Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14

Thread: Ehayah asher ehayah

 1. #11
  Ek wil net die volgende s met betrekking tot die opinie dat Hebreeuse name die mense gaan deur mekaar maak:

  Psalm 20

  1 VIR die musiekleier. n Psalm van Dawid.
  2 Mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!
  3 Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!
  4 Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien!
  5 Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul.
  6 Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die Here al u begeertes vervul!
  7 Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand
  8 Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar ns sal roem op die Naam van die Here onse God.
  9 Hlle het inmekaargesak en geval, maar ns het opgestaan en ons weer opgerig.
  10 Here, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep!

  Romeine 10:13
  Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word.


  Gaan doen 'n studie oor die Naam van God in e-sword. Hierdie is maar deel daarvan.

  Dit s so dat ons Vader ons harte ken. En Hy sal ook weet as jy met Hom praat met watter naam ook al.

  Maar daar l krag opgesluit in Sy Naam. Moenie dit te maklik afskryf nie. Dit gaan nie net oor ons Vader wat moet weet ons praat met Hom nie, maar die bose magte in die lug ook. Hulle weet presies wat is die Naam van die Almagtige waarvoor hulle bang is.

 2. #12
  I626

  Ek stem saam met jou. Die moontlike verwarring kom wanneer ons name gebruik wat die mense teenoor wie ons dit gebruik nie verstaan nie. dit maak die hele gesprek dan betekenisloos. Ek het al self vir mense gevra wat beteken 'n spesifieke naam wat hy gebruik, die antwoord is dan God. Die gebruiker ken nie self die spesifieke beskrywende betekenis nie. Daai boodskap wat hy probeer oordra gaan dan verlore en sal beter oorgekom het as hy God beskryf het as God almagtig, God wat voorsien, ewige Vader, vrede Vors, die magtige een van Jakob, Skepper, ens.

  As ek se "My Matsuwd" gaan hier miskien 2 mense wees wat weet wat ek bedoel. As ek se "My Vesting" gaan almal weet wat ek bedoel.

  Hier is n mooi uiteensetting van baie name.

  https://www.gotquestions.org/names-of-God.html

  Chris

 3. #13
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Tom

  Die Bybel is duidelik, Jesus is God, die Vader is God, die Gees is God. God drie-enig. Dit kan verwarrend wees om te se Jesus is die Vader al is dit tegnies korrek ervaar ons die persoonlikhede verskillend. God het ons na Sy beeld geskape, 'n gees met 'n siel wat in 'n liggaam woon.
  Ons praat egter nie van Gert se siel of Siel Gert, het besluit ons moet 6 uur ry nie. Ons se Gert het gedink ons ry 6 uur of Gert se ons ry 6 uur.

  Die Bybel maak hierdie onderskeid vir ons maklik deur te verwys na die verskillende persone, daarom lees ons God het Sy Seun gestuur, as Jesus in die vlees, maar ons weet dit is God self wat die losprys kom betaal het in 'n ander persoon of vorm. So ja, Jesus is die Vader.

  Chris
  Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens n lewende siel GEWORD. KYK MOOI NA HIERDIE SKIRF. wat sien ons hierin? Dat die mens uit stof tot 'n vleelikke liggaam geskape is en toe het God Sy awem in die stoflike liggaam geblaas waarna dit nie 'n siel gekry het nie, maar 'n lewend siel GEWORD het.

  In die volgende skrif gebeur 'n interessanthied wat min van ons nog opgelet het. nadat Jesus aan Maria verskyn het na Sy opstanding uit die dood voeg op die Sondag, en haar gevra het om die ander dissipels te laat vergader(lees die hele Joh 20) verskyn Hy aan hulle.
  Let nou op na vers 22...
  Joh 20:21 Jesus s toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.
  Joh 20:22 En nadat Hy dit ges het, blaas Hy op hulle en s vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.
  Hier is die ander plek in die Woord waar God met Sy "asem" iets doen. die 1ste keer het die mens 'n lewende siel geword en hier ontvang die dissipel, die bekeerlinge Sy Gees. hier is die 1 ste keer dat die bybel van die Gees aspek praat, wat die 3de komponent is van 'n mens. As ek dit dan korrek moet verstaan, is ek slegs 2 komponente, nl vlees en asem, voordat ek tot bekering kom. By my bekering ontvang ek dan die Heilige Gees, wat in my kom woning maak en so kry ek dan Gees by. nie my gees nie, maar God se Gees. wanneer die bybel dus op vele plekke dan praat van bv My gees is in my neergebuit, is dit dieselfde as hy sou s "My siel is neergebuig in my..." en dit is dieselfde as ek sou s "my hele wese, wie ek is in totaliteit, is neerbebuig...."
  Waar kom ons daaraan dat ons 'n liggaam(stof), 'n siel(?) en 'n gees(?) het? ons is in die beeld van God geskape, daarom kan ons anders as diere, redeneer, dink, besluite neem, morele waardes h, en God dien of nie...ens.

 4. #14
  Mar_10:18 En Jesus s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God.
  Luk_18:19 En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God.

  Jesus is Sy Vader se verteenwoordiger, maar beslis is Hy die Seun en Sy Vader is Vader God en die Heilige Gees is vanuit hulle en deel van die Goddelikke 3EENHEID.
  Jas_2:19 Jy glo dat God n is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Hoeveel? ONS Wie is ONS? Vader, Seun en Gees.
  Gen 1:26 En God het ges: Laat ONS(wie? Hoeveel?....) mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
  Gen 1:27 En God het die mens geskape na Sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
  Lees die Hele Johannes 17...Jesus se gebed aan Sy Vader vir ons....

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •