Ek wil net die volgende s met betrekking tot die opinie dat Hebreeuse name die mense gaan deur mekaar maak:

Psalm 20

1 VIR die musiekleier. n Psalm van Dawid.
2 Mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!
3 Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!
4 Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien!
5 Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul.
6 Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die Here al u begeertes vervul!
7 Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand
8 Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar ns sal roem op die Naam van die Here onse God.
9 Hlle het inmekaargesak en geval, maar ns het opgestaan en ons weer opgerig.
10 Here, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep!

Romeine 10:13
Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word.


Gaan doen 'n studie oor die Naam van God in e-sword. Hierdie is maar deel daarvan.

Dit s so dat ons Vader ons harte ken. En Hy sal ook weet as jy met Hom praat met watter naam ook al.

Maar daar l krag opgesluit in Sy Naam. Moenie dit te maklik afskryf nie. Dit gaan nie net oor ons Vader wat moet weet ons praat met Hom nie, maar die bose magte in die lug ook. Hulle weet presies wat is die Naam van die Almagtige waarvoor hulle bang is.