+ Reply to Thread
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20

Thread: Grondonteiening sonder vergoeding

 1. #1
  Unregistered
  Guest

  Grondonteiening sonder vergoeding

  Bogenoemde opskrif het al geruime tyd neerslag gevind in toesprake by vergaderings, algemene gesprekke en somtyds is dit met agressie meegedeel. Dit feit dat die grond kwansuis gesteel sou gewees het is maar net die flou leuenstorie sonder enige substans.

  Dat grondgrype op ‘n “aanvaarbare manier” sal geskied is buite die kwessie. Nie net sal grond “gesteel” word nie (om iets te neem sonder toestemming is steel), maar besighede, myne en privaat wonings sal eventueel ook onteien word.

  Daar is reeds aangedui dat die staat al die grond (verwys na die land in sy totaliteit) wil besit en dat ons (die wit mense) soos paddas in ‘n pot sal wees waarvan die watertemperatuur geleidelik verhoog word. Voordat ons besef wat aangaan sal dit alreeds te laat wees. Al my stellings is aanhalings – ek gee nie die bronne nie.

  Die belangrikste vraag is waar die oorsprong van dié gedagte is en wat is die einddoel daarvan? Ons medeburgers, of jy geel, swart, gekleurd of wat die geval ookal mag wees, moet ligloop. Dit gaan ook op julle van toepassing gemaak word.

  Die volgende video gee ‘n duidelike beeld waarna nie net Suid-Afrika op pad heen is nie, maar die wêreld in sy totaliteit. Agenda 21 van die Verenigde volke is besig om in plek te val.

  https://youtu.be/YAKS-SwA-mY

  Die persoon wat mooi kyk en luister gaan die scenario hier by ons herken.

  Waarheidsoeker

 2. #2
  Unregistered
  Guest
  LAND EXPROPRIATION WITHOUT COMPENSATION - EXPLAINED - ONLY FOR EDUCATED HUMANS
  News, Accidents, Robberies & Incidents | National SA News | Marc Demmer

  28 Feb 2018, Cape Town: If you haven’t figured it out yet, then here is a quick political lesson in what “Expropriation of land without compensation” means, the importance of populism and how the string of words actually means nothing.

  The EFF party was founded in June 2013. So, in order for them to be credible, in less than 12 months, (before the 2014 general elections) the EFF needed to get popular at a turbo rate, so they needed a policy, a mission statement, a brand, that would radically swing votes. A string of words that would stick to fly paper. Even if it meant creative nonsense.

  Enter “Expropriation of land without compensation”

  We all know, *the educated people* that it is unconstitutional and just plain and utter nonsense. But that aside and with much ado about nothing, the EFF banged the drums and danced to the tune of “Expropriation of land without compensation” to the uneducated poor masses, who were at that time diminished of social and political power and marginalized by their ruling party, forgotten about and tired of false promise after false promise. The EFF was hoping to win voters. Which it did.

  Shock and awe, the 2016 municipal elections. One thing is for sure, it proved that the ANC was losing the popular vote and were shed voters by way of the EFF. Winning voters based on one policy alone. LAND.
  The ANC realised at this point, that a new “radical” policy was needed to turn the tide of voters jumping ship to the EFF.

  Enter “Expropriation of land without compensation part 2”

  Now, remember the policy itself is utter nonsense and totally unconstitutional. So what are the ANC doing with this policy? The answer, “Clever Politics”

  A bit of a gamble and a dose of wisdom, from the old heads like Cyril Ramaphosa. The gamble is, throwing their hat in the “Expropriation of land without compensation” fighting pit, knowing it will be thrown out of the Constitutional court.

  The gamble is knowing it will never make it through the constitution and having to explain to the uneducated masses that it cannot be achieved. The nett result… Silencing the EFF and stripping the EFF of the only policy that is has. LAND. If neither of them can come out the victor, then the ANC will win. Unless the EFF have a similar policy, like “Cars without compensation” or “KFC without compensation”

  So, how is the ANC victorious in defeat?

  Simple, getting the voters back once the ridiculous land policy is thrown out of court. When the policy is tested and then thrown out of court, it will become illegal and in terms of the IEC regulations, to be any political party policy. By stripping the EFF of voters like it was a fire sale. Reassuring the international investor collective that the Constitution is tested and is sound.

  How is the EFF going to Survive?

  Very difficultly. It wouldn’t be too far off the plantation, if most of the EFF re-join the ANC after the rise and fall of “Expropriation of land without compensation” as it disappears into obscurity. The Constitution is proudly robust and uniquely South African in strength which is the envy of most nations.

  - Marc Demmer -

  http://news.searchsa.co.za/info/land...explained.html

 3. #3
  Ek het toevallig nou op ENCA ingeskakel. Ek sien hulle gee vandag vir Malema se EFF 'n fantastiese platvorm om sy retoriek te kan braak, nogal regstreeks. Normaalweg sou daar net vermeldings gewees het na hul vergadering maar hy kry nou regstreekse dekking. Dit alleen is al vir my vreemd maar nie skokkend nie. Duidelik het Soros en vriende reeds alle Suid Afrikaanse nuuskanale ook reeds in hul sak.

  Nou kan ek nie help om te glimlag nie. Dit is so duidelik dat die magte agter die skerms die ANC, die EFF, en ook die DA speel soos 'n viool. Ons weet reeds hul inkomstes is vanaf dieselfde mense (onder verskillende vaandels) maar hulle kry elkeen duidelik 'n apparte instruksie...

  Die doel lyk vir my is om anargie in die land aan te wakker teen alle kostes. Een of meer moet "bad" wees en die ander "the good", maar in totaliteit jaag hulle eintlik maar dieselfde doelwitte na...

  Nee wat politiek is al lankal nie meer politiek nie. Demokrasie is bloot 'n woord in die woordeboek. Ou George Soros se geld praat harder as enige logika vir ons gewone mense...

  Hou vas want hierdie boot gaan nou onstuimige waters in. Mens moet nou met verstand werk en nie met opgesweepte emosies nie. Ons sal wel anderkant uitkom, waarskynlik met so paar kneusplekke, maar die vet weet ons moet begin kyk wat om ons gebeur en soos 'n goeie skaakspeler maar elke keer daai een skuif voor hulle bly...

 4. #4
  Unregistered
  Guest

  Nee wat Marc Demmer - jy het dit verkeerd!

  Marc Demmer se verwysing na grondonteiening as ‘n vinnige politieke les, is net dit. ‘n Politieke les met die klem op politiek maar ongelukkig beteken hierdie retoriek van grondonteiening wel meer as sy aangeduide “string of words (that) actually means nothing.”

  Sy verwysing na “the educated people” is oop vir vertolking. Statistiek toon egter aan dat daar oor die kleur- en rasse spektrum huidig baie mense is wat onder “educated people” gaan klassifiseer as wat hy waarskynlik gedink het. Juis dit laat sekere gevaarligte flikker. Die wat hierdie retoriek propageer sit in bestuursposte en in die praathuis. So is daar samewerking vanaf die EFF beloof aan die ANC om die nodige persentasie stemme te bewerkstellig om die grondwet te wysig.

  Dit is juis die president wat die opmerking oor die paddas in pot gemaak het. Hierdie opmerking dui op ‘n einddoelwit . Grondonteiening is maar net een van die klippe in die skoen om die einddoel te help bewerkstellig. Wat Demmer nie noem nie is die radikale ekonomiese hervorming wat nog ook onder die loep geneem gaan word. Grondonteiening is die deur wat hierdie vergrype gaan bewerkstellig. Grondonteiening en radikale ekonomiese hervorming sal nie eenmalig gebeur nie maar oor verloop van tyd.

  Met die skryf van hierdie artikel (Sondag 04/03/2018 – 13:20) is daar by die Ellispark Binnehuis Sentrum ‘n vergadering van die EFF waar die lede wat alreeds grond beset het aangemoedig word om hulle daar te registrewer vir die komende verkiesing.

  Anders as die westerlinge wat dreigemente maak om te bepaal of dit nie as afskrikmiddel sal dien nie, bestaan daar by die swart bevolking nie hierdie benaderingswyse nie. Hulle “haat” kan somtyds eers jare later neerslag vind in ‘n bepaalde optrede. Meestal met erger gevolge vir die ontvanger wat heeltemal buite verhouding is van dit wat hom aangedoen is. Dit kan ook van geslag tot geslag oorgedra word. Meld Demmer hierdie “verskynsel.”

  Ja, die ANC het baie stemme verloor tydens die laaste verkiesing en hulle is nou besig, om teen hulle beterwete in beloftes na te kom (om stemme te werf) wat onder normale omstandighede nie so gou sou gebeur het nie.

  Dat hierdie nuus nie goed is nie is ‘n feit. Dat daar bymekaar gekom moet word en ‘n strategie teen hierdie euwel beplan moet word, behoort hoog op elkeen se agenda te wees.

  Waarheidsoeker.

 5. #5
  Unregistered
  Guest

  Totale grondonteiening in vyf maklike stappe

  Stap een:

  Konsulteer met die belanghebbendes (Landbou unies/liggame, Belastingbetaler Verenigings en ander leiers soos Handelskamers ensomeer). Hierdie proses moet gedoen word. Dit is tans wat die president aangedui het gaan gebeur.

  Stap twee:

  Verkry die nodige stempersentasie om die wysigings aan die grondwet te magtig.

  Stap drie:

  Wysig die grondwet sodanig dat alle grond – let wel grond, aan die staat behoort. (alle ondergrondse regte behoort reeds aan die staat) Alles gaan nog steeds aan soos belowe is. Geen geweldadige onteienings soos in Zimbabwe nie. Geen beslagleggings op eiendom nie. Almal betaal alreeds belastings op grond in private besit. Dit word nou net strenger toegepas. Belastings nie betaal nie – aanmaning: betaal agterstallige gelde of verloor eiendom. Eiendom word verkoop om agterstallige belastings te verhaal. Dit word alreeds in munisipaliteite gedoen, lank voor die reënboognasie tot stand gekom het. Gelde so geïn gaan na die munisipale/staatskas. Eienaar verlooralles.

  Stap vier:

  Bestuur die grondonteieningswet wat in plek geval het. Die boere boer nog steeds, die huiseienaars betaal nog steeds hulle lenings af, besighede bedryf nog steeds hulle bepaalde besigheid ensomeer. Die banke is gelukkig en die eienaars wat nie gelukkig is nie kan nie trek en selfs die land verlaat. Jou eiendom op die grond van die staat mag jy nie verkoop nie. So onteien jy jouself sonder vergoeding. Alle “gewese” eienaars van grond of eiendom kry ‘n huurtydperk van 99 jaar om op die eiendom te bly. Daarna val alles terug na die staat. Daar mag dus, bo en behalwe die eiendomsbelasting, ‘n verdere huur heffing wees wat verhaal gaan word – die na gelang die waarde van die grond en nie die eiendom nie. Die nodige wysigings om dit te bewerkstellig kan maklik met munisipale verordenings en wetgewing bewerkstellig word.

  Stap vyf:

  Wanneer die “eienaar” van grond tot sterwe kom, val alle eiendom terug na staat wat dan daarmee kan doen na goeddenke. By maatskappye, kan ook wees beslote korporasie s, besighede ensomeer word net ander reëls ingeskryf om hande op die besigheid te lê. Dit kan byvoorbeeld wees as die besturende direkteur aftree of tot sterwe kom. Soos die padda in die pot word die water geleidelik verhit totdat dit te laat is.

  Bogenoemde is ‘n aanname – soos ek dit sien. Dat die grond aan die staat behoort is alreeds in Mosambiek Zimbabwe en baie ander lande in gebruik. Die 99 jaar huurstelsel is ‘n ou gebruik. Malema het tydens sy toespraak Sondag (4/03/2018) aangedui dat hulle net nie oorlog soek nie. As bogenoemde vyf stappe gevolg word behoort daar teoreties geen “oorlog” te wees nie.

  Hierdie “oorname” van die wit en ander mense is ‘n werkwyse om eventueel eers van alle witmense ontslae te raak. 401 slaan die spyker op die kop. Indien weerstand byvoorbeeld teen so ‘n optrede geskied het ons anargie. Miskien gaan dit die pad wees wat ons gaan loop. Die ringkoppe in die praathuis is in elk geval niks meer as pionne op die Wêreldorde se skaakbord nie. Hulle word gemanipuleer , een skuif op ‘n slag, en slegs een rigting op ‘n slag om dan opgeoffer te word vir die hoër spelstukke naamlik die Elite van die wêreld.

  Waarheidsoeker.

 6. #6
  Een ding wat ons moet onthou is dat alles oor geld gaan. Die regering leen weekliks Miljarde Dollars en een of ander tyd sal hulle moet terugbetaal. Wanneer die ekonomie as gevolg van politieke retoriek en politieke geweld swaarkry en die rentekoerse verhoog tot op ’n punt waar die eiendom eienaars nie meer hulle verpligtinge kan nakom nie.

  Wanneer dit gebeur sal hulle ’n houvas op die grondeienaars moet kry om ’n inkomste te verseker waarmee die skuld aan die buiteland terugbetaal moet word.

  Kommersiële boere sal nie geteiken word nie. Daar is enkeles wat vir politieke doeleindes geteiken sal word, maar die hoof teiken is die boer wat nie winsgewend is nie. Die uitlanders se plase wat bar lê en staatsgrond wat nie benut word nie.

  Ons wit mense sal besnoei word vir politieke doeleindes maar ons bly die hen wat die goue eier lê. Bitter min swart besighede of swart boere kan winsgewend wees. Afrika het ’n manier wat hom nooit vooruit kan laat gaan nie. Hulle kan nie opdragte van enige swart man aanvaar nie. Die oomblik wat die swart besigheid man wins begin wys en homself begin ophef, word hy daarvan beskuldig dat hy van sy broers steel omdat hy nie sy rykdom met die res deel nie.

  Die manne wou een plaas teen ’n hengse bedrag aankoop op die voorwaarde dat die boer moet aanbly om hulle te leer. Die enigste voorwaarde is dat die boer wat hulle moet leer, nie voorskriftelik mag gewees het nie. En dit is waaroor Afrika nooit kan ontwikkel nie. Niemand mag voorskriftelik wees nie.

  Moenie ’n fout maak nie. Die geweld teen ons gaan toeneem. Die ekonomie gaan sy gat sien en verkragtings en moorde gaan meer algemeen word as wat dit nou is. Die infrastrukture kan een of ander tyd, totaal in duie strot en dit sal veroorsaak dat die swart bevolking in getalle, baie meer sal omkom as wat ons, persentasie gewys sal omkom.

  Wanneer die toevoer van VIGS Medisyne nie meer daar is om die mense aan die lewe te hou nie, sal ons die werklike syfers sien, wat kunsmatig aan die lewe gehou word.
  Ek dink nie ons moet nou te opgewonde oor die politieke retoriek word nie. Dit gaan ’n invloed op geweld hê, maar as ons as gemeenskappe voorberei is, sal dit ons nie te veel raak nie.

  Die geheim is nog steeds om stil te wees en om die kat uit die boom te kyk, terwyl ons, ons vermoë om aggressief op die defensief te wees, kan verbeter en uiteindelik vervolmaak.

  Moenie te veel na die nuus en die politieke uitsprake luister sodat dit jou emosioneel omkrap nie. Byt vas, betaal wat jy moet betaal. Doen jou werk wat jy moet doen en plant wat jy moet plant. Maar organiseer binne die wettige netwerke van buurt en plaaswagte, om jou gemeenskap se voorkomende en reaktiewe vermoë te verbeter.

 7. #7
  Hi Lukas, ek sit met ietwat van 'n probleem as die infrastruktuur in duie stort.

  Ek is 'n diabeet op insulien, so hoe moet ek maak? Die goed hou net 'n sekere tyd en is duur bo op dit ook nog, so voorraad opbou gaan sukkel. Enige ander voorstelle? Of gaan ek maar my vrede moet maak?

 8. #8
  Quote Originally Posted by WvN View Post
  Hi Lukas, ek sit met ietwat van 'n probleem as die infrastruktuur in duie stort.

  Ek is 'n diabeet op insulien, so hoe moet ek maak? Die goed hou net 'n sekere tyd en is duur bo op dit ook nog, so voorraad opbou gaan sukkel. Enige ander voorstelle? Of gaan ek maar my vrede moet maak?
  Ek is in dieselfde bootjie en gebruik aansienlik insulien. Soveel so dat mense se oe rek wanneer hulle my dalk sien spuit. Ek bou nou al voorraad op vir lank. Ek het op dieet gegaan en gebruik so minder, maar eis nog volle kwota van my kronies elke maand. Dan gebruik ek net die oudste eerste. So het ek al n klompie.

  Dieet is maar die ding, of ons dit wil hoor of nie. Ek vind die Banting prinsiep die beste en het my insulien verbruik drasties verminder. Maar dan raak ek slap en eet weer gewoonweg en dan skiet die verbruik ten hemele. Wanneer ek gewoon eet, gebruik ek tot 120 eenhede en wanneer ek streng bant, gebruik ek 60 eenhede. Novomix 30.

  Sou die verskaffers vir 2 maande of langer nie kan lewer nie, is ek n gonner...

  My raad aan nie diabete. Probeer maar jou bes om nie die siekte te ontwikkel nie. Oorgewig en wat jy eet is maar die groot doodsteek. Onthou, alle kos sit om in suiker. Maar stysel is die groot bron wat vinnig omsit en jou suiker vlakke laat opskiet. So, hou jou gewig af, moet nie ooreet nie en vermy skielikke stygings in jou suiker vlakke. Ek ken baie oorgewig mense, wat nie diabetes ontwikkel nie, so dit is nie die alfa en omega nie, maar dit, gepaard met n geweldige skok, is meestal wat jou dit laat kry en jy kom dit ook nie dadelik agter nie. Ek het eers agter gekom toe my sig begin moeilikheid gee. Ek kon op daardie stadium nie eers n kar se registrasie 10 meter ver lees nie en wou my dood drink aan vloeistof met die gepaardgaande urinering en gewig verlies. Eers gedink dit is great, tot ek my sig verloor het en is toe Dr toe. Vir twee weke lank onder behandeling, kon ek nie n mens voor my se gesig herken nie, net n dowwe beeld van iemand gesien. Bestuur en rekenaar werk was buite die kwessie. Natuurlik n geweldige eksra skok en gehuil soos n babatjie as niemand sien nie.

  Soos mens is, gaan die skok verby, sien jy medikasie help, insulien werk en verval jy weer in jou ou gewoontes. Intussen gebruik jy al meer insulien, omdat jy eet soos jy wil en raak jy al meer insulien weerstandig. Op die ou end sit jy met n insulien afhanklikheid soos ek nou. So, wees gewaarsku. Hierdie gebrek aan self dissipline kos jou baie duur, figuurlik en letterlik.

 9. #9
  ... raad aan nie diabete ...
  Sal die gebruik van dagga-olie niks vir julle doen nie?

 10. #10
  Unregistered
  Guest
  SO WHAT WAS ZUMA'S PLAN?
  SO WHAT WAS ZUMA'S PLAN?

  Last year I predicted that Zuma was not going anywhere.

  He was not going to flee to the Dubai Mansion he is alleged to possess.

  I based that prediction on the tribal nature of the guy.

  At that time Zuma and the Guptas were grossly overrated.

  It was assumed that all their actions were part of a grand plan to loot the country and escape the consequences.

  Conventional wisdom at the time was that the Zuptas were going to use their vast looted wealth to install a puppet in the presidency.

  It turned out that the Zuptas excelled more in greed than in hatching and implementing plans.

  The plan to manipulate the ANC elective conference of December 2017 by buying votes for Dlamini Zuma was sabotaged by a failed attempt to steal money from police crime intelligence.

  The Zuptas simply do not know when to stop stealing!

  This was the first major indication that the Zuptas might not be having any decent plan to escape the consequences of their crimes.

  But you underestimate the Zuptas at your peril!

  It now appears that Ramaphosa himself was part of their plan B in case they could not install their number one puppet candidate in the presidency.

  Ramaphosa was selected by Zuma to run as his deputy in the ANC elective conference of 2012.

  Ramaphosa was and still is the poster boy of black empowerment by what came to be known pejoratively, by Zuma supporters, as White Monopoly Capital [WMC].

  During his second term in office Zuma acquired the reputation of appointing carefully selected compromised people to strategic positions so as to give himself maximum leverage over them.

  In retrospect, the most strategic position for which Zuma ever selected a candidate is the Deputy Presidency of both the ANC and the country.

  Zuma and his gangster handlers would have weighed Ramaphosa's weaknesses and vulnerabilities to assess the potential of developing leverage over him.

  Ramaphosa's rapid accumulation of wealth after his days as leader of the constituent assembly, during the mid 1990s, was a direct result of the BEE policy of empowering key members of the ANC.

  The basic idea of BEE was thoroughly corrupt!!!

  It was to enrich a few strategically chosen ANC leaders who would then, as a quid pro quo, provide white business with access to the highest echelons of government in order to influence procurement.

  The ANC, as an organization, benefited immensely from BEE in two ways:

  Firstly, the ANC leaders who became instant billionaires had the responsibility to fund the ANC whenever it ran out of funds.

  Secondly the ANC itself often became a BEE partner of firms which netted large procuremenT contracts with the government.

  Since the government is run by the ANC such contracts amounted to a serious conflict of interest with government doing business with itself.

  This rot predates Zuma's presidency!

  The ANC has never been a good role model to its followers with regard to ethical behaviour.

  So Zuma inherited an ethically compromised organisation from Mbeki.

  Zuma did not have to invent corruption.

  All he did was to outsource, to appropriate experts, the planning and supervision of the implementation of corrupt activities.

  Naturally, the appropriate experts were criminal syndicates.

  Corruption was not a foreign concept or practice to Cyril Ramaphosa.

  What must have been foreign to him was the crudeness of corruption schemes and their implementation...

  South Africans, including myself, like to think that the ANC consists of two factions:

  Looters under Zuma

  and Reformists under Ramaphosa.

  It is more accurate to say that we have crude looters with Zuma as their godfather and refined looters with Ramaphosa as their figurehead.

  Ramaphosa has no strong principled argument against the crude looters.

  This is why he is having difficulty keeping them at bay.

  This explains his half baked cabinet reshuffle.

  Ramaphosa is a compromised man which explains why Zuma head hunted him to be the deputy president of the ANC, in the first place, and subsequently appointed him deputy president of South Africa.

  RamaZupta would be hard pressed to explain the ethical difference between his brand of corruption and that of the Zuptas.

  At best RamaZupta will give the impression that his administration is prosecuting the looters.

  In reality ZuptaPhosa will work out a plan to allow the looting chiefs to get away with their crimes.

  The cabinet reshuffle which retains a number of major looters is no accident!

  After all the looters have been Ramaphosa's cabinet colleagues and comrades for the past five years.

  They say if you stay long enough in a barbershop you end up having a hair cut.

  The master stroke of Jacob Zuma was to take an already compromised and prominent BEE beneficiary and darling of WMC and place him in a thoroughly corrupt environment to expose him to all sorts of temptations to render him safe for the looters.

  From the start ZuptaPhosa was brought into the Zupta cabinet as part of their plan B.

  Themba Mdlalose

  03 March 2018

  http://www.uncapturedsa.co.za/SO-WHA...p=read&aid=194

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may post attachments
 • You may not edit your posts
 •