Om die leviátan op te wek...

Dagsê,

Vandag wil ek graag hê dat ek en jy so bietjie sal gaan dink oor die onderwerp, wat ons sê en wat ons oorvertel. Dis krities belangrik!

God getuig van Job dat hy sy hele lewe vroom, opreg, godvresend en afgewyk het van die kwaad... Job het die onderstaande gebeure nie eens “verdien nie”.
Job gaan deur die verskriklikste tyd van sy lewe. In minder as een uur verloor hy sy 7 seuns en 3 dogters aan die dood. Al Job se lewende hawe en rykdom word in minder as een uur vernietig. Tesame met dit word Job met swere geslaan, dat Job wens hy was nooit gebore nie. Dis seker die ergste getuienis van absolute hel wat rondom Job uitbreek, in so ‘n kort tydjie...

Job praat sy hart uit teenoor God en wroeg en stoei met God. In hierdie wroeging, noem Job iets wat my aandag trek...
Omrede ek die vyand satan goed bestudeer, die een wat God aan my uitwys in die Woord..., noem Job die volgende..., en dit laat my dink...

Om die Leviátan op te wek....
Job 3:8 Mag die dagvervloekers hom verwens, hulle wat die kuns verstaan om die leviátan op te hits.
Job “wens” dat hy nooit gebore was nie, en dat die dagvervloekers hom moes vervloek toe hy gebore was.

En dit laat my dink.... Sonder dat ons dit besef, kan ons dinge sê wat ons nie moet nie. Partykeer bewustelik of onbewustelik. Maar hoe ook al, ons gee aan satan die reg om met ons te begin peuter as ons goed kwytraak wat ons nie moet nie.

Goeters soos..., (sonder om hier vloekwoorde te gebruik), die land is in sy maai in, ag dis sommer ‘n patetiese dag gewees, kyk al weer daai nikswerd, jy is mal man, jou “stupid”, ek is in my maai in, ek is brandarm,... en nog vele meer...

Weet ons werklik dat ons eintlik die slang, die draak van ouds opwek? Daai satan slang, die leviátan wat wag vir jou woorde om oor te gaan in bose aksie. Besef ons dit?
Jak 3:6 Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek.


Nadenke: Gaan dink bietjie hoe jy praat.
Wek jy die leviátan op sodat hy tot aksie oorgaan?
Of wek jy God se engele op om in jou guns te werk?

1Pet 3:9 Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.
1Pet 3:10 Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, ....

Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Gaan dink bietjie oor die verse en maak werk daarvan om ‘n wag voor jou mond te plaas, sodat jy die leviátan geen reg gee om met jou te peuter nie.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebed: Here God. Ek is skuldig in hoe ek praat. Vandag bely ek dat ek baie verkeerde goed gespreek het. Help my om my tong onder beheer te kry.
Ek bid en vra dit in die kosbare Naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen