Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 76

Thread: Revelation End Time and the so called rapture ?

 1. #1

  Revelation End Time and the so called rapture ?

  Dagse, Wil jy graag meer weet wat in Openbaring eindtye gaan gebeur, netjies uiteengesit in Powerpoint Presentation, met alle Skrifgefundeerde bewyse, prente en animasies is bygesit om dit baie makliker te kan verstaan as voorheen.
  Jare en jare se navorsing en baie ure se werk, aan Heilige Gees al die eer!

  Dit kan slegs op 'n rekenaar werk, en nie op selfoon nie, omrede dit op Windows platform op jou rekenaar afgelaai moet word.

  High impact presentation

  Laai af by:
  http://battleready.co.za/site/revela...s-and-rapture/

  groetnis, Hein

 2. #2
  Hein

  Ek probeer regtig om te verstaan hoe jou kop werk.

  Op n ander draad skryf jy die volgende.

  "Ons moenie vooraf dood oor die land en sy mense uitspreek nie. Want - Lewe en dood le in die mag van die tong. Kan ons regtig profeties se, dit en dat gaan gebeur, in hierdie of daardie jaar of nie? Ek glo nie ek of jy ken die toekoms nie.
  Ons toekoms le in die hand van die Here, wat hemel en aarde gemaak het... dis waar ons heil is, en dis waar ons harte moet wees.
  Miskien iets wat almal nie wil hoor nie, maar tog is dit WEER belagrik om te se."

  Dan in jou powerpoint presentation spreek jy dood, ellende en verwoesting oor die hele aarde.

  Verduidelik asb vir my hoe verstaan jy dit of moet ek dit verstaan.

  Chris

 3. #3
  Chris, en hier begin jy weer met jou drongredes en redenasies... Ek kwoteer die Woord, dis al. Die Woord interpreteer Homself, en dis duidelik leesbaar en verstaanbaar. Hoekom kom stry jy met my Chris, en dis nog altyd my groot vraag???

  My vraag aan myself is dit: Moet ek met iemand PROBEER REDENEER wat VAS glo dat Openbaring oordele reeds klaar plaasgevind het in 70 AD? Dit beteken dat Openbaring reeds 1948 jaar gelede plaasgevind het... ???? Hoe dwaas is dit ?? Moet ek met iemand redeneer wat SELF aangedui het, hy het nog nie Openbaring en die eindtye goed bestudeer nie?

  So my antwoord is alweer aan jou Chris, ek gaan NIE met jou stry, wat nie die Woord lees soos dit daar staan nie. Ek gaan nie met jou redekawel, wat jou eie interpretasie oor die Woord, het, en dit verander na jou smaak nie.

  Al wat jy moet doen, is die Woord lees soos dit GESKRYF is, dan sal alles begin sin maak. Verwyder jou vooropgestelde idees, en laat Heilige Gees jou lei.

 4. #4
  Hein

  Jy glo vas en verkondig dat al die ellende waarvan in openbaring gepraat word God se wil vir Sy kinders is. Dit Hein is laster teen God. Weet dit, sien die as 'n waarskuwing en weet dat jy die gevolge daarvan sal dra as jy nie bekeer nie.

  Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
  Rev 1:2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.
  Rev 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.
  Rev 1:4 Johannes aan die sewe gemeentes in AsiŽ: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is,

  Hein, dit is hoofstuk een vers 1 van Openbaring.
  Wie skryf daar?
  In opdrag van wie?
  Aan wie?
  Wanneer gaan dit wat getoon word gebeur?

  Antwoord hierdie vrae eerlik aan jouself en jy sal die lig sien.

  Hoekom stry ek met jou? Die antwoord is eenvoudig, jy is besig om om in onkunde, drek as evangelie te verkondig. Ek moet met jou stry. Jy is besig om die satan se vuilwerk te doen.

  Chris

 5. #5

 6. #6
  Hein

  Ek antwoord die vrae, jy sal dit in elk geval nie eerlik kan doen nie.

  Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
  Rev 1:2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.
  Rev 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.
  Rev 1:4 Johannes aan die sewe gemeentes in AsiŽ: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is,

  Wie skryf daar?

  Johannes skryf dit terwyl hy 'n gevangene op die eiland Patmos is.

  In opdrag van wie?

  In opdrag van 'n engel wat deur Jesus gestuur is om die openbaring wat Hy van die Vader ontvang het aan Johannes oor te dra.

  Aan wie?

  Aan die sewe gemeentes in AsiŽ.

  Wanneer gaan dit wat getoon word gebeur?

  Die tyd is naby. Dit moet gou gebeur.

  Hoe op aarde is dit dan moontlik dat jy kan se die Openbaring van Jesus aan Johannes is op ons van toepassing? Dat ons vandag 2000 jaar later nog steeds wag op die vervulling van daardie profesie. Help my asb, hoe maak jy daardie som?

  Dit is mos onmoontlik, verder is dit duidelik dat satan die kerk gebruik het om van God se kinders te mislei en onkundig te hou.
  Kom nou Hein jy moet dit raaksien.

  Chris

 7. #7
  Hein

  Mat 26:63 Maar Jesus het niks gesÍ nie. Die hoŽpriester sÍ toe vir Hom: ďEk stel jou onder 'n eed by die lewende God dat jy vir ons moet sÍ: Is jy die Christus, die Seun van God?Ē
  Mat 26:64 Jesus antwoord hom: ďDit is soos u sÍ. Daarby sÍ Ek vir julle: Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.Ē

  Wie sal Hom sien?


 8. #8
  Chris se kwelvraag beantwoord oor “Die tyd is naby”

  Chris toon aan dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf het, reeds in 70 AD gebeur het. Chris noem my iemand wat satan se werk aanvoer hier op aarde, en dat ek myself moet bekeer van die woorde wat ek kwytraak, al kwoteer ek die skrif direk net soos dit daar staan, en verander niks daaraan nie. Al doen ek moeite om die oorspronklike Hebreeus en Griekse vertalings deeglik te bestudeer, word ek goed genoem wat onaangenaam is. Chris noem alles wat ek hier kwytraak, as uit die hel gebore is, en Chris verwerp dit met alle minagting. Chris, jy is vergewe vir jou woorde, en ek spreek jou vry in Jesus Naam.

  Nou kom ek antwoord jou vraag Chris, soos wat Heilige Gees my lei.

  Dit pla jou:
  Rev 1:3 SALIG IS HY wat die woorde van die profesie LEES, en DIE wat dit HOOR en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is NABY.

  Van watter profesie word hier gepraat Chris? Die HELE boek van Openbaring. Nie net klein gedeeltes nie, maar die HELE boek. Opb 1-22, elke liewe hoofstuk van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 22.

  Jy sal dieselfde woorde lees waaroor jy jouself sů bekommer, opgeskryf vind in Opb 22:10. Dit toon duidelik vir jou aan dat daar van die HELE boek van Openbaring gepraat word, want dit sluit die HELE profesie wat Johannes gesien het, en nie ten dele nie.
  Volgens jou redenasie dan, beteken dit ook dat AL DIE GEBEURTENISSE (ja elkeen) wat opgeskryf is in Openbaring reeds gebeur het, ‘n oorlog waarin 25% van die hele wÍreldbevolking sou doodgaan, die son sou ‘n derde van die dag verduister word, die maan sou nie meer skyn nie, die aarde en die hemel sal geskud word sodat eilande verdwyn en berge platgevee is, die Jode moes in die tempel van God herbou het en diere daarin geoffer het vir 3,5 jaar, satan dier moes op die troon van God sit, en maak of hy God is in Jerusalem, hy sou ook die hele wÍreld oorwin, hy sou die 666 merk van die dier aan ALLE mense regoor die aarde (nie net Israel nie) gebring het, om te kan koop en verkoop.
  God moes die see tref met sterre wat uit die hemel val, sodat ‘n derde van die see rooi word, en die waterstrome van die aarde tref, sodat die water in bloed verander het. Alles in die see moes doodgegaan het... Sterre moes uit die hemel val, sodat sprinkane die goddelose mense vir 5 maande lank pynig. Die son en maan moes heeltemal sy glans verloor het, in donkerte... En Jesus sou direk daarna terugkom aarde toe, om die skape van die bokke te skei. Alle kinders van God moes opgeraap word deur die engele van God. Ons moes dus al in die hemel wees as kinders van God met verheerlikte liggame, en reeds saam met Hom oor die aarde heers, vir 1000 jaar lank. En satan moes absoluut geen invloed op die aarde hÍ nie, want hy is gebind deur Christus vir 1000 jaar. Jy moes Jesus nou al gesien het, want Hy sou alleenlik op aarde regeer oor die nasies, met ‘n ysterstaaf!

  Chris, JY toon dus aan dat al hierdie dinge REEDS gebeur het... hoe dwaas is dit my broer? Indien dit so is Chris, wys dan asseblief waar al hierdie goed gebeur het? Ek soek die bewyse...

  Wat JY dus aantoon my broer, is dat ek en jy en almal op aarde OOR DIE LAASTE 2000 JAAR, verdoem is tot die EWIGE hel, want die 2de dood HET mag oor ons. (Opb 20:6)

  Hier val jy in jou eie wip en jou bygelofies Chris... want dit wat JY PREDIK, en aftrek as video’s vanaf die internet vir sogenaamde “bewyse” ..., het nog GLAD NIE gebeur nie my broer. Dis in elke geval tweedehandse inligting Chris, en jy het dit NI… vanaf Heilige Gees gekry nie, en JY WEET DIT!

  So waaroor gaan die woorde ”die tyd is NABY” dan Chris? Ons sien dit OOK opgeskryf in ander dele van God se Woord, so kom ons kyk daarna.
  Rev 22:10 En hy het vir my gesÍ: MOENIE DIE WOORDE van die profesie van hierdie boek verseŽl nie, want die tyd is NABY.

  Jas 5:8 Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die WEDERKOMS van die Here is NABY.

  1Pe 4:7 En die EINDE VAN ALLE DINGE is NABY; wees dan ingetoŽ en nugter, om te kan bid.

  eggizō
  eng-id'-zo
  From G1451; to make near, that is, (reflexively) approach: - approach, be at hand, come (draw) near, be (come, draw) nigh.

  Dit beteken eenvoudig dat “die tyd kom nader”, “die tyd stap aan”, “ons beweeg nader aan daardie tydstip”
  APPROACH = “ to move or come nearer” ; “to draw closer to” – Merriam Webster

  Dit beteken letterlik en figuurlik vir my dat die tyd aanstap. Elke dag is een dag nader aan die koms van die Here. Elke dag stap nader aan dit wat moet gebeur.

  Verder as dit, openbaar Heilige Gees dit aan my:
  Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat GOU moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,

  achos
  takh'-os
  From the same as G5036; a brief space (of time), that is, (with G1722 prefixed) in haste: - + quickly, + shortly, + speedily.

  Dit wat GOU gaan gebeur, en opgeskryf is in Openbaring, gaan PLAASVIND in ‘n BAIE KORT periode van tyd, en ons weet dis slegs 7 jaar Chris.
  Vergelykend met die aarde wat tans ongeveer 6000 jaar oud is, is 7 jaar BAIE kort. Dis 0,12% Chris.

  So Chris, dit wat hier staan het ek reeds voorheen aan jou verduidelik, maar ek is geduldig met jou, en het weereens na jou uitgereik, om jou reg te help. Maar dis jou keuse of jy dit aanvaar of nie.

  Ek vra weer, MOENIE tweedehandse inligting vanaf dwase mense op die internet vat en dit as jou geloof begin predik nie. Jy is veronderstel dat Heilige Gees jou ALLES LEER, en niemand anders nie. Selfs nie die bekendste van bekendste predikers nie... Altyd eerste Heilige Gees se lering, en dis al!
  Bly weg van die dwaalleer van die internet, en daar is baie van hulle. Lees die skrif soos wat Heilige Gees dit aan jou openbaar.
  Groetnis, Hein

 9. #9
  Hein

  Jy help niemand reg nie, jy probeer net verder verwarring saai.

  In een verduideliking van jou is 2000 plus jaar naby en die volgende is 7 jaar gou. Dit maak nie sin nie Hein, 'n graad 1 leerling gaan dit vir jou se.

  Kom ons kyk hoe lank hou jou kastige uitreik en geduld, ons begin op 'n punt en kyk wat die Bybel vir ons se. Is dit eerstehands genoeg vir jou?
  Ek ignoreer vir eers die ander drek wat jy kwytraak.

  Aan wie skryf Johannes die briewe?

  Chris

 10. #10
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein

  Aan wie skryf Johannes die briewe?

  Chris
  Die boek is eerstens deur die Heilige Gees geskryf, nie deur Johannes nie.
  Dis aan Johannes gegee, om aan die 7 gemeentes TE STUUR. Om dit te STUUR na die gemeentes toe, beteken nie dat dit SLEGS van toepassing op hul gaan wees nie Chris. Net soos jy die boek KorintiŽrs, Romeine, Tessalonisense ensovoorts kry, is die Bybel vir ALMAL gegee.
  Rev 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het OM AAN SY DIENSKNEGTE TE TOON wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
  Sy diensknegte Chris, ek en jy!!!!

  Indien jy te kenne gaan gee dat dit SLEGS aan die 7 gemeentes van AsiŽ gestuur is, om SLEGS hul te waarsku, dan vra ek jou waarom volgens jou dwase redenasie, dui JY DAN JUIS AAN dat AL hierdie dinge reeds in 70 AD met Israel gebeur het? Israel is nie in AsiŽ nie!!!!!
  Sien jy hoe belaglik jou redenasie is Chris...

  Indien dit volgens jou SLEGS aan die 7 gemeentes van AsiŽ gestuur is, dan moes die HELE Openbaring boek, SLEGS VAN TOEPASSING OP AsiŽ gewees het, en jy weet baie goed dis nie waar nie. Sien jy waarheen jou belaglike redenasie voortstrompel Chris?

  Die 7 gemeentes is n TIPERING van wat rondom ons aangaan in die liggaam van Christus. Ek en jy weet mos dat die 7 gemeentes van AsiŽ glad nie meer bestaan nie Chris. Dis logies!
  Sien onderstaande bewys daarvan.
  Rev 2:25 Hou maar net vas wat julle het, TOTDAT EK (Christus) KOM (wederkoms).
  Rev 2:26 En aan hom wat oorwin en my werke TOT DIE EINDE TOE (einde van wereld) bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee (1000 jaar regering op aarde),
  Rev 2:27 en hy(Christus) sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.


  Dink jy Jesus sou aan die gemeente gewaarsku het, of dink jy dis aan alle kinders van God (Body of Christ) gestuur.
  Of gaan jy nog verder stry, of gaan jy erken dat dit sin maak?

Page 1 of 8 123 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •