Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 71 to 80 of 80

Thread: Die Soewereiniteit van God

 1. #71
  Ons was nou vir vier weke sonder telefoon en Internet so ek kom nou eers daarby uit om deur die video's te begin werk so verskoon asseblief dat ek so ver teruggryp op hierdie draad ...

  Kyk weer na die ou, dit maak sin en ons hoef nie om moeilike vrae te systap nie.
  ALLES waarna die spreker hier verwys was nog altyd wat ek werklik begin het om die Woord te lees vir my wesenlike vrae ... hierdie vrae het onder andere gemaak dat my broer sy rug op enige geloof in God gedraai het omdat niemand tot nou toe nog sy vrae kon beantwoord nie.

  Ek sal meer moet lees en kyk, maar hierdie is werklik vir my insiggewende inligting en maak so absoluut sin dat dit eintlik vir my skrikwekkend is dat ek op hierde relatiewe laat stadium van my lewe eers hierdie inligting moet kry ...

 2. #72
  S415

  Ek self het ook eers onlangs hierdie waarhede ontdek. Selfs nadat ek tot bekering gekom het en 'n pad met God begin stap het, het ek altyd gewonder of ek God regtig kon vertrou. Hoe vertrou mens iemand wat vir jou lyding, wraak en ellende beplan? Hoe vertrou mens God wat se Hy is liefde, maar Hy regeer met vrees. Dit maak nie sin vir enige mens wat eerlik daaroor gaan sit en dink nie.

  Ek kan nou getuig dat God daardie leuens waarmee ek grootgeword het ontbloot het en dat die waarheid my vrymaak. Ek weet nou God is liefde, my Vader, ek weet dat Hy my liefhet en net die beste vir my en al Sy kinders wil he, dit het my lewe verander. Dankie Jesus!
  Last edited by 454; 10-17-2017 at 11:52 AM.

 3. #73
  Quote Originally Posted by Hein View Post
  Chris kyk gou mooi en let op:

  Chris, nt die 11 dissipels kan gered word en hemel toe gaan, want Jesus het hier nt met hulle gepraat:
  Joh 6:67 Toe s Jesus vir die twaalf: Wil julle nie ook weggaan nie?
  Joh 6:68 En Simon Petrus antwoord Hom: Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe.
  Joh 6:69 En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God.


  Weer praat Jesus hier nt met die Jode, so Chris, dis nt hul wat hemel toe kan gaan:
  Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
  Joh 5:25 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, daar kom n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe.


  Chris, almal kan maar sondig, want Jesus het nt met die man gepraat.
  Joh 5:14 Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom ges: Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.

  Chris, almal kan maar owerspel pleeg, want dis nt aan hierdie vrou gese dat sy dit nie mag doen nie
  Joh 4:16 Jesus s vir haar: Gaan roep jou man en kom hier.
  Joh 4:17 Die vrou antwoord en s: Ek het nie n man nie. Jesus s vir haar: Jy het reg ges: Ek het nie n man nie;
  Joh 4:18 want jy het vyf mans gehad; en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid ges.


  Chris, nt die 11 Joodse dissipels sal wonderwerke kan verrig, niemand anders nie.
  Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie in My glodie werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.
  Joh 14:13 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.
  Joh 14:14 As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.
  Ek wou aan jou toon hoe belaglik dwaas jou redenasie is dat die verdrukking slegs op die Jode van toepassing is, en reeds gebeur het in 70 AD. Jy voer aan dat Jesus dit SLEGS aan daardie dissipels gegee het, en aan hul geslag, en dis jou hoofrede. Nou as jy nie my verduideliking met behulp van bobejaan sielkunde kon INSIEN NIE, dan los ek dit maar net daar.

 4. #74
  Quote Originally Posted by Hein View Post
  Ek wil jou nog iets wys Chris, KYK GOU-GOU hierna.

  Soos jy kan sien is AL Jesus se vyande reeds deur ons AS SY KINDERS n voetbank vir Jesus se voete gemaak met Sy wederkoms. Almal is gered wanneer Jesus terugkom en daar is GEEN vyande van Jesus OP AARDE nie, ALMAL IS GERED:
  Rev 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy ler.
  Rev 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.
  Rev 19:21 En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die vols is versadig van hulle vlees.
  Ek wou weereens slegs aan jou toon hoe belaglik dwaas jou redenasie is dat die verdrukking slegs op die Jode van toepassing is, en reeds gebeur het in 70 AD. Jy voer aan dat Jesus dit SLEGS aan daardie dissipels gegee het, en aan hul geslag, en dis jou hoofrede. Nou as jy nie my verduideliking met behulp van bobejaan sielkunde kon INSIEN NIE, dan los ek dit maar net daar.

 5. #75
  Dankie Hein, maar jy het nie nou met 'n bobbejaan te doen nie. Ek is 'n heilige, 'n kind van God. Is jy?

 6. #76
  Chris, ek het telkemale aan jou verduidelikings gegee, oor en oor. Jy kan dit maar net gaan opsoek en lees. Dis al vir jare en jare aan jou gegee.

  Ek het al voor heen vir jou ges jy beskuldig my van goed wat ek nooit ges of bedoel het nie, maar ek is oraait daarmee.

  Chris, gisteraand bid ek vir jou, en vra Vader wat ek aan jou moet s, en Hy wys die volgende uit, wat ek vir JOU moet gee:
  2Ti 4:1 Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:
  2Ti 4:2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerl, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
  2Ti 4:3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle DIE GESONDE LEER nie sal verdra nie, maar, OMDAT HULLE IN HUL GEHOOR GESTREEL WIL WEES, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel VOLGENS HULLE EIE begeerlikhede,
  2Ti 4:4 en die oor sal AFKEER van die waarheid en hulle SAL WEND TOT FABELS.

  Wat jy aanhang met jou preterist-victorious eschatology, is niks anders as dit nie. Jy het gaan soek na iets wat jou geloofsoortuiging sal komplimenteer. Jy het op die internet gaan soek na leraars wat jou gehoor sal streel, na dit waarna jy oorspronklik opsoek was.

  Sonder om eers die Woord goed te bestudeer, die Skrifte SELF goed te deursoek, het jy gaan leer by mense wat die waarheid verdraai het, met hul eie interpretasies van die Woord. Heilige Gees lering was nie daar nie.

  Ek kan niks anders vir jou s nie, dis al. Soos gewoonlik sal jy die laaste woord wil inkry, my tien teen een weer van goed beskuldig wat ek nooit ges het nie, en dan goed voel oor jouself, want jy het die laaste hou ingekry. Ek’s oraait daarmee.

  Jy kan die boonste SKRIF vat, of dit weggooi, dis jou keuse. Dit kom nie van my af nie, dit kom van die Vader af.

  Groetnis, lekker soek

 7. #77
  Hein

  Elke liewe draad eindig so. Jy wens my sterkte toe met my soeke. Dankie, dit is 'n onbeskryflike ervaring! Ek kan net weer se, Dankie Here, dankie Jesus.

  Voor ek enige boodskap van jou ernstig kan opneem, moet ek eers weet jy is 'n kind van God, ek wil weet jy is 'n heilige, ek wil weet jy glo dat Jesus jou saligmaker is, Jesus alleen nie jy en Jesus nie. Dis net Jesus Hein, uit ons self kan niks goed kom nie.

  Ek het jou telkemale reguit gevra of jy 'n heilige is, jy het dit aanvanklik ontken en nou ignoreer jy die vraag. In jou hart weet jy, jy is 'n heilige maar jy weet ook dat wanneer jy dit op skrif erken, jy nie meer al jou bygelofies oor die eindtyd, straf, liefde, vergifnis, ens sal kan regverdig nie. Dit laat my wonder oor jou prioriteite en doelwitte.

  Stel my gerus, belei dat jy 'n heilige is en antwoord my vra. Hoe verwag jy om my kop te swaai as jy nie my vrae beantwoord nie? Miskien dan, sal ek minder agterdogtig na jou neerhalende skrywes kyk. So ja daai skrif van jou, sit ek vir eers op ys.

  Chris

 8. #78
  Hoe vertrou mens iemand wat vir jou lyding, wraak en ellende beplan? Hoe vertrou mens God wat se Hy is liefde, maar Hy regeer met vrees.
  Ek het nog nooit enige vrees vir God gehad soos in bang wees nie. Ek het Sy liefde nog altyd verstaan en nog nooit gedink dat Hy met vrees regeer nie.

  Ek het wel ongelooflik baie vrae oor dinge wat veral Jesus ges het hoe dit in die hele konteks van die geskiedenis inpas. Ek het ook baie vrae oor waarom ek as kind van die Allerhoogste nie die wonderwerke kan uitleef wat Jesus self ges het ons sal doen op aarde nie. Dit is waarom die video's waarna ek gister verwys het vir my so interessant is.

  Vir my is beide van julle (Hein en Chris) se insette tans uiters waardevol want julle dwing my om baie mooi te gaan kyk presies waarom ek glo wat ek glo en seker te maak dat my geloof op die waarheid gegrond is.

  Persoonlik kon ek nog nooit die profesie oor bv Suid Afrika verstaan wat praat oor die begin van groot herleweing hier wat uitsprei oor die aarde indien ek dit sien in die lig van "tradisionele" eindtyd interpretasie nie. Jonathan Welton se video's gee vir my 'n totaal ander perspektief op die hele aangeleentheid.

  Een feit waaarvan ons nie kan wegkom nie is dat ons van baie, baie lank terug al af goed mislei is en nou is die uitdaging om, te midde van elke tweede en dede ou wat 'n opinie op die Interent kan lig, die waarheid van die valse te onderskei sodat ons werklik by die volheid wat ons reeds in Christus het kan uitkom.

 9. #79
  S415

  Jy is reg ons is vir baie lank mislei. Die eenvoudige antwoord op, hoe ondeskei ons, le in verhouding. Ons werk aan ons persoonlike verhouding met ons Vader. Dit is die groot verskil tussen die ou verbond wat verby is en die nuwe verbond waaraan ons deelagtig is. Ons het die voorreg om met God 'n persoonlike verhouding te he, ons is nie afhanklik van ander mense om by God te hoor nie. Soos wat ons verhouding met God in ons groei gee God ons die wysheid om te onderskei en te leer.

  Ek dink Hein het ons vir eers verlaat, so die draad sal waarskynlik bietjie taan. Jy is egter welkom om iets te bespreek waaroor jy wonder, ek het self nog grys areas waarop ek antwoorde soek, een voorbeeld is Jesus se wederkoms. Ek weet Jesus het in die tydperk wat die tempel vernietig is aarde toe gekom, al was dit dan net in die Gees. Ek glo ook dat daar wel 'n wederkoms sal wees wanneer Jesus terugkom. Presies wanneer die Bybel na wat verwys is ek nog nie seker nie. Ons leer heeltyd.

  Chris

 10. #80
  Ek weet Jesus het in die tydperk wat die tempel vernietig is aarde toe gekom, al was dit dan net in die Gees
  Dit is hierdie uitsprake deur die beweging wat volle vervulling van profesie voorstaan wat maak dat ek eers baie versigtig deur hulle "bewyse" sal moet werk. Ek lees wat die sprekers beweer, maaar wanneer ek self teruggaan na die Skrif dan ssien ek nie so mooi wat vir hulle "baie duidelik" is nie.

  Ek maak dan maar soos die Skrif ons leer ... ek ondersoek alles en behou die goeie. Op dei einde moet die waarheid iewers in ons gesigte wees want ek glo nie dat die Woord vir ons vol verskuilde geheime gegee is wat net 'n paar mense sla weet nie.

  Op die einde van die dag is daar een, en slegs een vereiste om gered te wees en dit is om vir Jesus Christus as my persoonlike verlosser te aanvaar. Of ek die res dan ten volle begryp wanneer my tyd hier ten einde loop gaan nie vi rmy 'n verskil maak nie. Dit inligting bly egter belangrik want ek wil baie graag hulle rondom my, en dan veral my kinders, van die begin af die waarheid leer sodat hule van vroeg af reeds in ons Pa se volheid kan leef.

  Ons moet nie bang wees om met mekaar oor die Woord te praat nie ... dit is van te min praat wat die leuen vir so lank kon voortlewe ...

Page 8 of 8 FirstFirst ... 678

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •