+ Reply to Thread
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19

Thread: Grondonteiening sonder vergoeding

Hybrid View

 1. #1
  Unregistered
  Guest

  Grondonteiening sonder vergoeding

  Bogenoemde opskrif het al geruime tyd neerslag gevind in toesprake by vergaderings, algemene gesprekke en somtyds is dit met agressie meegedeel. Dit feit dat die grond kwansuis gesteel sou gewees het is maar net die flou leuenstorie sonder enige substans.

  Dat grondgrype op ‘n “aanvaarbare manier” sal geskied is buite die kwessie. Nie net sal grond “gesteel” word nie (om iets te neem sonder toestemming is steel), maar besighede, myne en privaat wonings sal eventueel ook onteien word.

  Daar is reeds aangedui dat die staat al die grond (verwys na die land in sy totaliteit) wil besit en dat ons (die wit mense) soos paddas in ‘n pot sal wees waarvan die watertemperatuur geleidelik verhoog word. Voordat ons besef wat aangaan sal dit alreeds te laat wees. Al my stellings is aanhalings – ek gee nie die bronne nie.

  Die belangrikste vraag is waar die oorsprong van dié gedagte is en wat is die einddoel daarvan? Ons medeburgers, of jy geel, swart, gekleurd of wat die geval ookal mag wees, moet ligloop. Dit gaan ook op julle van toepassing gemaak word.

  Die volgende video gee ‘n duidelike beeld waarna nie net Suid-Afrika op pad heen is nie, maar die wêreld in sy totaliteit. Agenda 21 van die Verenigde volke is besig om in plek te val.

  https://youtu.be/YAKS-SwA-mY

  Die persoon wat mooi kyk en luister gaan die scenario hier by ons herken.

  Waarheidsoeker

 2. #2
  Unregistered
  Guest
  LAND EXPROPRIATION WITHOUT COMPENSATION - EXPLAINED - ONLY FOR EDUCATED HUMANS
  News, Accidents, Robberies & Incidents | National SA News | Marc Demmer

  28 Feb 2018, Cape Town: If you haven’t figured it out yet, then here is a quick political lesson in what “Expropriation of land without compensation” means, the importance of populism and how the string of words actually means nothing.

  The EFF party was founded in June 2013. So, in order for them to be credible, in less than 12 months, (before the 2014 general elections) the EFF needed to get popular at a turbo rate, so they needed a policy, a mission statement, a brand, that would radically swing votes. A string of words that would stick to fly paper. Even if it meant creative nonsense.

  Enter “Expropriation of land without compensation”

  We all know, *the educated people* that it is unconstitutional and just plain and utter nonsense. But that aside and with much ado about nothing, the EFF banged the drums and danced to the tune of “Expropriation of land without compensation” to the uneducated poor masses, who were at that time diminished of social and political power and marginalized by their ruling party, forgotten about and tired of false promise after false promise. The EFF was hoping to win voters. Which it did.

  Shock and awe, the 2016 municipal elections. One thing is for sure, it proved that the ANC was losing the popular vote and were shed voters by way of the EFF. Winning voters based on one policy alone. LAND.
  The ANC realised at this point, that a new “radical” policy was needed to turn the tide of voters jumping ship to the EFF.

  Enter “Expropriation of land without compensation part 2”

  Now, remember the policy itself is utter nonsense and totally unconstitutional. So what are the ANC doing with this policy? The answer, “Clever Politics”

  A bit of a gamble and a dose of wisdom, from the old heads like Cyril Ramaphosa. The gamble is, throwing their hat in the “Expropriation of land without compensation” fighting pit, knowing it will be thrown out of the Constitutional court.

  The gamble is knowing it will never make it through the constitution and having to explain to the uneducated masses that it cannot be achieved. The nett result… Silencing the EFF and stripping the EFF of the only policy that is has. LAND. If neither of them can come out the victor, then the ANC will win. Unless the EFF have a similar policy, like “Cars without compensation” or “KFC without compensation”

  So, how is the ANC victorious in defeat?

  Simple, getting the voters back once the ridiculous land policy is thrown out of court. When the policy is tested and then thrown out of court, it will become illegal and in terms of the IEC regulations, to be any political party policy. By stripping the EFF of voters like it was a fire sale. Reassuring the international investor collective that the Constitution is tested and is sound.

  How is the EFF going to Survive?

  Very difficultly. It wouldn’t be too far off the plantation, if most of the EFF re-join the ANC after the rise and fall of “Expropriation of land without compensation” as it disappears into obscurity. The Constitution is proudly robust and uniquely South African in strength which is the envy of most nations.

  - Marc Demmer -

  http://news.searchsa.co.za/info/land...explained.html

 3. #3
  Ek het toevallig nou op ENCA ingeskakel. Ek sien hulle gee vandag vir Malema se EFF 'n fantastiese platvorm om sy retoriek te kan braak, nogal regstreeks. Normaalweg sou daar net vermeldings gewees het na hul vergadering maar hy kry nou regstreekse dekking. Dit alleen is al vir my vreemd maar nie skokkend nie. Duidelik het Soros en vriende reeds alle Suid Afrikaanse nuuskanale ook reeds in hul sak.

  Nou kan ek nie help om te glimlag nie. Dit is so duidelik dat die magte agter die skerms die ANC, die EFF, en ook die DA speel soos 'n viool. Ons weet reeds hul inkomstes is vanaf dieselfde mense (onder verskillende vaandels) maar hulle kry elkeen duidelik 'n apparte instruksie...

  Die doel lyk vir my is om anargie in die land aan te wakker teen alle kostes. Een of meer moet "bad" wees en die ander "the good", maar in totaliteit jaag hulle eintlik maar dieselfde doelwitte na...

  Nee wat politiek is al lankal nie meer politiek nie. Demokrasie is bloot 'n woord in die woordeboek. Ou George Soros se geld praat harder as enige logika vir ons gewone mense...

  Hou vas want hierdie boot gaan nou onstuimige waters in. Mens moet nou met verstand werk en nie met opgesweepte emosies nie. Ons sal wel anderkant uitkom, waarskynlik met so paar kneusplekke, maar die vet weet ons moet begin kyk wat om ons gebeur en soos 'n goeie skaakspeler maar elke keer daai een skuif voor hulle bly...

 4. #4
  Unregistered
  Guest

  Nee wat Marc Demmer - jy het dit verkeerd!

  Marc Demmer se verwysing na grondonteiening as ‘n vinnige politieke les, is net dit. ‘n Politieke les met die klem op politiek maar ongelukkig beteken hierdie retoriek van grondonteiening wel meer as sy aangeduide “string of words (that) actually means nothing.”

  Sy verwysing na “the educated people” is oop vir vertolking. Statistiek toon egter aan dat daar oor die kleur- en rasse spektrum huidig baie mense is wat onder “educated people” gaan klassifiseer as wat hy waarskynlik gedink het. Juis dit laat sekere gevaarligte flikker. Die wat hierdie retoriek propageer sit in bestuursposte en in die praathuis. So is daar samewerking vanaf die EFF beloof aan die ANC om die nodige persentasie stemme te bewerkstellig om die grondwet te wysig.

  Dit is juis die president wat die opmerking oor die paddas in pot gemaak het. Hierdie opmerking dui op ‘n einddoelwit . Grondonteiening is maar net een van die klippe in die skoen om die einddoel te help bewerkstellig. Wat Demmer nie noem nie is die radikale ekonomiese hervorming wat nog ook onder die loep geneem gaan word. Grondonteiening is die deur wat hierdie vergrype gaan bewerkstellig. Grondonteiening en radikale ekonomiese hervorming sal nie eenmalig gebeur nie maar oor verloop van tyd.

  Met die skryf van hierdie artikel (Sondag 04/03/2018 – 13:20) is daar by die Ellispark Binnehuis Sentrum ‘n vergadering van die EFF waar die lede wat alreeds grond beset het aangemoedig word om hulle daar te registrewer vir die komende verkiesing.

  Anders as die westerlinge wat dreigemente maak om te bepaal of dit nie as afskrikmiddel sal dien nie, bestaan daar by die swart bevolking nie hierdie benaderingswyse nie. Hulle “haat” kan somtyds eers jare later neerslag vind in ‘n bepaalde optrede. Meestal met erger gevolge vir die ontvanger wat heeltemal buite verhouding is van dit wat hom aangedoen is. Dit kan ook van geslag tot geslag oorgedra word. Meld Demmer hierdie “verskynsel.”

  Ja, die ANC het baie stemme verloor tydens die laaste verkiesing en hulle is nou besig, om teen hulle beterwete in beloftes na te kom (om stemme te werf) wat onder normale omstandighede nie so gou sou gebeur het nie.

  Dat hierdie nuus nie goed is nie is ‘n feit. Dat daar bymekaar gekom moet word en ‘n strategie teen hierdie euwel beplan moet word, behoort hoog op elkeen se agenda te wees.

  Waarheidsoeker.

 5. #5
  Unregistered
  Guest

  Totale grondonteiening in vyf maklike stappe

  Stap een:

  Konsulteer met die belanghebbendes (Landbou unies/liggame, Belastingbetaler Verenigings en ander leiers soos Handelskamers ensomeer). Hierdie proses moet gedoen word. Dit is tans wat die president aangedui het gaan gebeur.

  Stap twee:

  Verkry die nodige stempersentasie om die wysigings aan die grondwet te magtig.

  Stap drie:

  Wysig die grondwet sodanig dat alle grond – let wel grond, aan die staat behoort. (alle ondergrondse regte behoort reeds aan die staat) Alles gaan nog steeds aan soos belowe is. Geen geweldadige onteienings soos in Zimbabwe nie. Geen beslagleggings op eiendom nie. Almal betaal alreeds belastings op grond in private besit. Dit word nou net strenger toegepas. Belastings nie betaal nie – aanmaning: betaal agterstallige gelde of verloor eiendom. Eiendom word verkoop om agterstallige belastings te verhaal. Dit word alreeds in munisipaliteite gedoen, lank voor die reënboognasie tot stand gekom het. Gelde so geïn gaan na die munisipale/staatskas. Eienaar verlooralles.

  Stap vier:

  Bestuur die grondonteieningswet wat in plek geval het. Die boere boer nog steeds, die huiseienaars betaal nog steeds hulle lenings af, besighede bedryf nog steeds hulle bepaalde besigheid ensomeer. Die banke is gelukkig en die eienaars wat nie gelukkig is nie kan nie trek en selfs die land verlaat. Jou eiendom op die grond van die staat mag jy nie verkoop nie. So onteien jy jouself sonder vergoeding. Alle “gewese” eienaars van grond of eiendom kry ‘n huurtydperk van 99 jaar om op die eiendom te bly. Daarna val alles terug na die staat. Daar mag dus, bo en behalwe die eiendomsbelasting, ‘n verdere huur heffing wees wat verhaal gaan word – die na gelang die waarde van die grond en nie die eiendom nie. Die nodige wysigings om dit te bewerkstellig kan maklik met munisipale verordenings en wetgewing bewerkstellig word.

  Stap vyf:

  Wanneer die “eienaar” van grond tot sterwe kom, val alle eiendom terug na staat wat dan daarmee kan doen na goeddenke. By maatskappye, kan ook wees beslote korporasie s, besighede ensomeer word net ander reëls ingeskryf om hande op die besigheid te lê. Dit kan byvoorbeeld wees as die besturende direkteur aftree of tot sterwe kom. Soos die padda in die pot word die water geleidelik verhit totdat dit te laat is.

  Bogenoemde is ‘n aanname – soos ek dit sien. Dat die grond aan die staat behoort is alreeds in Mosambiek Zimbabwe en baie ander lande in gebruik. Die 99 jaar huurstelsel is ‘n ou gebruik. Malema het tydens sy toespraak Sondag (4/03/2018) aangedui dat hulle net nie oorlog soek nie. As bogenoemde vyf stappe gevolg word behoort daar teoreties geen “oorlog” te wees nie.

  Hierdie “oorname” van die wit en ander mense is ‘n werkwyse om eventueel eers van alle witmense ontslae te raak. 401 slaan die spyker op die kop. Indien weerstand byvoorbeeld teen so ‘n optrede geskied het ons anargie. Miskien gaan dit die pad wees wat ons gaan loop. Die ringkoppe in die praathuis is in elk geval niks meer as pionne op die Wêreldorde se skaakbord nie. Hulle word gemanipuleer , een skuif op ‘n slag, en slegs een rigting op ‘n slag om dan opgeoffer te word vir die hoër spelstukke naamlik die Elite van die wêreld.

  Waarheidsoeker.

 6. #6
  Ek verstaan glad nie hoe die dagga en grond hervorming bymekaar gekom het nie. Miskien moet julle konsentreer om die onderwerpe bymekaar te hou.

  (Miskien moet n mens tog nie die goed kombineer nie )

 7. #7
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  Johannesburg
  Posts
  103

  Rooibostee

  Rooibostee het wonderlike voordele vir bloedruk wat hoog is, diabetes, kanker, hartkwale, cholesterol ens. Baie mense hou nie van die reuk of smaak nie...maar Rooibostee het geen newe effekte nie en jy kan maar 'n paar streep sakke stoor...dit gaan nie sommer verval nie. Help met brandwonde, gee energie en die ou gebruikte blare strooi jy weer in jou groentetuin. Nee dit is nie die 'quick-fix' oplossing wat mense graag wil hoor nie vir maar ekself het jare se ervaring met Rooibostee en ek sal dit enige dag aanbeveel. Dis anti-oksidant, gee jou immuniteit hengse hupstoot, anti-alergies, help met slaaploosheid en angs en so kan ek aan gaan. Ek het self vriendin van my wat 90 jaar oud was en reeds 10 jaar leukemie gehad het, daarmee gedokter. Die spesialiste het gese haar gebreekte arm sal nooit weer aangroei nie as gevolg van die leukemie...wel na sy 'n maand by my gebly het, was haar arm mooi vas gegroei en die Spesialiste het soos visse na lug gehap. Rooibostee is werklik 'n staatmaker!!! Okay, okay...ek is baie lief vir ons Here Jesus Christus dus moet ek ook meedeel - gaan op jou kniee en praat met ons Skepper en wanneer jy daar op staan dan maak jy vir jou 'n lekker groot koppie Rooibostee! As jy staat maak op Westerse oplossings in Afrika gaan jy swaarkry. (Laasgenoemde sin is nie 'n feit in klip gekap nie - net my persoonlike opinie en ervaring.) Gee Rooibostee vir jou baba, jou ouma, jou hond en neem self 'n paar lekker koppies koud of warm.

 8. #8
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2015
  Location
  Johannesburg
  Posts
  103
  Quote Originally Posted by Lukas View Post
  Ek verstaan glad nie hoe die dagga en grond hervorming bymekaar gekom het nie. Miskien moet julle konsentreer om die onderwerpe bymekaar te hou.

  (Miskien moet n mens tog nie die goed kombineer nie )
  Jammer Lukas...my bydrae het ook niks met grondonteiening of infrastruktuur te make nie...maar as daai twee goed gegaan het, is oorlewing sekerlike hoog bo aan die lys...

 9. #9
  Unregistered
  Guest

  Anc-groenskrif oor grondhervorming

  Die volgende skakel gee meer inligting waarheen ons op pad is volgens die ANC. Kyk gerus hoeveel van die punte is alreeds in plek.


  http://www.afrikanervolksparty.org/

  Waarheidsoeker.

 10. #10
  Unregistered
  Guest
  Quote Originally Posted by Lukas View Post
  Ek verstaan glad nie hoe die dagga en grond hervorming bymekaar gekom het nie. Miskien moet julle konsentreer om die onderwerpe bymekaar te hou.

  (Miskien moet n mens tog nie die goed kombineer nie )
  Ek wil net my eie bydrae maak t.o.v. Ramaphosa(R).

  Eerstens moet ons verstaan dat God heersers en regerings aanstel en afstel, dit staan in die Woord.
  Tweedens MOES R seerselerlik as 2IB bly, om uiteindelik 1IB te word, andersins was daar geen kans vir hom nie. So ek is bly dat hy darem daar is, en nou die "vyande" van die staat laat vervolg.

  R se woorde oor grondhervorming sonder vergoeding (sonder definisie) gaan hom seersekerlik duur te staan kom.
  Maar as mens dit wegvat, sien ek dat daar darem verdere goeie vrugte van die man te siene is, soos die "uitroei/verwydering/vervolging" van die Zuptas en almal wat saam geeet het. Aanstelling van rade by staatsorganisasies, en verwydering van korruptes.
  Wie almal? Omtrent die hele ANC...en dis R se probleem. Die hele spul blyk korrup te wees..., miskien 'n paar wat op hul tande moes knyp toe Z aan bewind was.
  So Niklaas van Rensburg het mos geprofeteer dat regering van bo af sal intuimel... gebeur dit dalk nou al???

  Kom ons kyk.
  Onthou net dat satan soveel mag as moontlik oor die mens wil kry, sodat hy hom kan beheer en uiteindelik die merk van die dier kan aanbring... dis die magte agter alles wat wil steel, slag en verwoes.

  Hein

+ Reply to Thread
Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may post attachments
 • You may not edit your posts
 •