige, die Ware God, Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie:
  Rev 3:8 Ek weet alles wat julle doen. Kyk, Ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en My nie verlon nie.
  Rev 3:9 Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg kyk, Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek julle liefhet.
  Rev 3:10 Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.
  Rev 3:11 Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie.

  Nou, die gemeentelede is al almal dood. Volgens jou moet dit nog gebeur. Dan is Johannes volgens jou 'n vals profeet of God het nie sy woord gehou en onverwags, soos 'n dief in die nag op hulle afgekom nie.

  Lees wat daar staan, nie wat mense wil he jy moet glo daar staan nie. Daar is geen verwysing na komende geslagte of kerke nie. Die boodskap was van toepassing op daardie gemeentes.

  Wat pla jou in Hfst 14?

  Chris

 2. #42
  Middag Chris en Hein

  Ek het 'n vraag vir Chris: beskou jy Openbaring as 'n letterlike geskiedenis of as 'n profesie?
  'n Kort antwoord sonder videos om te kyk seblief!

  En dan miskien as julle wil definieer die heiliges waarvan die nuwe testament praat. Moontlik op 'n nuwe draad. Wanneer is iemand een van hulle?

 3. #43
  Middag 510

  Openbaring is 'n profesie deur Jesus, wat aan Johannes openbaar is om aan die nuwe testament gelowiges, dit wat binnekort moes gebeur bekend te maak.

  Heiliges is, wedergebore, Gees vervulde kinders van God.

  Chris

 4. #44
  Dan waar presies pas die eindtyd en die wederkoms in?

 5. #45
  510, almal wat weergebore is en gelei word deur die Heilige Gees, is heiliges (Rom 8:14)

  Chris
  Ek dui aan dat Jesus se Hy kom GOU in Openbaring briewe aan die gemeentes. Lyk my jy het dit alweer moedswillig mis gelees. Volgens jou redenasie van "gou", moes Opb 14 dan OOK REEDS gebeur het, want dit volg direk op Opb 13, want jy toon aan die 666 merk het reeds plaasgevind in Israel. Dis nou jou nuutgevonde "victorious-preterist-futurist-religion" wat jy aanhang.

  Ek haal jou aan, waar jy skryf:
  Kyk weer Openbaring 1. Johannes spel dit uit.

  1. Jesus openbaar dit
  2. Vir Sy diensknegte. Nie die wat nog kom nie, Hy bemoedig die chritene in daardie tyd.
  3. Die tyd is naby, Jesus het gese in daardie geslag.
  4. Dit moet gou gebeur, 2000 plus jaar is nie gou nie.
  5. Die brief is direk gerig aan die sewe gemeentes.


  Nou ja, kom ek vra jou nog 'n vraag:
  Die briewe word volgens Opb 1 aan die 7 gemeentes in Openbaring is gemeentes van ASI reg? Dis nou waar jy aantoon dat al GROOT verdrukking dinge van Openbaring ook “GOU” gaan gebeur. Jy teer op die woord “GOU”. Jy toon aan MET JOU "victorious-preterist-futurist-religion" die verdrukking het REEDS gebeur in 90 AD
  Maar hoe dan nou Chris? Jy toon aan die groot verdrukking het reeds plaasgevind in ISRAEL? Hauw?
  Hoekom word die brief van Openbaring aan gemeentes van ASI gerig, as volgens jou die verdrukking REEDS in ISRAEL plaasgevind het? Sou God dan nie die briewe aan ISARAEL rig nie, mense van daai tyd, soos jy beweer?
  Jou dwase redenasie maak nie sin nie.

  Jou definisie van “GOU” maak nie sin nie en stink: Kom ek help jou reg.

  Rev 1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must SHORTLY come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

  τάχος
  tachos
  takh'-os
  From the same as G5036; A BRIEF SPACE (OF TIME), that is, (with G1722 prefixed) in haste: - + quickly, + shortly, + speedily.

  Sien jy raak Chris: “KORT TYDPERK
  Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou(IN ‘N KORT TYDPERK) moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,

  Dit beteken Openbaring gaan spoedig gebeur, die tydperk gaan kort wees. Dit gaan slegs 7 jaar neem, m.a.w SLEGS 0,1% van die aarde se tydsbestaan, tot op hede.

  Ai, hoe wens ek jy kan die waarheid insien...
  Sterkte

 6. #46
  Quote Originally Posted by S415 View Post
  Dan waar presies pas die eindtyd en die wederkoms in?
  Naand S415

  Die eindtyd waarna in Matteus en Openbaring verwys word is nie die einde van die wereld nie. Dit is die einde van 'n era. Die einde van die Jode se verbond met God. Die ou verbond is met 'n nuwe verbond vervang. Die eindtyd was die tyd van dat Jesus aan die kruis gesterf het tot die profesie vervul was en die tempel vernietig is.

  Rev 1:3 Gesend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby.
  Die eindtyd het betrekking gehad op die gemeentes aan wie die skrywe gerig was.


  Die wederkoms is wanneer Jesus weer aarde toe kom. Dit sal gebeur wanneer ons, die kinders van God, die kroon van Sy skepping, die apostoliese opdrag voltooi het. Dws wanneer God se koninkryk regoor die aarde heers, wanneer Sy vyande 'n voetbank vir Sy voete is.

  Heb 10:10 Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal.
  Heb 10:11 En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie;
  Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
  Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is n voetbank van sy voete.
  Heb 10:14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.
  Heb 10:15 En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis;
  Heb 10:16 want nadat Hy tevore ges het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit n di dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe,
  Heb 10:17 en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.
  Heb 10:18 Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie.
  Heb 10:19 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus

  Chris

 7. #47
  Hein

  Ek verstaan nie wat jy vir my probeer se nie. Waar kom jy aan die 90 AD?

  Chris

 8. #48
  Hein

  Jy kan die gou maar verdraai soos jy wil, die feit bly Jesus het gese al die dinge sal gebeur in die geslag en daar sal van die wat by Hom was sien hoe Hy in Sy koninkryk kom. Dit is wat Jesus profeteer het en dit is presies wat gebeur het.

  Mat 24:34 Dit verseker Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur.

  Mat 16:28 Dit verseker Ek julle: Daar is party van di wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.

  Chris

 9. #49
  S415, 510 Julle kan met gerustheid aangaan om met Chris 454 te redekawel. Sterkte.

  Ek het genoeg gehad en is moeg vir sy dwase redenasies.

 10. #50
  Hein

  Jy sal moeg wees. Jy sal gatvol wees, dit gaan erger word tot jy bekeer. Jy sal nie vrede in jou hart kry nie Hein. Ek weet want, ek was in dieselfde posisie, die gelofies en tradisies wat ek slaafs aangehang het was onbybels, die ontnugtering was groot en die bekering ongemaklik en soms vernederend. Die bygelofies wat jy aanhang verander God in 'n monster wat Sy kinders aan die vyand uitlewer vir straf. 'n God wat Sy kinders met vrees manipuleer om vir Hom lief te wees en Sy wil te doen. Jy kan dit nie regverdig nie Hein en hoe meer jou verhouding met God groei hoe meer sal jy bewus word daarvan.

  Lank terug het ek geleer dat, ek die dwaas is as ek iemand anders se redenasies nie kan verstaan nie. Gaan soek die feite doen die navorsing en jy sal verstom staan oor hoe logies die "dwase redenasies" kan word.

  Chris

Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •