Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 41 to 50 of 76

Thread: Revelation End Time and the so called rapture ?

 1. #41
  Hein

  Die evangelieis vandag nog nie oor die hele wereld verkondig nie, tog was dit voor 70nc.

  Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

  En die verse se dit was oor die hele wereld en ganse mensdom.

  Col 1:23 as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, n dienaar geword het.

  Act 17:6 Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu: Die mense wat die wreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom

  Rom 1:8 In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal dat julle geloof verkondig word in die hele wreld.

  Hoe nou?

  Chris

 2. #42
  Chris, ek sien jy probeer hard om getuienis en bewys te soek, en ek kan dit seker verstaan. Want jy moet darem jou bygeloof probeer verdedig. Maar ongelukkig vir jou, kyk jy nie in detail wat die skrif se nie. Jou antwoorde is darem vaag. En dan ontwyk jy die regte basiese, logiese vrae, waarteen jy GEEN verduideliking het nie.
  Ek merk op, dat orals waar jy geen antwoord het nie, word dit afgeskryf as BEELDSPRAAK. Ek is baie naby daaraan om te begin opsom wat jy aantoon, en die dwaasheid daarvan. So dis nie meer lank nie, dan is ek daar. Ek hoef nie eens verder te gaan in Openbaring nie, want jy het reeds genoeg twak kwytgeraak, dat net jy jouself sal glo.
  My hoop was dat jy nou al teen hierdie tyd sou agterkom dat dit waaraan jy glo, absolute twak is..., maar jy byt nog vas. Dit kos nogal baie guts, en ek moet dit aan jou toegee.

 3. #43
  Net so terloops, ek het so bietjie vergeet om Openbaring 21 en 22 verder op te som. En ek wil graag.
  Jy toon aan dat alles in Openbaring, reeds in Israel gebeur het, tydens 70 AD.

  Jy weet ons is nou in jaar 2018, presies 1948 jaar na 70 AD. So daar is dus 1948 jaar verby, na 70 AD. Jy weet ook dat Openbaring aandui dat die skape van die bokke geskei is MET Jesus se wederkoms, en kinders van God (skape), nuwe verheerlikte liggame sal kry, en vir 1000 jaar saam met Hom sal regeer op aarde. Jy weet dat satan in daardie 1000 jaar geen invloed op aarde sal h nie.
  Na 1000 jaar, sal satan ontbind word, en hy sal al die nasies van die wreld verlei om teen Jesus te kom oorlog voer, die Gog en Magog oorlog. Jesus sal hul met vuur uit die hemel vernietig.
  Daarna sal die groot wit troon oordeel oor die dode wees.
  Daar ‘n nuwe Jerusalem wees, waar die ou aarde en hemel sal verdwyn, EN God alles nuut maak, met ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde, waar geen satan of onreine mens sal wees nie.

  Nou Chris, maak bietjie jou sommetjies asb.
  Volgens jou het alles reeds in 70 AD gebeur. Dus 1948 jaar gelede, want ons is nou in die jaar 2018. So dus volgens jou het:
  1. Jesus se wederkoms REEDS plaasgevind
  2. Alle kinders van God sit REEDS met nuwe verheerlikte liggame soos engele.
  3. Die Armageddon oorlog is REEDS verby.
  4. Die 1000 jaar regering van Christus saam met die kinders van God met hul verheerlikte liggame is ook REEDS verby (ons is in jaar 1948 na Jesus se wederkoms). Dis waar satan geen invloed op aarde gehad het nie. Geen!
  5. Ook was satan dan REEDS ontbind, en het hy al die lers van die wreld bymekaargemaak om met Christus te veg, in die GOG EN MAGOG OORLOG, en het Jesus REEDS almal verslaan met vuur uit die hemel.
  6. Al die dode is REEDS geoordeel en na die poel van vuur gestuur.
  7. Die nuwe Jerusalem stad uit die hemel is REEDS hier, (ons is nou in jaar 1948 na Jesus se wederkoms) en ons bly in ‘n totale NUWE hemel en ‘n nuwe aarde, want die oue is opgerol en in die poel van vuur gewerp.
  8. Ons leef SAAM met God, en kan Hom FISIES sien, aan Hom VAT, DIREK saam met Hom praat, Daar is GEEN son meer nie, want Hy is die lig, en ons wandel fisies saam met God.

  Ek gee toe, Chris, jy is of absoluut baie gedetermineerd, of is vervul met hierdie dwase doktrine van die internet, wat 100% direk teenoor die Bybel se waarheid inspreek.
  Jy toon aan al hierdie goed het reeds gebeur Chris? Hoe dwaas is dit Chris? Sien jy nou dat jy my en ander se tyd begin mors, met jou drogredes en dwase aantygings...

  Antwoord my Chris, het dit REEDS plasgevind?

 4. #44
  Jy praat so baie van beeldspraak Chris,

  Sou jy ook aantoon dat Jesus Christus nie in die vlees gekom het nie? Of sal jy saamstem daarmee, of is dit ook beeldspraak?

 5. #45
  Hein

  As jy enige iets wat ek vir jou geskryf en gestuur het gelees het, sou jy anders redeneer het.

  Lees, kyk die videos al die bewyse is daar.

  Gee my een bewys dat die tempel nie vernietig is nie.

  Chris

 6. #46
  Soos gewoonlik, verander jy weer die onderwerp. In plasing 43 en 44, vra ek jou vrae om te probeer antwoord, en jy doen dit nie? Ek wonder hoekom?

  So wag ek dan dat jy my asb direk sal antwoord. Ek gaan nie videos kyk nie, ek vra jou om logies vir my te antwoord, dis al.

  En as jy dit klaar beantwoord het, dan sal ek jou vraag probeer antwoord, in plasing 45. Maar eers moet jy my wys waar dit wat jy kwytraak, in die Bybel staan voor ek daardie vraag kan antwoord.

 7. #47
  Hein

  Jy gorrel. Hier se Jesus die tempel gaan afgebreek word.

  Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.

  Volgens jou geloof, lieg Jesus want, jy se dit het nog nie gebeur nie. Ek se vir jou dit het. As jy my nie wil glo nie, nie videos wil kyk nie, niks wat iemand anders geskryf het wil glo nie, klim op vliegtuig en gaan kyk.

  Chris

 8. #48
  Ek is reg om jou te antwoord, maar eers as jy my logies terug antwoord op die plasings 43 en 44.

 9. #49
  Hein

  Sorry, ek het bietjie besig geraak. Jou vrae in 43 het ek geantwoord so goed ek kan. Ek is oortuig dat dit reeds plaasgevind het.
  44 Het al telkemale vir jou geantwoord. Ja ek glo Jesus het, ek glo ook dat Hy weer kom wanneer Sy vyande 'n voetbank vir Sy voete is. Jesus is God Hein, Hy is ook mens, gebore op die aarde, Hy het dus die reg om as mens op aarde te manifesteer een keer, twee keer, honderd keer, Hy is almagtig. Die Bybel se nie hoeveel keer nie, slim pastore raai een keer en verkondig dit as evangelie.
  Wat die Bybel wel uitspel is dat Jesus nou sit aan die regterhand van God in Sy hemelse koninkryk totdat Sy vyande 'n voetbank vir Sy voete is.

  Heb 10:11 En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie;
  Heb 10:12 maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God
  Heb 10:13 en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is n voetbank van sy voete.
  Heb 10:14 Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.
  Heb 10:15 En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis;
  Heb 10:16 want nadat Hy tevore ges het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit n di dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe,
  Heb 10:17 en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.
  Heb 10:18 Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie.
  Heb 10:19 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus
  Heb 10:20 op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,
  Heb 10:21 en ons n groot Priester oor die huis van God het,


  Lees mooi, dit is 'n bekvol wat jou tot jou sinne behoort te ruk.

  Ons is vir altyd volmaak.
  Die Heilige Gees getuig in ons.
  Daar is 'n nuwe verbond.
  Wette is op ons hart en verstand.
  Ons is vergewe en God wil aan ons ongeregtighede nooit meer dink nie.
  Ons het vrymoedigheid voor God, deur die bloed van Jesus.
  Ons is op 'n nuwe lewendige weg.

  WOW! En jy wil glo God kom alles tot niet maak.

  Chris

 10. #50
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein

  Sorry, ek het bietjie besig geraak. Jou vrae in 43 het ek geantwoord so goed ek kan. Ek is oortuig dat dit reeds plaasgevind het.

  Chris
  So Chris, Jy het toe uiteindelik erken dat jy oortuig is dat alles in Openbaring reeds plaasgevind het.

  Ek dink jy moet regtig so bietjie gaan stilsit, en dan moet jy gaan dink oor wat jy nou kwytgeraak het. Gaan dink eers mooi daaroor...

Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •