Arno, ja, om na Hom te luister vir n antwoord, is die enigste manier. Ons gesels maar met mekaar en vra hoe die ander dit sien. Maar op die einde luister ek net na Hom. Ek glo jy sal jou antwoord kry.

Die Woord leer ons jy mag nie sweer nie. Ek het nou die dag aan dieselfde ding as jy gedink, is die onderteken van n vorm dieselfde as om te sweer? Daar is tog verskillende regs beginsels. Die een waar jy n eed in die hof afle en die ander die ondertekening van n ooreenkoms. Wanneer is jou ja , ja en wanneer is jou nee, nee? Enigiets meer as dit is van Satan.