Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 41 to 45 of 45

Thread: Revelation End Time and the so called rapture ?

 1. #41
  Hein

  Die evangelieis vandag nog nie oor die hele wereld verkondig nie, tog was dit voor 70nc.

  Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

  En die verse se dit was oor die hele wereld en ganse mensdom.

  Col 1:23 as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, n dienaar geword het.

  Act 17:6 Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu: Die mense wat die wreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom

  Rom 1:8 In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal dat julle geloof verkondig word in die hele wreld.

  Hoe nou?

  Chris

 2. #42
  Chris, ek sien jy probeer hard om getuienis en bewys te soek, en ek kan dit seker verstaan. Want jy moet darem jou bygeloof probeer verdedig. Maar ongelukkig vir jou, kyk jy nie in detail wat die skrif se nie. Jou antwoorde is darem vaag. En dan ontwyk jy die regte basiese, logiese vrae, waarteen jy GEEN verduideliking het nie.
  Ek merk op, dat orals waar jy geen antwoord het nie, word dit afgeskryf as BEELDSPRAAK. Ek is baie naby daaraan om te begin opsom wat jy aantoon, en die dwaasheid daarvan. So dis nie meer lank nie, dan is ek daar. Ek hoef nie eens verder te gaan in Openbaring nie, want jy het reeds genoeg twak kwytgeraak, dat net jy jouself sal glo.
  My hoop was dat jy nou al teen hierdie tyd sou agterkom dat dit waaraan jy glo, absolute twak is..., maar jy byt nog vas. Dit kos nogal baie guts, en ek moet dit aan jou toegee.

 3. #43
  Net so terloops, ek het so bietjie vergeet om Openbaring 21 en 22 verder op te som. En ek wil graag.
  Jy toon aan dat alles in Openbaring, reeds in Israel gebeur het, tydens 70 AD.

  Jy weet ons is nou in jaar 2018, presies 1948 jaar na 70 AD. So daar is dus 1948 jaar verby, na 70 AD. Jy weet ook dat Openbaring aandui dat die skape van die bokke geskei is MET Jesus se wederkoms, en kinders van God (skape), nuwe verheerlikte liggame sal kry, en vir 1000 jaar saam met Hom sal regeer op aarde. Jy weet dat satan in daardie 1000 jaar geen invloed op aarde sal h nie.
  Na 1000 jaar, sal satan ontbind word, en hy sal al die nasies van die wreld verlei om teen Jesus te kom oorlog voer, die Gog en Magog oorlog. Jesus sal hul met vuur uit die hemel vernietig.
  Daarna sal die groot wit troon oordeel oor die dode wees.
  Daar ‘n nuwe Jerusalem wees, waar die ou aarde en hemel sal verdwyn, EN God alles nuut maak, met ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde, waar geen satan of onreine mens sal wees nie.

  Nou Chris, maak bietjie jou sommetjies asb.
  Volgens jou het alles reeds in 70 AD gebeur. Dus 1948 jaar gelede, want ons is nou in die jaar 2018. So dus volgens jou het:
  1. Jesus se wederkoms REEDS plaasgevind
  2. Alle kinders van God sit REEDS met nuwe verheerlikte liggame soos engele.
  3. Die Armageddon oorlog is REEDS verby.
  4. Die 1000 jaar regering van Christus saam met die kinders van God met hul verheerlikte liggame is ook REEDS verby (ons is in jaar 1948 na Jesus se wederkoms). Dis waar satan geen invloed op aarde gehad het nie. Geen!
  5. Ook was satan dan REEDS ontbind, en het hy al die lers van die wreld bymekaargemaak om met Christus te veg, in die GOG EN MAGOG OORLOG, en het Jesus REEDS almal verslaan met vuur uit die hemel.
  6. Al die dode is REEDS geoordeel en na die poel van vuur gestuur.
  7. Die nuwe Jerusalem stad uit die hemel is REEDS hier, (ons is nou in jaar 1948 na Jesus se wederkoms) en ons bly in ‘n totale NUWE hemel en ‘n nuwe aarde, want die oue is opgerol en in die poel van vuur gewerp.
  8. Ons leef SAAM met God, en kan Hom FISIES sien, aan Hom VAT, DIREK saam met Hom praat, Daar is GEEN son meer nie, want Hy is die lig, en ons wandel fisies saam met God.

  Ek gee toe, Chris, jy is of absoluut baie gedetermineerd, of is vervul met hierdie dwase doktrine van die internet, wat 100% direk teenoor die Bybel se waarheid inspreek.
  Jy toon aan al hierdie goed het reeds gebeur Chris? Hoe dwaas is dit Chris? Sien jy nou dat jy my en ander se tyd begin mors, met jou drogredes en dwase aantygings...

  Antwoord my Chris, het dit REEDS plasgevind?

 4. #44
  Jy praat so baie van beeldspraak Chris,

  Sou jy ook aantoon dat Jesus Christus nie in die vlees gekom het nie? Of sal jy saamstem daarmee, of is dit ook beeldspraak?

 5. #45
  Hein

  As jy enige iets wat ek vir jou geskryf en gestuur het gelees het, sou jy anders redeneer het.

  Lees, kyk die videos al die bewyse is daar.

  Gee my een bewys dat die tempel nie vernietig is nie.

  Chris

Page 5 of 5 FirstFirst ... 345

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •