+ Reply to Thread
Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 32

Thread: Die Bybel se feeste

 1. #21
  Unregistered
  Guest
  1. Babiloniese (liberale, gelykheid, nie-rassige en multi-kulti) besoedelde teologie is Ideologiese Teologie ; dit is die ideologie van Babilon. Baie kerke verkondig hierdie liberale teologie ; en baie kerke is besoedel daarmee.

  2. Internasionale Reg (sogenaamde “menseregte”) is geensins “waarheid” of “waardig” nie. Inteendeel. Die VN is boos.

  Die Broederbond was geïnfiltreer deur die Vrymesselary (Rothschild agente) en is toe verander na die Afrikanerbond - naamlik die sataniese gespuis wat hulle vandag is met hulle hordes filiale.

  Die Afrikanerbond (en hulle kerke) bevorder die Babiloniese (sataniese) beginsels van die Vrymesselary, naamlik van inter-rassige “gelykheid, eenheid, broederskap, verbroedering, versoening, vermenging, verbastering en multi-kulturalisme”. Die VN en die hele wêreld bevorder hierdie einste linkse sataniese agenda.

  3. Die terrm “onvoorwaardelike liefde” is ‘n leuen geskep uit die hel. Daar is nie so iets soos “onvoorwaardelike liefde” in die Bybel te vinde nie. God se liefde is streng voorwaardelik. Wanneer jy teen God draai en die satan se kant kies, of bv die Heilige Gees vloek - dan verwerp God jou. God het streng voorwaardes. Wanneer mense nie bekeer nie, dan neem God hulle nie aan nie, en word hulle verwerp. God is voorwaardelik.

  Die (kerk)mense byvoorbeeld in die verse hier onder het seker ook gedink “Liewe Jesus” is “altyd lief vir alles & almal” - maar toe is hulle soooo verkeerd, nê. En nét so gaan baie liberale (kerk)mense hewig ontnugter word met die wederkoms :

  Matt. 7: 22-23 : “Baie sal in daardie dag vir My sê : Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie ? En dan sal Ek aan hulle sê : Ek het julle NOOIT GEKEN nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk !”

  4. Nie almal kwalifiseer as “naastes” nie. Daar is “verstes” ook. Byvoorbeeld die addergeslag (diegene met die saad / gene van die satan) kan NOOIT my naastes wees nie. Hulle IS op aarde en hulle is baie. Hulle word o.a. beskryf as “die onkruid” want hulle is letterlik deur die satan geplant. Aan hulle (liberale) VRUGTE word hulle geken. Hulle is die letterlike kinders / saad van die satan by geboorte en hulle loon is die hel.

 2. #22
  Unregistered
  Guest
  Kan ons asseblief by die onderwerp bly en nie afdwaal nie. Die vorige plasing het absoluut niks met Bybelse Feeste te doen nie. Maak n ander draad oop as jy oor die broederbond en vrymeselaars wil praat.

 3. #23
  Unregistered
  Guest
  Stem saam. "B" ontspoor die draad deur mense verder uit te lok om op sy irrelevante snert te reageer.

 4. #24
  Unregistered
  Guest
  Ek het by die draad gebly. Die conspiracy theories by #8 het dinge ontspoor. Gaan kyk maar.
  Onbewysbare feite is verhale. Wie beweer moet bewys.
  Groete
  B

 5. #25
  Unregistered
  Guest
  Is die nagmaal soortgelyk aan son aanbiddery? Wie het dit ingestel:
  Matt 26:26-29
  Mark 14:22-25
  Luke 22:17-20
  1 Cor 11:24-25

  Volgens Lukas was Judas nog teenwoordig toe Jesus die die Pasga verander het van die Ou Testamentiese Gebruik na die sg "Lord's Supper" van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament word hier geskep. Dit word geskep deur 'n fees te skep om ons te herinner aan God se Liefde, dat hy ons verlos van sonde

  Daar is geen indikasie in watter proses van die pasga maaltyd die dissipels was tydens die instelling nie. Maar dit blyk te wees net voor die eet van die lam of dalk tydens die eet van die lam. Dit is egter treffend dat Jesus die waarheid van die NT juis openbaar met die Pasga.

  Lukas noem twee bekers. Die Pasga het 4 bekers gehad. Dit het bestaan uit verdunde rooi wyn. Die beker wat Jesus geneem het, was die eerste beker, naamlik die beker van Danksegging. Dit is dan ook die instelling van die "Lords Supper" - Nagmaal. Dit verteenwoordig die einde van 'n dispensasie, die einde van saam "eet en drink tydens die pasga saam met Sy dissipels"

  Met die breek van die brood het Jesus gesê: This body which is given to you do this in remembrance of Me..." Die brood het sy liggaam verteenwoordig. Lukas 8:11 "the seed is the word of God". Hierdie metaforiese taal was algemeen in die Hebreeuse tydperk. Geen mistieke verandering word geimpliseer nie. Die dissipels sou ook nie die simboliese intensie kon mis nie. Want sy liggaam LETTERLIK was nog voor hulle, nog nie gebreek nie. Jesus gee hier 'n nuwe betekenis aan die eet van die brood. Die ongesuurde brood simboliseer die "breek" van die Israeliete van hul ou lewe in Egipte, dit verteenwoordig die feit dat daar "eenkant geplaas word van die wêreld se denke, doen en late en sonde. Die simboliseer die weggooi van valse religie en leringe en die begin van 'n nuwe lewe van heiligheid, en goddelikheid." ....van hier af, met die nagmaal, simboliseer die brood Christus se liggaam, wat Hy opgeoffer het tot redding van die gevalle mens.

  Die nagmaal word met die woorde "Do this..." geskep as n praktyk van lofprysing.

  "Remembrance of Me".....Die Pasga het voorentoe gekyk na die offer van Christus. Christus self verander als, want nou is dit 'n terugblik na Christus Jesus se offer vir ons as Christene, dis Heilig!

  IN MY BLOOD...... Verbonde is gesluit met bloed van offers. (Gen 8:20; 15:9 Ex 24:5-8) Jesus se woorde hier is 'n ego van Moses se aankondiging in Ex 24:8. Die bloed van die Nuwe Verbond is nie die bloed van 'n dier nie, maar Christus se EIE bloed. Tot die verlossing van sondes. Die Nuwe verbond is vir ewig gestig deur Christus.

  Jesus het die derde beker verander in 'n beker van herinnering aan Hom.

  I WILL NOT DRINK......Jesus verklaar dat dit die laaste Pasga is, en dat Hy nie weer wyn saam met hulle sal drink nie, tot Hy weer kom. Maar tot dan, moet die gelowiges die nagmaal volg.

  Ek kan dus nie sien hoe die nagmaal enigsins nie in die Woord duidelik genoeg gestel is nie

  Groete
  B

 6. #26
  Unregistered
  Guest
  1. BABILONIESE (LIBERALE, GELYKHEID, NIE-RASSIGE EN MULTI-KULTI) BESOEDELDE TEOLOGIE IS IDEOLOGIESE TEOLOGIE ; DIT IS DIE IDEOLOGIE VAN BABILON. BAIE KERKE VERKONDIG HIERDIE LIBERALE TEOLOGIE ; EN BAIE KERKE IS BESOEDEL DAARMEE.
  Jy basseer jou hele sin op Ideologie. Ideologie beteken “Ideo – Idee” – “Logie-Kennis” dus kennis van ‘n menslike idee.
  Hier is die hele uiteensetting van liberale teologie:
  Do not be fooled by professing Christians who prefer either “Progressive Christian” or “social justice Christian” to the word Evangelical. It matters not what trendy terms people use to describe themselves, a progressive by any other name is still a liberal. So it should not come as a surprise to learn that some PC’s are avowed Marxists. Marxism is the theory of economics and politics of atheists Karl Marx and Friedrich Engels that holds that “actions and human institutions are economically determined, that the class struggle is the basic agency of historical change, and that capitalism will ultimately be superseded by communism.” Clearly, this theory is unbiblical.
  By calling ourselves progressive, we mean we are Christians who recognize the faithfulness of other people who have other names for the way to God’s realm, and acknowledge that their ways are true for them, as our ways are true for us.

  Ek is wel bly om te sien jy merk op dat BAIE KERKE en nie AL DIE KERKE beinvloed is nie. Herinner my aan die kerke in Openbaring. Dinge verander nooit. Die Geskiedenis herhaal homself. Ek is jammer om so direk te wees, maar ek merk op dat jy die Woord ook graag lees soos jy wil, met ‘n bril van ideologie. Sien Babilon is op religie gebou, naamlik ‘n geloof, ‘ verkeerde verdraaide sataniese ene, maar dis religie. Ideologie is byvoorbeeld: Kommunisme, Afrikaner Nasionalimse ens. Mensgemaakte idees van hoe dinge moet werk.

  2. INTERNASIONALE REG (SOGENAAMDE “MENSEREGTE”) IS GEENSINS “WAARHEID” OF “WAARDIG” NIE. INTEENDEEL. DIE VN IS BOOS.

  Die Romeine was ook boos. Nero het Christene verbrand. Hy was ‘n self erkende homo seksueel, en tog leer die Bybel ons dat ALLE GESAG van God af kom en dat ons die wette moet gehoorsaam. Dis geskrywe onder Nero. Daniel het in Babilon gewerk. Hy het die hoogste punt bereik want hy het volgens God se Woord geleef. Eers toe hulle die aanbidding van sy God verbied het, het hy die wet oortree.

  Toe die Fariseers vir Jesus probeer vasvra het oor belasting het Hy gevra wie se gesig is op die muntstuk, betaal die keiser wat hom toekom. Sien net soos vandag SOEK MENSE JESUS VIR POLITIESE EN REDES VIR EIE GEWIN, EN NIE VIR WIE HY IS NIE, NAAMLIK GOD!

  DIE BROEDERBOND WAS GEÏNFILTREER DEUR DIE VRYMESSELARY (ROTHSCHILD AGENTE) EN IS TOE VERANDER NA DIE AFRIKANERBOND - NAAMLIK DIE SATANIESE GESPUIS WAT HULLE VANDAG IS MET HULLE HORDES FILIALE.
  Die BB is gestig vir die bevordering van Afrikaner Nasionalisme. Slegs sekeres is genader en gewerf vir die BB. Die latere Ruiterwag is as “keuringsveld” gebruik. Dit was alombekend dat die “voorskootjies” bevoordeel word. Die Posmeester van Louis Trichardt is op ‘n stadium verplaas omrede ‘n BB lid nie vinnig genoeg sy foon gekry het nie. Hulle was daar om die gemeenskap se gevoel te toets oor nuwe wette. Die gemeenskap te beinvloed. Dus manipulasie…..klink nie baie eties en suiwer van doelwitte nie? Doen dit? Veral as die Bybel ons leer dat ons niemand bo ‘n ander mag bevoordeel nie. Net nog ‘n geheime organisasie met geheime agendas, dis al wat die BB was en ooit sal wees. ‘n Organisasie wat ten behoewe van ‘n ideologie in die duisternis (geheim) gewerk het en nie in die lig nie. Geheim = Duisternis.

  DIE AFRIKANERBOND (EN HULLE KERKE) BEVORDER DIE BABILONIESE (SATANIESE) BEGINSELS VAN DIE VRYMESSELARY, NAAMLIK VAN INTER-RASSIGE “GELYKHEID, EENHEID, BROEDERSKAP, VERBROEDERING, VERSOENING, VERMENGING, VERBASTERING EN MULTI-KULTURALISME”. DIE VN EN DIE HELE WÊRELD BEVORDER HIERDIE EINSTE LINKSE SATANIESE AGENDA.
  Ek dink nie eers die aanmerking regverdig ‘n antwoord nie

  1. DIE TERRM “ONVOORWAARDELIKE LIEFDE” IS ‘N LEUEN GESKEP UIT DIE HEL. DAAR IS NIE SO IETS SOOS “ONVOORWAARDELIKE LIEFDE” IN DIE BYBEL TE VINDE NIE. GOD SE LIEFDE IS STRENG VOORWAARDELIK. WANNEER JY TEEN GOD DRAAI EN DIE SATAN SE KANT KIES, OF BV DIE HEILIGE GEES VLOEK - DAN VERWERP GOD JOU. GOD HET STRENG VOORWAARDES. WANNEER MENSE NIE BEKEER NIE, DAN NEEM GOD HULLE NIE AAN NIE, EN WORD HULLE VERWERP. GOD IS VOORWAARDELIK.

  Dis jammer as jy nie onvoorwaardelike liefde kan aanvaar nie, want dit kom in die oorspronklike tekste voor. AGAPE. Jy kan op 16 tot bekering kom of op 87 dit maak nie ‘n verskil nie. Die ding is, God sal die tyd en plek van bekering vasstel, nie jy of ek nie. (Die wind waai waar hy wil) Ek haal jou aan: “Wanneer mense nie bekeer nie…” Dis nie in die mens se mag om tot bekering te kom nie. Die Heilige Gees bring dit te weeg. “Born from above” is die regte benaming. Sonder LIEFDE, sou daar nie ‘n kruis gewees het nie, sou genade nie bestaan het nie. Selfs jy met die haat in jou sal dit hopelik, ek bid voorwaar daarvoor, eendag besef.
  Die woord “Common Grace” beteken dat dit net deur GENADE en LIEFDE is dat gelowige en ongelowige kan asemhaal, reën kry en kan funksioneer. Sou God nie onvoorwaardelike liefde gehad het nie, het die aarde en die mens gelowige en ongelowige nie bestaan nie. Niemand is in staat om die wet te onderhou nie. Volgens God se Heiligheid en Sy absolute regverdigheid moes Hy dus die mens dan al lankal uitgewis het

  DIE (KERK)MENSE BYVOORBEELD IN DIE VERSE HIER ONDER HET SEKER OOK GEDINK “LIEWE JESUS” IS “ALTYD LIEF VIR ALLES & ALMAL” - MAAR TOE IS HULLE SOOOO VERKEERD, NÊ. EN NÉT SO GAAN BAIE LIBERALE (KERK)MENSE HEWIG ONTNUGTER WORD MET DIE WEDERKOMS :
  Ek herhaal. Wedergebore Christene kan en kon dit nooit uit hul eie doen nie. Dis ‘n geskenk. Dis waarom Christene hulself as pelgrims deur die wêreld ag. Net tydelik in ‘n vreemde plek. Ons burgerskap is in die hemele. Terwyl on shier poog om tot God se Glorie te leef. Faal ons, ja!!!! Maar daarom is daar Genade. Want die Perfekte Ene was reeds hier, aan ‘n kruis!
  Jesus hou als in Sy hande. Hy het elke Christen gekoop met Sy bloed. Of Hy is nou jou verlosser, of hy gaan jou Regter wees.

  MATT. 7: 22-23 : “BAIE SAL IN DAARDIE DAG VIR MY SÊ : HERE, HERE, HET ONS NIE IN U NAAM GEPROFETEER EN IN U NAAM DUIWELS UITGEDRYWE EN IN U NAAM BAIE KRAGTE GEDOEN NIE ? EN DAN SAL EK AAN HULLE SÊ : EK HET JULLE NOOIT GEKEN NIE. GAAN WEG VAN MY, JULLE WAT DIE ONGEREGTIGHEID WERK !”
  Ek is so bly jy haal die teks aan. Kyk mooi wat hier staan. Eers word die karaktertrekke of te
  Dit wat die mense doen uiteengesit:
  • In U Naam PROFETEER
  • In U Naam duiwels uitdryf
  • In U Naam baie kragte gedoen nie?
  - Wie is die mense? 1) Hulle glo hulle kan demone uitdryf teen die boek Judas in, ek is dood vir Satan en demone, ek sien dus nie die nut vir die praktyk nie, en so die algemene fundamentele kerk
  - Profeteer? Wel ek beskou die Bybel as klaar geskryf niks kan nog bygevoeg word nie, niks kan weggelaat word nie. As wedergeborene kan God self deur Sy Gees met my praat as Hy wil.
  - Die klink NIE na die fundamentele kerk nie, of hoe?

  3. NIE ALMAL KWALIFISEER AS “NAASTES” NIE. DAAR IS “VERSTES” OOK. BYVOORBEELD DIE ADDERGESLAG (DIEGENE MET DIE SAAD / GENE VAN DIE SATAN) KAN NOOIT MY NAASTES WEES NIE. HULLE IS OP AARDE EN HULLE IS BAIE. HULLE WORD O.A. BESKRYF AS “DIE ONKRUID” WANT HULLE IS LETTERLIK DEUR DIE SATAN GEPLANT. AAN HULLE (LIBERALE) VRUGTE WORD HULLE GEKEN. HULLE IS DIE LETTERLIKE KINDERS / SAAD VAN DIE SATAN BY GEBOORTE EN HULLE LOON IS DIE HEL

  Ek vind nie ‘n teks in my Bybel wat die term “verstes” in het nie. Wel VYAND. En dit lees duidelik wees lief vir jou vyand. Ek kry ook nie ‘n teks van LETTERLIKE satans kinders nie. Behalwe in die tyd van Noag het die gevalle engele gemeenskap gehad met mense kinders. Die kanker is egter uitgesny deur God met die vloed.
  Ek dink jy moet dalk mooi gaan lees, en skryf dit waarlik met liefde. ‘n Christen kan ‘n Christen oordeel, en teregwys. ‘n Christen mag en kan egter nie enige iemand in die wêreld oordeel nie. God stel dit duidelik dat die oordeel by HOM is, vir die in die wêreld. As die in die wêreld jou vyand is, wees lief vir hom/haar. Het hy/sy ‘n landswet oortree, kan jy dit gebruik, maar nie teen ‘n Christen sonder dat jy hom/haar genader het nie.

  Jammer as dit klink asof ek tone trap. Maar dis nie my bedoeling nie. Ek wil net eerlik wees. Sonder haat, is die lewe baie ligter. Glo my, ek weet, ek het kennis daarvan.
  Groete
  B

 7. #27
  Unregistered
  Guest
  Afrikanerbonder "B" hou aan om die draad met sy irrelevante snert te ontspoor.

 8. #28
  Unregistered
  Guest
  Jammer as die waarheid sny. 'n Mooi uiteensetting van die feeste volg. Indien wat ek skrywe irrelevant is, is ek jammer, want so ver my kennis strek is dit waar. Ek weet ek maak altyd foute, ek weet ek is altyd verkeerd, maar ek lees my Bybel, en ek bestudeer dit. Ek lees nie sommer boeke oor die Bybel nie. Etiketering soos dat iemand 'n AB lid is, sonder enige bewysse, en enige ander aantygings is maar net persoonlike aanvalle om die kern van gesprek te omseil. Ek het by die nagmaal gehou, maar sien Lukas het sy oorspronklike pos verander. Dus sal ek oorgaan na die feeste. Die irrelevansie is gesetel in die "ons is Israel ideologie".

  Groete
  B

 9. #29
  Unregistered
  Guest
  Hmmmmm....

  Eers verklaar “B” dat ‘n ‘behoorlike standvastige predikant’ wél profeteer ; en net daarna dan beweer “B” weer eweskielik die teenoorgestelde...

  Afrikanerbonder “B” aangehaal :

  Pos #14 : “...'n Behoorlike predikant ‘profeteer’ ook van die kansel af. 'n Behoorlike standvastige predikant wat volgens Tim en Titus geoordeel en gemeet is, en by die WARE WOORD bly, doen 'n uitlegging van die Woord, soos dit daar staan. Hy profeteer.”

  Pos #26 : “... - Profeteer? Wel ek beskou die Bybel as klaar geskryf niks kan nog bygevoeg word nie, niks kan weggelaat word nie.”


  Verder...

  Ek kan nie, want ek MAG NIE - en daarom gaan ek jou nie verder antwoord nie. Waarom nie ? Want hierdie is Lukas se blad, en dit is Lukas se reëls wat geld op hierdie webblad van hom.

  Sover ek weet word die volgende onderwerpe nie op hierdie (anonieme) publieke blad toegelaat nie, en vee Lukas enige poste daaroor summier uit, naamlik :

  1. “DIE ADDERGESLAG” / “SATAN SE SAAD” / “SATAN SE GENETIKA”, ensovoorts.

  2. Enige iets te make met die “ISRAELWAARHEID” of “ISRAEL IN DIE BYBEL”, ensovoorts.

  3. Enige iets rakende “RAS IN DIE BYBEL” of “DIE BLANKES IS ISRAEL”, ensovoorts.

  4. “ALLES & ALMAL IS NIE JOU NAASTES, BROERS EN/OF MEDEMENSE NIE, ensovoorts.

  My kennis rakende die Bybel, as ook die bostaande onderwerpe is bogemiddeld goed ; maar soos jy kan sien, mag ek jou nie daaroor antwoord nie. Daarom sal ek nie.

  Maar, laastens wil ek net dít byvoeg :

  Sou Lukas toestemming gegee het om jou oor die bostaande onderwerpe te antwoord (naamlik dít waaroor jy my uitgelok het) - dan BELOWE ek jou - dat EK DIE VLOER BEHOORLIK MET JOU SOU VEE - met my Bybel in my een hand ! Skriftuurlik sou ek jou linkse kerklike Afrikanerbond-agterent hier voor almal se oë behoorlik hard geskop het ! - Neem dit as ‘n belofte en ‘n waarborg ! Oor en uit.

  Cheers !

 10. #30
  Unregistered
  Guest
  Die Feeste Lev. 23:

  1) Pasga (Maart/April) Dood van Christus (1Co 5:7)
  2) Unleavened Bread (Maart / April) Sondeloosheid van Christus (1Co 5:8)
  3) First Fruits (maart april) Opstanding van Christus (1Co 15:23)
  4) Pentecost (Mei Junie) Uitstorting van die Heilige Gees (Handelinge 1:5; 2:4)
  5) Trumpets (Sept Okt) Israel se bymekaarkom (Matt 24:31)
  6)Atonement (Sept Okt) Substitutionary Sacrifice by Christ (Rom 11:26)
  7) Booths Rest and Reunion with Christ (Zac 14:16-19)

+ Reply to Thread
Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may post attachments
 • You may not edit your posts
 •