+ Reply to Thread
Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 32

Thread: Die Bybel se feeste

 1. #1

  Die Bybel se feeste

  Navorsers wat die feeste van die Bybel navors is redelik oortuig dat baie wêreldgebeure juis aan hierdie feeste verbind kan word. Dit is glo ook so dat die volgende fees georiënteerde gebeure in die wêreld in hierdie jaar en volgende jaar kan gebeur. Dit is nou volgens die navorsers.

  Dit het my oor die feeste van die Bybel laat nadink. Ons vier geloftefees waar ons volkie ’n groot wonderwerk by Bloedrivier beleef het. Die fees wat ons vier is oor ’n geleentheid wat verby is. Maar die Bybel se feeste was ’n Goddelike instelling van gebeure wat moes kom en van gebeure wat nog moet kom.

  Die volgende fees is glo die fees van die Basuine.

  Wie kan vir ons verduidelik wanneer watter feeste is en waaroor die verskillende feeste gaan?

 2. #2
  Unregistered
  Guest
  Quote Originally Posted by Lukas View Post
  Navorsers wat die feeste van die Bybel navors is redelik oortuig dat baie wêreldgebeure juis aan hierdie feeste verbind kan word. Dit is glo ook so dat die volgende fees georiënteerde gebeure in die wêreld in hierdie jaar en volgende jaar kan gebeur. Dit is nou volgens die navorsers.

  Dit het my oor die feeste van die Bybel laat nadink. Ons vier geloftefees waar ons volkie ’n groot wonderwerk by Bloedrivier beleef het. Die fees wat ons vier is oor ’n geleentheid wat verby is. Maar die Bybel se feeste was ’n Goddelike instelling van gebeure wat moes kom en van gebeure wat nog moet kom.

  Die volgende fees is glo die fees van die Basuine.

  Wie kan vir ons verduidelik wanneer watter feeste is en waaroor die verskillende feeste gaan?

  Lukas, net een vraag. Daardie feeste is gegee vir die Jode of Israel. Is ek reg? My opsomming daarvan is dat ons nie as vorige heiden nasies gevra word om dit te doen nie, en nie "gebruike" van die Jode na te volg nie.

  Joh 6:4 En die pasga, die fees van die Jode, was naby.

  Joh 7:2 En die fees van die Jode, die huttefees, was naby.


  Idien ons moes, sou ons ook besny moes word, en ander Joodse goed ook navolg:
  Act 15:19 Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie,
  Act 15:20 maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwurg is en van bloed.

  Col 2:15 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.
  Col 2:16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie,
  Col 2:17 wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.

  Jesus sal met Sy wederkoms weer feeste en gebruike instel, soos opgeskryf in Openbaring.

  Dat sekere feeste en gebruike ooreenstem met nutuurverskeinsels kan wel waarheid in he.

  Hein

 3. #3
  Hein. Ek het die hele stuk nou gelees oor die debat wat oor die besnydenis en die wet gegaan het en ook Petrus wat verduidelik het dat ons nou onder die bloed staan. Dit is goed maar die feit bly staan. Die volk se feeste is iets besonders. Ons Kerkvaders het ’n klomp goed in die verlede verander en aangepas sodat baie van ons feeste en rituele eerder na songod aanbidding lyk.

  Ons hou nagmaal. Wat is Nagmaal? Is dit nie Pasga nie? EN wanneer ons die Pasga fier en Jesus kom eers nuwe feeste instel wanneer Hy weer kom, waarom het ons dan die ritueel van Pasga verander, sodat dit meer soos die songod se ritueel lyk?

  Die werklike Pasga het drie bekers. Ek ken dit nie presies nie en sal later meer wil leer, maar die eerste beker is die verdrukking en die groot trek. Die tweede beker moet die kinders na sewentig silwerstukke gaan sek wat weggesteek is, en die derde beker is die beker van verlossing.

  Dit is ’n proses waardeur die volk moes gaan en gegaan het. Dit is ook ’n proses waardeur ons as individue gegaan het en sal gaan. Waarom verander ons dit?

 4. #4
  Unregistered
  Guest
  Die Pasga het 4 bekers gehad. Jesus self het die nagmaal ingestel. Nie die kerkvaders nie. Son aanbidding is nie toepaslik in enige kerk nie. (dit hang natuurlik af by watter kerk jy is). Onthou. "The Old Testament is the New Testament concealed. The New Testament is the Old Testament revealed."

  Elke fees het verwys na Jesus en die Heilige Gees op sy eie wyse. Die Tempel ook. Die dinge is weg. Geen fees speel 'n rol by 'n Christen nie, maar wel Jesus Christus. Vir meer ware teologie en nie snert nie, gaan lees hier en toets dit aan die Woord

  http://www.logoscc.co.za

 5. #5
  Unregistered
  Guest
  Ek verstaan glad nie hoe die Pasga gevier moet word nie. Israel was God se uitverkore volk. Die Pasga was ingestel om die uittog uit Egipte te vier. Die lammers was 'n vooruitskouing na Christus. In Jer. of Jes. skei God amptelik na oor die 900 jaar van Israel. Net Juda bly oor. Miga is die laaste profeet. 400 jaar se stilte. In die 400 jaar sien ons die opkoms van die Griekse Filosofie. Toe kom Johannes die Doper, toe Jesus. Volle mens, maar ook volle God. Jesus wys die geleerdes uit hoe verkeerd hulle is, en dat hulle wedergeboorte moet ondergaan. Iets wat slegs God kan gee, geen mens het seggenskap op wedergeboortenis nie. Jy kan die sondaarsgebed bid tot jy blou is in die gesig maar jy sal nie weer gebore word teensy dit God se wil is nie. Genade is dus 'n GESKENK. As dit nie als in God se hande was nie, sou die mens dit wou verdien. Jesus en later deur die leer van die Apostels (Weereens, daar is nie WEER Apostels nie) word weggedoen met die oue, en die nuwe kom. Sondag word gebruik tot eer van God, want dit is die dag waarop Jesus opgestaan het. Gaan soek in die skrif jy sal dit vind. Die nagmaal vier ons JESUS en die KRUIS, en GENADE en die GESKENK wat Hy gebring het. Dus is daar 'n dinamiese verskil tussen die twee.

  Oppas dat jy nie die kindertjies weglei nie Lukas. Want die kindertjies verwys na gelowiges. Moet nie valse leringe predik nie. Jy is goed met tekens, bly daarby. Gaan kry 'n plek waar jy onder die Woord kan sit en leer soos die res van die Christene oor die wereld heen.

 6. #6
  Anoniem. Jy sê ek is goed met tekens ? EN jy vra “ Gaan kry 'n plek waar jy onder die Woord kan sit en leer soos die res van die Christene oor die wêreld heen”. Wel hoe dink jy het ek so goed geword met die tekens? Hoe dink jy het ek dit reggekry om n geheim wat nie aan ons beskikbaar is nie, te ontrafel om tot ons voordeel te gebruik? Dankie as jy dink dat ek so slim is. Die waarheid is eerder die teenoorgestelde, Maar ek het gaan sit en leer waar ons almal veronderstel is om te leer. Onder die skadu van die Woord.


  Ons gaan mekaar nie aanval nie, want ons hoef dit mos nie te doen nie? As weder gebore kinders mag ons mos vrae vra? EK is oortuig dat die Susters kerke se grootste terugslag, was die dag toe hulle hul kwalifikasies aan universiteite verbind het. Bitter min predikante wat daar uitkom, het behoue daar uitgekom. Dit is my oortuiging en ek val jou weer nie aan nie.

  As ek moet kies wie my leermeester moet wees en ek moet tussen die universiteit en die Heilige Gees kies, sal ek verseker nie die Universiteit kies nie en ek het ook nie. Daar is baie gewoontetjies wat die kerk vandag het, wat hulle in die naam van kersten die heidense feesdae doen, wat ek nie in die Bybel kan regverdig nie.

  Ek verstaan nie die teorie om heidense feesdae soos byvoorbeeld Sondae te kersten nie. Ek verstaan nie waarom die kerk van vandag ingestem het dat ’n nuwe Bybel vir die wêreld geskryf moet word nie? Ek verstaan nie waarom ons as “Kinders van God” nie ook die volk van God kan wees nie? Die koningin van Brittanje is tegnies nie ’n Brit nie en tog is haar kinders almal deel van die Britse volk. Is dit met ons dan anders?

  Jy sien Anoniem. Ek het baie vrae wat ek wil vra om dinge beter te verstaan, en ek doen dit nie omdat ek dwars wil wees nie. Miskien is ek dwars, en miskien sal ’n reaksie van jou, dat ek met ’n dwaalleer besig is, my juis meer prikkel om te verstaan waarom dit so belangrik is, om eerder ’n mens wat by ’n mens geleer het, se woord te vat. Jy sien Anoniem. Ek is klaar gered en ek kan nie ongered word nie. Word ek oor die volgende paar maande oortuig om Sabat te hou en om al die Bybelse feeste te eer, kan dit niks aan my saligheid verander nie.

  Daarom sal dit help om eerder vir my uit die woord die waarheid te verduidelik as om met aggressie en sonder die oortuiging om dit in jou eie ’n naam te doen, my stil te maak.

  Soms dink mense dat ons met mekaar baklei en dit is nie die waarheid nie. Soms raak ’n mens driftig oor iets waarin hy glo en waarmee hy grootgeword het en ek verstaan dit. Solank as wat jy nie persoonlik begin raak nie, sal ek na jou luister en wanneer jy persoonlik begin word, skuif ek die draad na die geestelike forum, sodat jy jou naam moet wys wanneer jy praat.

  My vraag bly nog nie beantwoord nie. Ons vier geloftefees oor iets wat gebeur het. Na Jesus se koms is die volk se feeste, al bly dit dieselfde, presies dieselfde as geloftefees. Dit is oor die verlossing wat gegee is, wat ’n baie groter wonderwerk as die Bloedrivier wonderwerk is. Waarom sal dit sonde wees om by die Bybel se feeste te hou en om te leer waaroor elke fees gaan en wat dit beteken het?

  Ek vra net. Ek vra nie dat jy jou geloof in ons verlosser moet verander nie. Ek vra om beter te verstaan.
  Last edited by Lukas; 09-20-2017 at 05:53 PM.

 7. #7
  Unregistered
  Guest
  Lukas
  Ek sal later jou posting in detail beantwoord. Ek dink egter dat twee verskillende vertrek punte hier raak gesien moet word.
  1) TEMA PREEK: Dit het as 'n norm in die 3 suster kerke voorgekom en kom nogsteeds in die meeste kerke voor. Kies 'n tema soos, moet nie steel nie, soek verse en sien daar! 'n Preek.

  2) "Expositionist": Meer waarheen ek leuen. Sommige jong mense verstaan nie idiome van 30 jaar gelede nie, maar die normale man op straat moet 'n antieke dokument soos die Woord verstaan, wat 4000 jaar gelede begin is, en die laaste geskrifte is voltooi ongeveer 2000 jaar gelede. EK weet nie van jou nie, maar ek is nie 'n kundige op Joodse antieke grammatiese historiese konteks nie, en is ook nie vertroud met die oorspronklike taal of kultuur nie. Baie mense skep 'n "Amerikaanse Jesus" of 'n Afrikaner Jesus. Verkeerd. Ons moet binne konteks na die woord kyk.

  Net vir "food vir thought", lees die: https://www.gty.org/library/sermons-...mosaic-sabbath

  Ek is nie aggresief nie. Allermins. Maar glo dat die Evangelie beskerm moet word

 8. #8
  Unregistered
  Guest
  Genoeg mense weet vandag dat die (hoofstroom) kerke lankal deur (sataniese) geheime organisasies soos die Vrymesselary en die Afrikanerbond binnegedring is, oorgeneem is, en deur hulle beheer & bestuur word - met die bose agenda - naamlik om Babilon (eenheid, gelykheid, broederskap, verbroedering, versoening, vermenging en multi-kulturalisme) te bevorder. Alles wat almal sê en doen moet mos altyd eers onderhorig wees aan hulle bostaande sataniese beginsels van Babilon en hulle teologiese leerskole ; en so verdraai, verkrag en ‘hervertaal’ hulle ook die Bybel om by hulle sataniese Babiloniese beginsels te pas.

  Aangaande die Bybel : Die eerste belangrike beginsel wat baie mense blykbaar nie (wil) verstaan nie, is dat toe die Verlosser van Israel (Jeshua / Jesus Christus) op aarde was, was SLEGS die Ou Testament beskikbaar, en het Jesus SLEGS uit die Ou Testament gekwoteer ; en nét so het ook die Dissipels & Apostels SLEGS die Ou Testament (Wet en Profete) as Skrif-Fondament gehad. Hulle was dan o.a. die skrywers van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is op die Ou Testament gebou. Verder word die Nuwe Testament deur die Ou Testament VERKLAAR en kan ‘n mens NIE die Nuwe Testament SONDER die Ou Testament lees nie. In die NT word telkens na die OT verwys.

  Die Profetiese Woord (OT) :

  2Petr. 1: 19-20 “En ons het die PROFETIESE WOORD wat baie VAS is, waarop julle tog moet AG GEE soos op ‘n LAMP wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte ; terwyl julle veral dít moet weet, dat GEEN profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie…”

  Die Profetiese Woord verklaar o.a. :

  Jes. 53:8 “…Ter wille van die oortreding van my VOLK was die plaag op Hom (Jesus).”

  Jes. 59:20 “Maar vir SION kom Hy as Verlosser en vir die wat IN JAKOB (Israel) hulle bekeer van oortreding, spreek die HERE.”

  Eségiël 39 handel spesifiek oor die laaste dae en die Dag van God (wederkoms) :

  Eseg. 39:25 : “Daarom, so sê die Here HERE : Nou sal Ek die lot van JAKOB verander en My ontferm oor die HELE HUIS VAN ISRAEL en ywer vir my heilige Naam (JHWH).”

  Hierbo staan daar dat die God van Israel ontferm Hom nie net oor die Jode (Huis van Juda) nie, maar oor die HELE Huis van Israel. Wie is hulle ? Sê of “interpreteer” die kerk en die wêreld dan nie dat die res van Israel (behalwe die “Jode” - die Huis van Juda) dan “verdwyn” of “verlore” geraak het nie ? Lieg die kerk ? Of lieg God (JHWH) hierbo - omdat Hy na die “hele Huis van Israel” verwys ? oor wie Hy Hom gaan ontferm.

  Verder uit die Profetiese Woord :

  Dan. 7: 27 : “Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die VOLK van die heiliges van die Allerhoogste ; hulle koninkryk is ‘n EWIGE koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.”

  Dan. 10:14 : “Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou VOLK aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.”

  Dan. 12:1 En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die KINDERS VAN JOU VOLK staan, optree ; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie ; maar in dié tyd sal JOU VOLK gered word, elkeen wat in die BOEK opgeskrywe staan.”

  Die Nuwe Testament bevestig :

  Hebr. 8: 10-12 “Want dit is die VERBOND wat Ek ná dié dae sal sluit met die HUIS VAN ISRAEL, spreek die Here : Ek sal my wette in HULLE verstand gee en dit op HULLE hart skrywe ; en Ek sal vir HULLE ‘n God wees, en HULLE sal vir My ‘n VOLK wees. En HULLE sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê : Ken die Here nie ; want almal sal My ken, klein en groot onder HULLE. Want Ek sal barmhartig wees oor HULLE ongeregtighede en aan HULLE sondes en HULLE OORTREDINGE nooit meer dink nie.”

  Nota : Hierdie verse hierbo is ook ‘n direkte aanhaling uit Jer. 31: 33-34 (die Profetiese Woord).

  DIE SEWE FEESTE VAN GOD (YHWH)

  Ook genoem die Sewe Feeste van Israel.

  Die Sewe Feeste word opgedeel as volg, naamlik een Somer Fees (Shavuot), 3 Lente Feeste (Spring Feasts) en 3 Herfs Feeste (Fall Feasts).

  1. “Pentecost” (Shavuot / “Feast of Weeks”) op 6/7 Sivan

  Die drie (lente) feeste is reeds deur Jeshua / Jesus vervul - naamlik :

  2. “Passover” 14 Nisan
  3. “Unleavend Bread” op 15 Nisan
  4. “Firstfruits” op 17 Nisan

  - Christus was gekruisig op die Pasga (Passover) op 14 Nisan, 32 A.D.
  - Christus was begrawe op Ongesuurde Brode (Unleavened Bread) op 15 Nisan, 32 A.D.
  - Christus was opgewek op “Firstfruits” op 17 Nisan, 32 A.D.

  Die laaste drie herfsfeeste moet nog deur Jeshua vervul word - dws wanneer Hy terugkeer :

  5. “Trumpets” (Rosh Hashanah) op 1 Tishrei
  6. “Atonement” (Yom Kippur) op 10 Tishrei
  7. “Tabernacles” (Sukkot - “Booths”) van 15 - 21 Tishrei

  Kyk gerus hierdie Youtube video om meer oor God se Feeste te leer :

  https://www.youtube.com/watch?v=UvwbUHHArPc

 9. #9
  Unregistered
  Guest
  Hier is kort weg ‘n antwoord Lukas:
  1) “Ons vier geloftefees oor iets wat gebeur het.” – Ek hou glad nie die geloftefeeste nie, en het verskeie redes daarvoor: 1) So ver ek kon vasstel was nie een van my voorvaders by met die afneem/aflegging van die geloftes nie, dus is dit per se nie van toepassing op my nie (2) Ek is van mening dat die wat die geloftes afgelê het, nie ag geslaan het op Jakobus nie. Beproewings gaan kom, dit is seer, dis nie maklik nie, maar ons moet dit verwelkom “soos vriende” want dit vorm ons. Jakobus gee duidelike riglyne wat om te doen in die tyd van beproewings. Maar Jakobus 5: 12 is treffend: “Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie…….” – Dit is nou wat ek nie moet doen in tyd van beproewings nie. Ek gaan nou nie in die kultuur aspek van “hemel” en “aarde” ingaan nie, want dit is weer van toepassing op iets anders. Belangrik is “GEEN ANDER EED NIE…..” Dis nou regtig in baie kort waarom ek nie een van die geloftedae hou nie.
  2) Die Joodse feeste het weggeval. Jesus het die morele wet kom gee. Hy het die wet uitgelê. Die OT het hy kort saamgevat: “Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand ……. Jou naaste soos jouself…..hierin is die HELE WET EN PROFETE VERVAT.
  3) Jesus het nooit gesê ons moet die feeste hou nie, maar wel met betrekking tot die nagmaal het Hy dit duidelik gestel dat dit gereeld gedoen moet word.
  4) Indien jy of enige persoon die feeste wil hou, is daar mos nie ‘n probleem nie, moet net nie sê ander moet dit hou nie. Om navorsing te doen is goed, altyd, dit gee diepte, die vraag is: Is die bron betroubaar?
  5) Ek persoonlik sal nie OT se feeste hou nie, want dit gee as ‘n norm, let op as ‘n norm, aanleiding tot wettisme en die sg trots sindroom.
  6) Ek beskou my eie burgerskap as in die hemel. Nie in SA, of op die aarde nie. My grootste verantwoordelikheid op aarde is my vrou en my kinders.
  7) Ek beskou die kerk as baie belangrik in my lewe. Anders moet ek Tim uit my Bybel skeur, dan al die ander NT boeke want die briewe is aan kerke gerig.
  8) Die vraag bly egter: Is die kerk waar ek is polities/kultureel/bevooroordeeld/ tema gedrewe? ‘n “Feel Good” motiverings plekkie soos Joel Oelsteen en sy snert? Of hou my kerk by die Woord? Gaan ek kerk toe vir ‘n preek? Of om te leer? Wil ek tyd saam met God se mense spandeer na ‘n week van wêreldse snert? Dus staan die kerk weer sentraal in my en my gesin se lewens.
  9) Is ek ‘n “denominasie Christen” geensins. Ek is ‘n Waarheid Christen.
  10) Die “bottom line” vraag is: Net na Jesus gesterf het aan die kruis, wie was die eerste bekeerling? ‘n Heiden. Nie ‘n Jood nie, maar ‘n Romeinse Soldaat. Daar word nie van ons verwag om die Joodse Kultuur aan te hang nie, ook nie te begin Hebreeus praat nie. Ons moet die suiwer doctrine van die Woord aanhang, deel maak van ons, lee fen uitbeeld. Natuurlik is dit onmoontlik sonder God se hulp.
  11) Ek was vasgevang in die meeste dwaalleer snert waaraan jy kan dink in my lewe. Die Here het ingegryp. Nou 5 jaar later kyk ek terug na golf na golf wat my getref het, en kan ek verklaar: “Vader U was daar. U het my gevorm. My eie begeertes het my gelei, maar deur U liefdevolle tugtiging (wat nie liefdevol gevoel het nie!) het U my gehelp.” Het die golwe opgehou? Nee. Dit gaan ook nie, nie solank ek hier op aarde is nie. Maar ek weet God is by my.
  12) Dwaalleer kan so maklik ‘n invloed hê in jou lewe. Die NT leer ons op verskeie plekke dat ons moet oppas. Inteendeel, Judas skryf hoe jy die mense moet hanteer, van die volgeling tot die leier. Jy moet hulle hanteer asof hulle ‘n aansteeklike siekte het, want dit vryf so maklik af, dis die probleem.
  13) Ek kan nou nie presies onthou waar dit staan nie, maar gaan soek maar, dink dit is Tim. Waar daar geskryf word hoe die valse profete by weduwees se huise ingaan. Mans moet Woord vas wees, en hul vrouens beskerm, want hulle is die “weaker vessel”. Deesdae, ongelukkig, val die vals mense nie net weduwees aan nie. Sien hulle kom jou huis in via CBN, You Tube, die internet. Mans raak soms so onbetrokke, dat hul vrouens weduwees is, en daar is die resep. (In alle geval, weet ek van baie mans wat ook vir die snert val)
  14) Ek sal hierdie website aanbeveel om bietjie die “Know your enemy” beginsel toe te pas….maar onthou – “love your enemy” (gaan kyk na "White Papers")

  http://bereanresearch.org

  Jy soek ‘n naam?

  ‘n Bedelaar wat soms die kans kry om ander bedelaars te wys waar om te bedel.

  Die Bedelaar

 10. #10
  Unregistered
  Guest
  Graag lewer ek net my opinie op die vlge:
  "en so verdraai, verkrag en ‘hervertaal’ hulle ook die Bybel om by hulle sataniese Babiloniese beginsels te pas."

  Die "Dead Sea Scrolls" datteer ongeveer uit 70 tot 80 AD uit. Die in die jare 40 gevind. Dit stem 93% ooreen met my Bybel. Daar is sekere woorde wat moeilik is om te vertaal, soos liefde, aangesien Grieks nie net een woord vir liefde het nie. Dus is studie belangrik.

  Ek glo egter aan 'n Almagtige God. Ek vertrou Hom ten volle. Daarom kan ek Hom vertrou om Sy Woord te beskerm. Deur die eeue heen het hy. Baie mense het gesterf dat ek vandag my Bybel in my hande kan hou.

  B

+ Reply to Thread
Page 1 of 4 123 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may post attachments
 • You may not edit your posts
 •