Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20

Thread: Hoe kan 'n Christen in China woon?

 1. #11
  Arno, ja, om na Hom te luister vir n antwoord, is die enigste manier. Ons gesels maar met mekaar en vra hoe die ander dit sien. Maar op die einde luister ek net na Hom. Ek glo jy sal jou antwoord kry.

  Die Woord leer ons jy mag nie sweer nie. Ek het nou die dag aan dieselfde ding as jy gedink, is die onderteken van n vorm dieselfde as om te sweer? Daar is tog verskillende regs beginsels. Die een waar jy n eed in die hof afle en die ander die ondertekening van n ooreenkoms. Wanneer is jou ja , ja en wanneer is jou nee, nee? Enigiets meer as dit is van Satan.

 2. #12
  472, Dankie.
  In die Bybel is ooreenkomste ook gemaak met God as getuie. Is dit enigsins reg om dan kontrakte te teken waarin God nie as getuie erken word nie? Ooreenkomste tussen mense in die Bybel is verbaal bevestig.

  Oor die kommunisme: Dit is 'n totale wettelose stelsel waar die party en sy houvas oor die mense die belangrikste ding is. Die wet word slegs gebruik as 'n manier om die mense te beheer. Hulle het geen belangstelling in die regspraak nie, behalwe waar dit tot hulle voordeel aangewend kan word. Verder is daar die arrogansie van 'n regeringsklas wat hulleself die reg aanmatig om die burgers van die land as hulle besittings te beskou en staatmaak op hulle sogenaamde wetenskaplike benadering, gebou op goddelose evolusie, en dan hulleself tot gode verhef. En asof hulle hier nie reeds genoeg onder 'n tiran gely het nie, het hulle nou weereens 'n leier tot semi-god verhef.

  Volgens Marx besluit die regeringsklas wat reg en verkeerd is, en enigeen wat hom tegaan moet uit die weggeruim word.

 3. #13
  Sover ek kan sien is die belangrikste regsbeginsel hier wat die status quo moet verseker, sosiale harmonie. Enigiets wat hierdie harmonie bedreig word met mag aangeval.

  Ek lees eergisteraand die volgende, "Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap, wat moeite versin teen die insettinge in? Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed. Maar die Here is 'n rotsvesting vir my, en die rots van my toevlug. En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die Here onse God verdelg hulle." (Psalm 94:20-23) En gisteroggend, Josef wat praat in 'n vreemde land, "God het my al my moeite laat vergeet en ook die hele huis van my vader...God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende" (Gen.41:52 en 53).

 4. #14
  Arno

  Ek glo nie God heg enige waarde aan 'n gedwonge ooreenkoms wat ons met onheiliges sluit nie. Mense word forseer om goed teen hul wil te doen om te kan oorleef. Netso sal jy ook nie jou God gegewe opdrag kan uitvoer as jy toegang tot die land geweier word nie.

  Dit raak ingewikkeld vir mense wat glo dat alle regerings deur God aangestel word. Ja, daar is mense wat glo dat God kommuniste oor China aangestel het, daar is mense wat glo God het die anc oor Suid Afrika aangestel. Die wat dit glo moet hulle aan daardie regering en sy wette onderwerp anders rebelleer hulle teen God. Daai situasie is sleg.

  Chris

 5. #15
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Arno

  Ek glo nie God heg enige waarde aan 'n gedwonge ooreenkoms wat ons met onheiliges sluit nie. Mense word forseer om goed teen hul wil te doen om te kan oorleef. Netso sal jy ook nie jou God gegewe opdrag kan uitvoer as jy toegang tot die land geweier word nie.

  Dit raak ingewikkeld vir mense wat glo dat alle regerings deur God aangestel word. Ja, daar is mense wat glo dat God kommuniste oor China aangestel het, daar is mense wat glo God het die anc oor Suid Afrika aangestel. Die wat dit glo moet hulle aan daardie regering en sy wette onderwerp anders rebelleer hulle teen God. Daai situasie is sleg.

  Chris
  Nou wonder ek oor jou gewaagde stelling Chris...

  Rom 13:1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is GEEN mag behalwe van God nie, en die wat daar is, IS DEUR God ingestel,
  Rom 13:2 sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God WEERSTAAN; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.
  Rom 13:3 Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die GOEIE dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang;
  Rom 13:4 want hy is n DIENAAR van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is n DIENAAR van God, n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.
  Rom 13:5 Daarom is dit NOODSAAKLIK om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete.
  Rom 13:6 Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is.

 6. #16
  Hein

  Die versies is 4 jaar terug bespreek, ek sien jy het nie daar kommentaar gelewer nie, gaan kyk gerus, lewer kommentaar en vra jou vrae, ek wil ook die onderwerp weer aanroer en myself opskerp. As jy moeilike vra vrae is my hersiening makliker.

  http://www.akskagroep.com/showthread...rhede+regering

  Chris

 7. #17
  Hallo Chris,

  Om uit ‘n menslike oogpunt te redeneer gaan definitief niks help nie. Om menslik te redeneer wat is regverdig of nie, gaan jou niks help nie.
  Maar om dit te probeer sien uit ‘n Soewereine God se oogpunt uit, sal wel help.
  Om uit die Woord van God te redeneer, vers vir vers en Bybels gefundeerd, sal ook kan help.
  So kom ek probeer dit doen:
  2Ti 3:16 Die HELE Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
  (die punt is gemaak)


  God in Sy Woord s die volgende:
  Rom 13:1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is GEEN mag behalwe VAN God nie, en DIE wat daar is, IS DEUR God ingestel,

  [ so Chris, as jy nie verby hierdie punt kan kom nie, dan gaan dit nie help nie. As jy nie kan verstaan dat God volke onder ballingskap plaas, soos Hy met Sy eie volk telke male gedoen het nie, dan gaan dit nie help nie.
  God stel die regerings aan en af, PUNT!

  Ek weet in elk geval nie hoe jy dit andersins KAN sien nie?
  Rom 13:1 Let every soul to the higher authorities be subject, for there is no authority except from God, and the authorities existing are appointed by God, (YLT)

  Dis tog regtig vanselfsprekend wat hier staan. Israel was onder ballingskap van Egipte geplaas vir 430 jaar, die regering wat God aangestel het, die regering WAARONDER Israel moes dien. Die regering wat OOR Israel aangestel is.

  En so kan ek tientalle voorbeelde in die Bybel noem, waar regerings aangestel, EN AFGESTEL is deur God. Die Ou Testament is vol daarvan. Lees dit!


  Psa 103:19 Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en SY koninkryk heers oor ALLES
  .

  So daar is regtig geen rede waarom ek as kind van God gaan stry met God se Woord nie. Jy kan maar, maar ek gaan nie. Dit wat daar geskryf is, is vanselfsprekend, en maklik verstaanbaar..., tensy jy met ‘n humanistiese siening daarna wil kyk...]

  Rom 13:2 sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God WEERSTAAN; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.

  [ Hierdie is ook maklik verstaanbaar. As die land wette het, dan moet ek dit gehoorsaam. As die land se wette aantoon ek mag nie moor nie, dan gaan ek dit met God se Woord vergelyk, en dit doen.
  As die land se wette aantoon ek mag nie dwelms smokkel nie, dan gaan ek dit met God se Woord vergeslyk, en dit gehoorsaam.
  Indien ek dit NIE doen nie, weerstaan ek God se instelling, die Owerhede wat HY INGESTEL het. Dis heel eenvoudig vir my. ]

  Rom 13:3 Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die GOEIE dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang;

  [ Weereens vanselfsprekend. Goeie dade vs slegte dade]

  Rom 13:4 want hy is ‘n DIENAAR van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n DIENAAR van God, ‘n wreker om die een wat KWAAD doen, te straf.

  [ So wat beteken “jou ten goede” dan?. Wel, as daar landswette is wat aantoon dat mense nie mag moor nie, dan is dit my ten goede. Want as daar nie sulke landswette is nie, sal dit chaos veroorsaak.
  Maar nou is dit my ten goede, die kriminele word in die tronk gegooi, en dis God se straf oor hulle. Net so met verkrag, dwelms, onpadwaardige voertuie, rowers, en nog vele meer.
  Hierdie praat oor gewone landswette, wat my beskerm teen kriminele aktiwiteite.

  .... om die een wat KWAAD doen te straf....

  DIS tog maklik verstaanbaar ! ]


  Rom 13:5 Daarom is dit NOODSAAKLIK om jou te ONDERWERP, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete.
  Rom 13:6 Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is.


  [ VANSELFSPREKEND, God herhaal weereens dat jy jou moet onderwerp aan die owerhede ]


  NOU KOM DIE VRAAG:
  Nou wat dan as die landswette aantoon ek mag nie Christin Godsdiens beoefen nie? Wel, dan “sacrifice” jy jouself as jy in daardie land is, en mag dalk in die tronk gegooi word. Jy opereer kerke ondergronds, soos in die Nuwe Testament of tans in China en ander lande.
  OF jy vat jou goed en emigreer na ‘n land toe wat nie Christene vervolg nie.

  Ons woon in ‘n land wat humanisties geraak het, vanaf 1994 af.
  Nelson Mandela, die afgod van die hele wreld, die vrymesselaar, het landswette onderteken wat aborsies toelaat in 1996. In die opvolgende jaar in 1997, het aborsies met 1581% toegeneem. In 10 jaar se tyd het aborsies met 4943% toegeneem!

  Dis teen God se Woord! Ons as Christene kon seer-sekerlik meer gedoen het om dit te weerstaan, want dis teen God se Woord.
  Het jy getrek Chris? Nee jy bly nog steeds hier. Net soos die Israeliete onder die Egiptiese regering geplaas is. Net soos Israel onder Nebukadneser se regering geplaas is.

  Die vraag is, of jy daaronder gaan verval en “join”, en of jy dit nie gaan doen nie, want jy is ‘n kind van God.
  God toets sy mense, net soos Lot getoets was en geleef het, nadat hy homself elke dag gekners het teen die gemors rondom hom....

  Net so het hierdie afgod Mandela landswette in 2006 onderteken, wat selfde seks huwelike toelaat. Is dit teen god se Woord, Ja!
  So moet ek en jy nou verval en dit ook doen. God toets ons as Sy kinders, net soos Hy die hele aarde gaan toets in Openbaring. God het ‘n doel met regerings, baie vr bo ons redenasie vermo. Ons sal dit eendag alles verstaan.


  Ek sluit af:
  Is dit ten goede dat daar ‘n regering bo oor my aangestel is wat OOK bose werke doen, en landswette aanbring wat teen my geloof is?
  As jy mooi daaroor gaan dink, sal jy besef dat jy jou lig moet laat skyn in ‘n donker wreld, JOU ten goede.

  As jy mooi daaroor gaan dink, en hierdie bose landswette ni navolg nie, maar God gehoorsaam is, is dit JOU ten goede, want jy luister na God!

  Daar is werk vir kinders van God, om mense te waarsku teen hierdie bose goed, en God se evangelie uit te dra, Sy Woord te proklameer, en uiteindelik verkry jy jou kroon in die hemel, JOU ten goede.

  Regerings word nie deur God aangestel om boos te wees nie. Dis nie God se plan nie.
  Dis om oorhoofs goeie landswette daar te stel, polisiemagte en weermagte in te stel, howe en regstelsels in te stel wat oorhoofs goed vir jou is, hospitale en universiteite, skole, tronke wat oorhoofs goed vir jou is, belastings wat oorhoofs goed is, paaie en infrastruktuur wat oorhoofs goed vir jou is, JOU TEN GOEDE.

  Maar dis net vir jou ten goede as jy goed doen, en nie oortree nie.

  Gaan jy oortree in God se o as jy die evangelie versprei onder heidene waar landswette dit verbied? Nee ek glo nie, ek glo God sal jou eer, soos wat Paulus en die ander 11 gearbei het in lande wat dit verbied het onder andere die Romeinse regering van daardie tyd.

  Groetnis, Hein.

 8. #18
  Hein

  Die skrifgedeelte gaan oor dienaars van God. Jou voorbeeld, Nelson was geen dienaar van God nie, hy het die wereld en die se heersers gedien.

  Jy het nie gaan lees op die skakel nie, ek plaas dit weer hier vir jou. Lees en dink, wat se die Bybel, wie is die heersers van die wereld, wie het vir Jesus die wereld aangebied as beloning? Sou Jesus nie dalk daarop gewys het as hy nie by magte was om dit te doen nie?

  Kerke en regerings misbruik Romeine 13 al vir eeue om christene onderdanig te hou. Die waarheid is egter dat kinders van God aan die Koninkryk van God behoort en deur die Gees gelei word om die koninkryk te weerspiel. As burgers van God se koninkryk is ons onderdanig aan die Koning en lewe ons volgens Sy voorskrifte, Nie die van een of ander satansregering wie se grense toevallig om ons getrek is nie. Die Bybel is vol voorbeelde van kinders van God wat hulle verset teen hulle konings en wette. Dink maar net aan Daniel en sy vriende, het hulle nou verkeerd gehandel deur nie die koning te aanbid nie? Het God hulle gered uit die vuuroond en leeukuil omdat hulle ongehoorsaam was? Die feit dat ons aan God verandwoording doen maak ons dan ook die beste burgers wat enige land kan he.

  Die magte waarvan vers een praat is verseker nie wereldse regerings nie. Paulus spel dit nerens uit nie maar as jy na die res van die Bybel kyk sal jy sien dat Paulus heeltyd in konflik met die Romeinse regering was. Sy hele lewe getuig daarvan. Hy is toegesluit, gegesel en uiteindelik onthoof deur die regering. Is dit wat Ceaser aan Paulus sou doen as Paulus alle Christene geleer het om hulle aan Ceaser te onderwerp? Ek glo nie. In teen deel ek dink hy sou al die Christen martelare as helde vereer het.

  God stel wel alle magte aan binne Sy koninkryk en alle mag(ten goede) is van Hom. Paulus verduidelik ook vir ons hoe die mag werk in vers 4. Rom 13:4 want hy is n dienaar van God, jou ten goede. As n mag of dienaar of instelling jou nie ten goede is nie, is dit nie van God nie. Net soos jy nie jou kind by 'n kleuterskool sal inskryf wat nie ten goede is nie so sal God ook nie 'n mag of owerheid oor Sy kinders aanstel wat nie ten goede is nie. Die magte waarna Paulus hier verwys is die magte in die gemeente m.a.w. die magte in die Koninkryk van God. Die woord dienaar is vertaal van die woord. διάκονος
  diakonos
  dee-ak'-on-os
  Probably from διάκω diakō (obsolete, to run on errands; compare G1377); an attendant, that is, (generally) a waiter (at table or in other menial duties); specifically a Christian teacher and pastor (technically a deacon or deaconess): - deacon, minister, servant.
  Dit maak meer sin ne?

  Die idee dat alle regerings deur God aangestel word kom uit die hel en lei na hel op aarde. Die waarheid is dat goddelose mense hulle eie heersers aanstel en so hulle heil bepaal.

  Hos 8:1 Maak alarm! Daar draai 'n roofvol oor my huis! s die Here. Israel het my verbond verbreek en hulle teen my wil verset.
  Hos 8:2 Hulle roep na My om hulp: Ons is aan U toegewy, ons God! Ons is Israel.
  Hos 8:3 Maar Israel het die goeie verwerp, daarom sal die vyand hom agtervolg.
  Hos 8:4 Hulle het hulle eie konings aangestel sonder my goedkeuring, hulle het leiers aangestel wat Ek nie erken nie. Hulle het vir hulleself afgodsbeelde gemaak van hulle silwer en goud, maar dit sal vernietig word.
  Hos 8:5 Samaria, jou goue kalf is afstootlik! My toorn het losgebreek teen Samaria. Hoe lank sal hulle voortgaan om onrein te bly
  Hos 8:6 as hulle dan deel is van Israel? En daardie ding, dit is deur 'n ambagsman gemaak, dit is nie 'n god nie! Van die kalf van Samaria sal daar net splinters oorbly.
  Hos 8:7 As mense wind saai, sal hulle 'n storm oes. As koring nie are skiet nie, kan dit geen oes lewer nie. As dit miskien tog iets sou oplewer, gaan vreemdes dit insluk.

  Weerspreek die Bybel homself? Nee, nooit. Sonder die leiding van die Heilige Gees is dit maklik om gedeeltes soos die verkeerd te verstaan en uit te leef. Jy kan self sien dat tussen die ou afr vertaling en die nuwe daar ook 'n verskil is en die woord mag is met owerheid vervang. Nou wil dit nog meer lyk of God Sy kinders aan die grille van demoniese regerings uitlewer. Dit lyk aanvanklik onskadelik maar die gevolge daarvan is egter ellende wat lei tot die dood.

  Hoe verduidelik jy die gedeelte is in Hosea as God alle konings en heersers aanstel soos jy beweer?

  Chris

 9. #19
  Hallo Chris.
  Ek bly by my standpunt dat God regeerders, owerhede en konings aanstel..., en dat geen mag daar gesit is, behalwe as dit van God af kom nie.
  Dis werklikwaar ni ek wat so s nie, maar God se Woord wat dit aan my uitwys:

  Die stuk wat jy uitwys in jou “bewys” uit Hosea 8:4, moet jy uit die geskiedenis van Israel in konteks verstaan, en dis opgeskryf in die boeke Konings 1 en Konings 2

  Hos 8:4 Hlle het konings aangestel, MAAR NIE UIT MY NIE; hulle het vorste gekies, maar sonder my wete; van hul silwer en goud het hulle vir hul afgode gemaak tot hulle verderf.
  Hos 8:5 Jou KALF, o Samara, is afskuwelik; my toorn is teen hulle ontvlam. Hoe lank sal hulle tot reinheid onbekwaam wees?


  Wat God hier aantoon oor “konings” is die volgende:
  Hos 8:4 Hlle het konings aangestel, MAAR NIE UIT MY NIE
  (God wou dit ni so gehad het nie, dit was nie sy oorpronklike plan vir Israel nie, MAAR TOG STEL God alle konings aan)

  Die Good News Bible verduidelik dit meer korrek:
  Hos 8:4 "My people chose kings, but they did it on their own. They appointed leaders, BUT WITHOUT MY APPROVAL. They took their silver and gold and made idols---for their own destruction.
  Hos 8:5 I hate the gold bull worshiped by the people of the city of Samaria. I am furious with them. How long will it be before they give up their idolatry? (GNB)


  Die verse wat jy aanhaal uit Hosea kan maklik verduidelik word, omrede ek nou al 2 jaar die Ou Testament stukkie vir stukkie deurlees, al vat dit my lank.

  God wou die Koning, Leier, Owerste, Here God oor Israel wees.
  Maar tot op een dag, toe ‘n koning met ‘n hele lermag teen Israel optrek, wou die Israeliete ook ‘n koning h:
  1Sa 8:7 Toe s die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou s, want nie jou het hulle verwerp nie, maar MY HET HULLE VERWERP OM NIE KONING OOR HUL TE WEES NIE.

  Dit was ni die Here se plan nie, MAAR TOG stel die Here alle konings in Israel aan, en jy sal dit later ook sien hoe God profete gebruik om konings te salf en aan te stel, uitverkies deur God, vir God se Soewereine doel en plan op aarde.

  1Sa 8:18 En in di dag sal julle roep vanwe jul koning wat julle vir jul verkies het, en die HERE sal julle in di dag NIE verhoor nie.
  1Sa 8:19 Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en ges: NEE, maar daar MOET ‘n koning oor ons wees,
  1Sa 8:20 dat ons ook kan wees soos al die nasies—dat ons koning ons kan rig en voor ons uit trek en ons oorlo voer.
  1Sa 8:21 En Samuel het al die woorde van die volk aangehoor en dit voor die ore van die HERE uitgespreek.
  1Sa 8:22 Toe s die HERE vir Samuel: Luister na hulle en stel ‘n koning oor hulle aan. En Samuel het vir die manne van Israel ges: Gaan heen, elkeen na sy stad.  1Sa 9:15 Want DIE HERE het dit een dag voor die koms van Saul AAN SAMUEL GEOPENBAAR en ges:
  1Sa 9:16 Mre sulke tyd SAL EK ‘N MAN uit die land Benjamin na jou stuur WAT JY moet salf as ‘n vors oor My volk Israel; en hy sal My volk verlos uit die hand van die Filistyne. Want Ek het my volk aangesien, omdat sy geroep na My gekom het.


  Wie stel die konings aan? Die Here!


  Nog voorbeelde:

  1Sa 12:12 Maar toe julle sien dat Nahas, die koning van die kinders van Ammon, teen julle aankom, het julle aan my ges: Nee, maar ‘n koning moet oor ons regeer, terwyl die HERE julle God TOG jul koning is.
  1Sa 12:13 Hier is dan nou die koning wat julle uitgekies het, wat julle begeer het, en kyk, DIE HERE HET ‘N KONING OOR JULLE AANGESTEL.


  Wie stel die konings aan? Die Here!


  2Sa 16:8 .... en DIE HERE HET DIE KONINGSKAP in die hand van jou seun Absalom gegee, en hier is jy nou in jou ongeluk, omdat jy ‘n bloedvergieter is.

  Wie stel die konings aan? Die Here!


  1Ki 3:7 Nou dan, HERE MY GOD, U HET U KNEG KOING GEMAAK in my vader Dawid se plek; maar ek is ‘n jong seun; ek weet nie om uit of in te gaan nie.

  Wie stel die konings aan? Die Here!


  1Ki 14:14 Maar DIE HERE SAL VIR HOM ‘N KONING OOR ISRAEL VERWEK, wat die huis van Jerbeam di dag sal uitroei; ja, wat s ek? Nou al.
  1Ki 14:15 En die HERE SAL ISRAEL SLAAN, soos ‘n riet in die water heen en weer beweeg, en sal Israel uitruk uit hierdie goeie land wat Hy aan hulle vaders gegee het, en hulle anderkant die Eufraat verstrooi, omdat hulle hul heilige boomstamme gemaak en die HERE geterg het.
  1Ki 14:16 En Hy sal Israel OORGEE vanwe die sondes van Jerbeam wat hy gedoen het en waarmee hy Israel laat sondig het.


  Wie stel die konings aan? Die Here! Selfs konings wat UITEINDELIK groot gesondig het teen God, was ook aangestel deur God.

  MAAR OOK SELFS heiden konings TEEN Israel sal optree, en hul in ballingskap sal wegvoer, sodat Israel uit hul eie land uitgeruk word, word ook deur God aangestel.

  1Ki 19:15 Maar die HERE s vir hom: Gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hsael as koning oor Aram.
  1Ki 19:16 En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel; en Elsa, die seun van Safat, uit Abel-Mehla, moet jy salf as profeet in jou plek.


  Wie stel die konings aan? Die Here!

  2Ki 9:3 neem dan die kruik met olie en giet dit op sy hoof uit en s: So spreek die HERE: Ek salf jou tot koning oor Israel. Maak dan die deur oop en vlug en vertoef nie.

  Wie stel die konings aan? Die Here!

  En so kan ek aangaan en aangaan Chris, maar dis te veel moeite ....

  Rom 13:1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is GEEN MAG BEHALWE VAN GOD NIE, en DIE wat daar is, IS DEUR GOD AANGESTEL,

  Dis my hoop dat jy ni die Bybel wil lees soos wat dit JOU pas nie, maar soos wat dit daar staan. Lees dit soos dit daar staan, dis AL wat jy moet doen, en glo dit!!!

  En dis al, ek wil nie verder hieroor stry as jy 'n ander opinie daaroor het nie. Glo dit of verwerp dit.

  Groetnis, Hein

 10. #20
  Hein

  Ek verwerp dit met die minagting wat dit verdien.

  Jy sien as ek dit glo, moet ek glo dat God teen Homself in opstand is. Jy wil he ek moet glo God onderwerp my aan die bose en ek moet hulle eerbiedig, terwyk hy ook vir my se ek moet dit teenstaan. Jy wil he ek moet glo God verwag van my om nie te moor nie, maar dan stel Hy moordenaars oor my aan om oor my te heers. Dit is kranksinnig Hein, dink daaroor.

  Jy wil nie he jou dogtertjie wat nog op skool is moet seksueel aktief wees nie, tog laat jy haar na skool in die pedofiel oom se toesig, jy lewer haar uit aan sy verskrikking en verwag van haar om sterker anderkant uit te kom, dit is siek. Twak, jy beledig God deur te insinueer dat Hy wolf skaapwagter maak om Sy skapies te toets.

  Jou verduideliking van Hosea 8 dra geen water nie. Vers 4 se duidelik, nie uit My nie en sonder My wete, so jou insinuasie dat hulle God gedwing of gemanipuleer het om dit te doen is belaglik. Dit was hulle keuse en binne hulle mag om te doen. Dieselfde gebeur in die land waar mense vir die anc stem. Hein het jy God by 'n stembus gesien? Het jy een berig van iewers gekry dat God gestem het? God het nie eers een stem gehad nie, Hein. Hoe op aarde kan jy Hom nou wil verantwoordelik hou vir die gemors?

  Jy stem tog saam dat die meerderheid stemme aan bewind is, of nie? Gaan jy my nou probeer vertel dat God in die meerderheid se harte gewerk het om vir die sotte te stem? Nee Hein, dit kan dood eenvoudig nie gebeur nie. God kan nie goed wees en dan boosheid in mense sit om Sy kinders te vernietig nie. Bekeer jou van hierdie boosheid.

  Terug by Sjina.
  Hoe verduidelik jy Daniel se opstand teen Nebukadneser? Was hy nou in rebellie teen God en is nog steed beloon. Hoe verduidelik jy daardie gehoorsaamheid?
  Daar is baie voorbeelde van mense in die Bybel wat in opstand was teen regerings en konings, moes Josef en Maria, Jesus as baba gaan oorlewer het aan die soldate of moes hulle maar gevlug het? Moes Moses se ma hom maar oorhandig het? Rerig, dis mos maklik om te verstaan. Jy het 'n gesonde verstand gekry, gebruik hom en word diensbaar vir die koninkryk van God.

  As daar nie mense in Sjina ongehoorsaam aan die regering is, en hulle ondermyn nie sal daar geen evangelie wees nie.

  Chris

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •