Page 7 of 8 FirstFirst ... 5678 LastLast
Results 61 to 70 of 76

Thread: Revelation End Time and the so called rapture ?

 1. #61

  Lightbulb

  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein

  Wie is die "ons" waarvan die skrywer in deel is? Met wie praat hy? Aan wie is die brief gerig?
  1Co 15:51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

  Chris
  Die "ons" waarna verwys word, is SLEGS weergebore Geesvervulde kinders van God. Dis hulle wat nog nog lewe wanneer Jesus terugkom aarde toe, met Sy wederkoms, soos opgeskryf in Opb 19.

 2. #62
  Hein

  Wat sal Paulus bedoel met die gedeelte?

  "Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word"

  Chris

 3. #63
  Quote Originally Posted by Hein View Post
  Die "ons" waarna verwys word, is SLEGS weergebore Geesvervulde kinders van God. Dis hulle wat nog nog lewe wanneer Jesus terugkom aarde toe, met Sy wederkoms, soos opgeskryf in Opb 19.
  Dis wat jy wil glo Hein maar lees aan wie rig Paulus die skrywe.

  1Co 1:1 Paulus, ‘n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Sósthenes,
  1Co 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:

  Jy is reg Hein daar was van hulle wat nog gelewe het toe Jesus aarde toe gekom het. Dit is hoekom dit belangrik was vir Paulus om vir daardie mense te verduidelik wat gaan gebeur. Hoekom sou hy vir hulle wou verduidelik wat moontlik met iemand 2000 jaar later kan gebeur?

  Chris

 4. #64
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Dis wat jy wil glo Hein maar lees aan wie rig Paulus die skrywe.

  1Co 1:1 Paulus, ‘n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Sósthenes,
  1Co 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onse Here:

  Jy is reg Hein daar was van hulle wat nog gelewe het toe Jesus aarde toe gekom het. Dit is hoekom dit belangrik was vir Paulus om vir daardie mense te verduidelik wat gaan gebeur. Hoekom sou hy vir hulle wou verduidelik wat moontlik met iemand 2000 jaar later kan gebeur?

  Chris
  So wat impliseer jy Chris? Dat net Korintiers verheerlikte liggame gaan kry? Verduidelik bietjie meer wat jy bedoel met jou denke oor verheerlikte liggame asb.

 5. #65
  Nee Hein, ek wys vir jou dat Paulus se brief aan die gemeente in Korinthe geskryf was, nie aan jou nie. Dit wat Paulus dus se moet op hulle van toepassing wees, van dit kan ook met ons gebeur, maar dit moes met die gemeente in Korinthe gebeur het, anders het Paulus ook gelieg.

  Het dit met die gemeente in Korinthe gebeur of lieg Paulus?

  1Co 15:51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
  1Co 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

  Hulle sal nie almal doodgaan voor die laaste trompet nie, party sal verander word sodat hulle die koninkryk kan ingaan. Volgens jou wag ons nog vir die trompet. Waar is Paulus en die Korinthiers dan nou?

  Chris

 6. #66
  Jy moet die Bybel mooi lees Chris. En nie jou eie idees vorentoe gooi nie. Moenie die Bybel lees uit jou eie perspektief en geloof nie. Lees dit soos dit daar staan.

  Lees jy nie raak: by die laaste basuin.

  Dis die tydstip wanneer almal verander gaan word.

  Jou vraag, waar is al die mense wat weergebore was en reeds ontslaap het? As siele in die hemel. Nie met verheerlikte ligaame nie, maar met siele.

  Wanneer Jesus terugkom aarde toe om die skape van die bokke af te skei, kry siele in die hemel, asook die lewendes verheerlikte liggame.
  Dis wat opgeskryf is in die Bybel.

  ... mooi lees Chris....

 7. #67
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  .... anders het Paulus ook gelieg.

  Het dit met die gemeente in Korinthe gebeur of lieg Paulus?

  Chris
  Passop wat jy se Chris. Die HELE Woord is ingegee deur God, en nie Paulus nie Chris.

  2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
  2Ti 3:17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

 8. #68
  Hein

  Volgens jou redenasie het Paulus dan vir die Korinthe gelieg. Daar is nie een van hulle nog lewend nie en hulle het ook nie verheerlikte liggame gekry nie. Ek lees dit presies soos dit daar staan Hein. Jy se dat Paulus 'n brief aan daardie mense geskryf het maar dat hy eintlik nie met hulle gepraat het nie.

  Die skrif waarna Timoteus verwys is tog nie sy eie skrywes nie, hy verwys na die ou heilige geskrifte. Hein ek val nie die Bybel aan nie, ek betwis jou verstaan van die Bybel. Die Bybel is 'n samestelling van verskeie God geinspireerde geskrifte, gerig aan spesifieke mense vir 'n spesifieke doel. Jy kan nie alles wat daar staan op jou van toepassing maak nie. Jy kan nie God se wraak wat Hy op Sy volk wat Hom verwerp het uitstort op God se kinders van toepassing maak nie.

  Hoekom gooi ons nie meer homoseksuele met klippe dood nie?

  Chris

 9. #69
  Hein

  Vir wie is die geskryf? Dit is mos in die Bybel.

  Deu 22:22 As ‘n man betrap word terwyl hy met ‘n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle altwee sterwe: die man wat met die vrou gemeenskap gehad het, en die vrou. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei.

  Chris

 10. #70
  Chris, ek sien jy sukkel weer so bietjie om mooi deeglik te lees:

  1Co 1:1 Paulus, ‘n geroepe apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Sósthenes,
  1Co 1:2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan DIE geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met ALMAL wat die Naam van onse Here Jesus Christus in ELKE plek aanroep, hulle sowel as onse Here:

  Sien jy raak - ALMAL ?


  1Co 15:51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie ALMAL ontslaap nie, maar ons sal ALMAL verander word,
  1Co 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die LAASTE basuin (Jesus se wederkoms); want die basuin sal weerklink, en DIE DODE (afgestorwe siele) sal onverganklik opgewek word; en ONS (wat nog by die laaste basuin lewe) sal verander word.

  Sien jy - Laaste Basuin? Sien jy Almal?

Page 7 of 8 FirstFirst ... 5678 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •