+ Reply to Thread
Results 1 to 8 of 8

Thread: Waarvan word Christene siek?

 1. #1
  Unregistered
  Guest

  Waarvan word Christene siek?

  Waarom word Christene vandag siek? Daar is 'n teologie wat in lug hang dat Christene siek word omdat (1) Hulle iets verkeerd gedoen het (2) Dit absoluut demone is (3) Dat Christen nie genoeg glo nie.

 2. #2
  4. Omdat hulle aan kieme en virusse en blootgestel word.

 3. #3
  Daar is net een wat steel, slag en verwoes en dis satan. (Joh 10:10). Ek verstaan dit so, en dis my eerlike opinie uit die Woord

  God kan siektes op mense lÍ as Hy wil, veral as mense afwyk van God af:
  Exo 15:25 En hy het die HERE aangeroep, en die HERE het hom ‘n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het HY vir hulle ‘n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef
  Exo 15:26 en gesÍ: As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oŽ, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal EK geeneen van die SIEKTES op jou lÍ wat EK op Egipteland gelÍ het nie; want Ek is die HERE wat jou GESOND maak.


  Deu 28:58 As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek geskryf is, om hierdie heerlike en gedugte Naam, die HERE jou God, te vrees nie,
  Deu 28:59 dan sal die HERE oor jou en oor jou nageslag buitengewone plae bring, groot en aanhoudende plae, en kwaadaardige en aanhoudende siektes;  Kom ons kyk na ‘n voorbeeld van iemand wat aan epileptiese aanvalle gely het:
  Mat 17:15 Here, ontferm U oor my seun, want hy is MAASIEK en ly swaar; want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water.
  Mat 17:16 En ek het hom na u dissipels gebring, en hulle kon hom nie GESOND maak nie.
  Mat 17:17 Toe antwoord Jesus en sÍ: o Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom hier vir My.
  Mat 17:18 Daarop bestraf Jesus hom; en die DUIWEL het van hom uitgegaan, en die seun het GESOND geword van daardie uur af.

  Reeds sien ons hier dis bose werking van satan.

  Melaatsheid:
  Mar 1:40 En daar kom ‘n MELAATSE na Hom toe wat Hom smeek en voor Hom op die knieŽ val en vir Hom sÍ: As U wil, kan U my reinig.
  Mar 1:41 En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesÍ: Ek wil, word gereinig!  Mat 8:14 En toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien Hy sy skoonmoeder SIEK lÍ aan die koors.
  Mat 8:15 En Hy het haar hand aangeraak, en die koors het haar verlaat, en sy het opgestaan en hulle bedien.
  Mat 8:16 En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ONGESTELD was, het Hy gesond gemaak,
  Mat 8:17 sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesÍ het: Hy het ons KRANKHEDE op Hom geneem en ons SIEKTES gedra.
  Jesus se uitsluitlike doel was om satan se werke te verslaan, en dit sluit siektes en krankhede in.


  Luk 7:2 And a certain centurion's servant, who was dear unto him, was SICK, and ready to die.
  Luk 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and HEAL his servant. (KJV)  Joh 11:1 Now a certain man was SICK, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
  Joh 11:2 (It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)
  Joh 11:3 Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.
  Joh 11:4 When Jesus heard that, he said, This SICKNESS is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.


  Jesus se direkte benadering tot siektes, was om dit te verbreek en gesond te maak.

  Sien duidelik dat Jesus aan Sy dissipels mag gee om SIEKES sowel as BOSE GEESTE aan te vat, en ons sien dit word onder dieselfde kam geskeer, as die mag wat Christus aan hulle gee. Dus neem ons aan dis boos.
  Luk 9:1 En Hy het sy twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siektes te genees.


  Petrus genees siekes:
  Hand 5:14 En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue,
  Hand 5:15 sodat hulle die SIEKES op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelÍ het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val.
  Hand 5:16 En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaargekom en SIEKES gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en hulle is almal genees.  So kry mens ook mense wat siek word en daarvolgens blind of stom word:
  Mat 12:22 Toe het hulle ‘n DUIWELBESETENE wat blind en stom was, na Hom gebring; en Hy het hom GESOND gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien.


  Luk 11:14 En Hy het ‘n duiwel uitgedryf, en diť was stom. En toe die DUIEL uitgaan, het die stom man gepraat; en die skare het hulle verwonder.
  Luk 11:15 Maar sommige van hulle sÍ: Deur BeŽlsebul, die owerste van die duiwels, dryf Hy die duiwels uit.
  Luk 11:16 En ander het Hom versoek en van Hom ‘n teken uit die hemel begeer.
  Luk 11:17 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesÍ: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ‘n huis wat teen homself is, val.
  Luk 11:18 En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sÍ dat Ek deur BeŽlsebul die duiwels uitdryf.

 4. #4
  Hoekom word sekere Christene dan siek?

  Baie verskeie redes kan daarvoor wees, en ek gaan slegs ‘n paar noem.
  Baie of meeste melk-drinkende Christene verklaar hulself nie gesond nie, en spreek dit nie as Woord oor hulself nie. Hul het nog nie tot die geloofsbesef gekom dat hul reeds 2000 jaar terug gesond IN JESUS CHRSITUS is nie.
  Van hulle kan miskien nie 100% met skoon hande leef nie, en dan maak hul ‘n deur oop vir satan om toe te slaan.
  Ook kan dit slegs demoniese aanvalle wees, en Christene weet nie hoe om hul Godgegewe outoriteit te gebruik om siektes te bestraf nie.
  Hebr 12, omrede hul afwyk van God as kind van God.
  Omdat ons in ‘n vervalle wereld bly...
  Dis net ‘n paar redes...

 5. #5
  Ek stem saam met 454.
  Dan wil ek byvoeg, ons is nie in die Hemel nie. Ons is nie in die Paradys nie. Gaan lees van Adam en Eva in Genesis en dan hoef mens nie hieroor te wonder nie

 6. #6
  Unregistered
  Guest

  Guest

  Joh 9:1 En toe Hy verbygaan, sien Hy Ďn man wat blind was van sy geboorte af.
  Joh 9:2 En sy dissipels vra Hom en sÍ: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?
  Joh 9:3 Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word.

 7. #7
  Wat het melk met die saak te doen?

 8. #8
  Unregistered
  Guest

  Virusse en bakterie

  Uit al die Skriftuurlike aanhalings tot so ver, is slegs Joh. 9 relevant tot die vraag. Die res is buite skriftuurlike konteks aangehaal en laat die Woord buikspreek. Iemand se "search" funksie van sy Bybelprogram het oortyd gewerk en die copy en paste het ongelukkig gelei tot 'n konglomerasie van 'n irrelevante klomp snert. Dankie vir die res - korrekte antwoorde.

+ Reply to Thread

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may post attachments
 • You may not edit your posts
 •