Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 76

Thread: Revelation End Time and the so called rapture ?

 1. #11
  Hein

  Enige iemand wat iets van die Bybel se geskiedenis weet sal jou kan reghelp met wie Openbaring geskryf het. Doen jou huiswerk. In die geval kan ons nie eers se dit was deur die Heilige Gees geinspireer nie, daar staan duidelik: "wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, "


  Nou redeneer jy verder dat die briewe geskryf is en dan aan 'n spesifieke gemeente gestuur is, maar dat dit wat in daai brief staan glad nie van toepassing is op daardie gemeente nie, niks van wat daar geskryf is sal deur die gemeentes ervaar word nie, die briewe was slegs aan die spesifieke gemeentes gestuur sodat hulle kan kennis neem van iets wat nie in hul leeftyd gaan gebeur nie. Hulle word dus gewaarsku teen iets wat 2000 jaar later nog moet gebeur.

  Vir die gemeente van Smirna word daar gese:
  Rev 2:10 Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking h. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.

  Volgens jou het die skrywer gelieg en Smirna het nie die tien dae verdrukking ervaar nie, dit moet nog gebeur. Die profesie gaan waar word vir geslagte later, die waarskuwing was nie vir hulle nie.

  Vir Pergamus word gese:
  Rev 2:15 So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaete, wat Ek haat.
  Rev 2:16 Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond.

  Volgens jou was die waarskuwing ook heeltemal aan die verkeerdes gerig, Ek sal nog kom, Sy waarskuwings was ydel, daar kom niks van nie.

  Hein ek kan vir jou tientalle voorbeelde uitwys. Die gemeentes was regte gemeentes, christene wat deur die Jode en Rome vervolg is, dit is geskiedenis opgeskryf, daardie gemeentes bestaan nie meer vandag nie, dit sal ook nooit weer bestaan nie. Dit is nie geestelike gemeentes of tiperings nie. Op grond van wat se jy dit? Dit is onbybels.

  Rev 2:25 Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.
  Rev 2:26 En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,
  Rev 2:27 en hy sal hulle regeer met n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

  Sit jouself in die ontvanger van die briewe se posisie, hulle kry die briewe terwyl hulle wreed vervolg word, om hulle te bemoedig en in te lig oor die dinge wat gou moet gebeur. Dit is tog duidelik dat die mense na uitkoms gesoek het. Dan volgens jou het die skrywer vir hulle gelieg want alles wat hy skryf moet gebeur het toe nie gebeur nie. Nee Hein, jy kan dit nie se nie.

  Chris

 2. #12
  1. Bewys asb. aan my dat die 7 gemeentes in Asi, Joodse Israeliete was wat vervolg het, en na Asi gevlug het. Dis al wat ek vra, bewys dit aan my.

  2. Nou goed, kom ons veronderstel jy is reg Chris, en ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, het REEDS met die 7 gemeentes van Asi gebeur, ASOOK neem ons aan jy is reg dat dit alles SLEGS met die 7 gemeentes in Asi gebeur, en met niemand in die res van die wreld nie.
  Jy moet dus die hele boek van Openbaring vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 22 slegs op Asi van toepassing maak en kan bewys..., onthou dis jou redenasie.
  Ek wil dan graag h dat jy vir my moet bewys. Dis al wat ek jou vra. Bewys dit vir my asb.

 3. #13
  Hein

  Hier is n skakel wat vir jou die 7 gemeentes mooi verduidelik.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_churches_of_Asia

  Ek kan dit nie oorskryf nie. As jy nog iets wil weet kan ek jou 'n magdom verwysings gee. Jy sal ongelukkig die leeswerk self moet doen. Dit is christen gemeentes wat in verdrukking is, nie noodwendig Jode wat gevlug het nie. Die Bybel se nerens openbaring se gebeure is beperk tot Asie nie, die briewe is egter direk aan die 7 gemeentes gerig, sodat hulle bemoedig kan word en ingelig kan wees oor wat gou moet gebeur.
  Die verdrukking was nie tot Asie beperk nie. Jy weet tog dit kan nie wees nie, Jerusalem is vernietig, die tempel is vernietig. Hier is nog 'n skakel wat jy kan volg om te sien waar het wat gebeur as die detail vir jou belangrik is.

  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=J.%20BJ

  Hein ons kan hare kloof soos ons wil, die punt is die tempel is vernietig, Jerusalem is vernietig, die joodse priesterdom is vernietig, die hele levietiese stelsel, maw die Joodse regeringstelsel, is vernietig. Dit alles binne een geslag na Jesus se profesie, presies soos Jesus profeteer het.

  Onthou nog iets, die mense aan wie die briewe geskryf was het ander tradisies, gewoontes, taal, kultuur en begrip as ons gehad. Die beeldspraak wat hulle gebruik was hulle algemene spreektaal en maklik om te verstaan, vir ons nie. Dis waar baie verwarring inkom. Sterre wat val of neerbuig, son wat verdonker, God op die wolke, in die wind, ens het vir ons n ander betekenis as daardie geslag.

  Die draak, antichris, dier en satan het vir ons sinoniem geword, vir daardie mense was dit 4 verskillende goed. Omdat ons nie dieselfde ervarings as hulle het nie weet ons nie wie die dier is nie, nou wag mense vir die merk van die dier, dit terwyl daar 'n baie logiese, eenvoudige verduideliking daarvoor is. Ons gebrek aan kennis beperk ons geloof.

  Nog n voorbeeld is God wat op die wolke kom, vir ons betken dit elkeen iets anders, vir die jode het dit beteken God kom die plek vernietig. Kyk gou hier.

  Mat 26:63 Maar Jesus het stilgebly. En die hopriester antwoord en s vir Hom: Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons s of U die Christus, die Seun van God, is?
  Mat 26:64 Jesus antwoord hom: U het dit ges. Maar Ek s vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.
  Mat 26:65 Toe verskeur die hopriester sy klere en s: Hy het godslasterlik gespreek, wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor!

  Wat se Jesus hier?
  Vir wie se Hy dit?
  Wat gaan Hulle sien?

  Kan jy sien dat Jesus die mense veroordeel en dat Hy eintlik vir hulle se Hy gaan hulle kom oordeel?

  Dit word bevestig:

  Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,
  Mat 23:35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagara, die seun van Bergja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
  Mat 23:36 Voorwaar Ek s vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

  Oor hulle kom die al die regverdige bloed. Daardie spesifieke geslag, nie 'n geslag 2000 jaar verder nie.

  Chris

 4. #14
  Chris, ek het jou gevra om aan my te bewys dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, reeds op aarde plaasgevind het, dis al?

  ... Ek wag...

 5. #15
  Hein

  Hoe moet ek vir jou bewys as jy te lui is om te lees Hein. Jy is te lui en/of te bevooroordeeld om die videos te kyk Hein, hoe wil jy kennis opdoen? Die Bybel leer ons ondersoek alles en behou die goeie.
  Hoekom bewys jy nie aan jouself dat nog niks van wat Openbaring staan het gebeur nie. Bewys aan jouself dat die tempel nog staan en dat Jerusalem nie vernietig is nie. Bewys aan jouself die geskiedenis boeke lieg. Hoekom bewys jy nie aan jouself Jesus is n vals profeet soos jy beweer nie.

  Jesus profeteer presies wat gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur, dan gebeur dit in die tydperk en omstandighede op die letter soos Hy profeteer het. Die bewysse is in die geskiedenis opgeteken. Nou kom pastoor Hein 2000 jaar later en probeer ons oortuig dit het nie gebeur nie. Dat Jesus vir Sy dissipels, christene, martelare, fariseers, skrifgeleerdes en almal wat wou luister gelieg het. Dat Hy eintlik met n komende geslag gepraat het. Regtig? Hein dit staan daar in jou Bybel, lees vir wie se God wat. Lees aan wie rig Johannes die briewe en hoekom. Lees met wie praat Jesus in Matt 23, 24, 25, 26. Dit is nie met ons nie Hein, ons was nie daar nie. Ons bly nie in Judea nie, Net omdat God vir Noag gese het bou 'n ark, moet ons nou 'n ark bou? Omdat Jesus vir die mense van Judea se vlug na die berge, moet ons na die berge vlug? Nee Hein, jy weet van beter.

  Hoekom wil jy nou 'n opinie wat Jesus as'n vals profeet en God as 'n verraaier, wat Sy kinders aan die vyand uitlewer uitmaak, probeer regverdig? Daar is niks bybels aan jou futuristiese geloof nie. Gee my een skrif wat wys dat dit vir 2000 plus jaar later is. Ons kerkvaders het nie geglo Openbaring is n toekomstige gebeurtenis nie, gaan lees op in die kerkgeskiedenis. Dit is n opinie wat gewild gemaak is in die 19 de eeu deur n man met die naam Scofield wat sy eie Bybel met verklarings geskryf het. Jy word mislei.

  Chris

 6. #16
  Chris, ek het jou gevra om aan my te bewys dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, reeds op aarde plaasgevind het, dis al?

  ... Ek wag...

 7. #17
  Hein

  Jou negatiewe geloof oor die sogenaamde eindtyd is direk verantwoordelik vir die ellende wat op aarde heers vandag. God het nie die aarde geskape sodat die mensdom moet sukkel en kripeer nie, die aarde is God se plan om Sy heerlikheid aan die heelal te openbaar. God vestig 'n hemelse koninkryk hier op aarde en nie die satan of enige afbrekende eindtyd gelofie sal dit keer nie.

  Hier is jou bewys Hein.

  Twee duisend jaar gelede word een Baba gebore en God manifesteer self op aarde. 30 jaar later is daar 12 christene, hul begin in hul duisende tot bekering kom.
  In 100nc was daar 360 nie-Christene vir elke ware gelowige. Vandag is die verhouding minder as sewe vir elke gelowige.
  In 1900 het Korea geen Protestantse kerk gehad nie. Vandag is Korea 30% Christen met 7000 kerke in Seoel alleen en verskeie van hierdie kerke het meer as 1.000.000 lede.
  Elke dag kom meer as 20.000 mense in Afrika na Christus. Afrika was 3% Christen in 1900 en daar is nou meer as 50% Christelik.
  Geen Christen is amptelik toegelaat om voor 1960 in Nepal te bly nie. Nou is daar 'n kerk in elk van die 75 distrikte van Nepal, met ramings van meer as 'n halfmiljoen gelowiges.

  Hoeveel bewyse wil jy he Hein, God se koninkryk groei, Jesus se vyande word 'n voetbank vir Sy voete gemaak, oorwinning op oorwinning, die aarde word stadig maar seker vol van God se heerlikheid. Tog is daar hierdie groepie wat glo dat God gaan dit alles weer tot niet maak, hy gaan al Sy kinders veroordeel en dood en ellende op hulle uitstort. Dit is kranksinnig.

  Chris

 8. #18

 9. #19
  Ek het jou vrae beantwoord, soos wat jy dit gevra het. Ek het die Woord daarby gesit, sodat jy dit mooi kan lees. In al die plasings ignoreer jy dit. Jy ignoreer dit eenvoudig.

  As ek jou een vraag vra, vra dan ontwyk jy dit heeltyd. Volgende vraag en jy ontwyk dit, deur die onderwerp te verander, mooi taktiek en mooi probeerslag, maar dit werk nie....
  Dit beteken slegs jy weet nie waarvan jy praat nie, want jy lees nie die Woord nie, en jy bestudeer dit nie, en jy ken dus ook nie die Woord nie. So jy verander die onderwerp subtiel, en antwoord nie my vrae direk nie.
  Hoekom nie Chris? Want jy gaan soek op die internet, soek goed van ander mense wat jy glad nie eens ken nie, soek goed wat by jou humanistiese siening en vals opinie pas, en dan gee jy dit as tweedehandse “bewyse” van ander mense aan my en al die ander wat hier lees.
  Ek soek nie ander mense se bewyse nie Chris, ek soek dit by Chris. Ek wil graag h jy moet Openbaring gaan bestudeer, dis al wat ek wil h jy moet gaan doen. Ek soek nie parallelle antwoorde nie, en soek direkte antwoorde.
  Dan moet jy na my terugkom, en vir my bewyse lewer, oor jou gelofie, dat alles wat in Openbaring plaasgevind het, reeds in 70 AD oor die hele wreld plaasgevind het. Dis jou gelofie.

  Chris, ek het jou gevra om aan my te bewys dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, reeds op aarde plaasgevind het, dis al?

  ... Ek wag..., Ek wag vir jou direkte antwoord, ek wag nou al vir dae en dae lank....

 10. #20
  Hein

  Jy soek bewysse, verduidelik asb vir my wat sien jy as bewyse, ek het vir jou in die Bybel gewys dat Openbaring nie vir iewers in die toekoms geskryf is nie, ek het jou videos gegee wat jy nie wil kyk nie, ek het vir jou geskiedenis boeke gegee waar dit opgeteken staan. Ek het vir jou bewyse gegee dat die koninkryk van God op aarde groei en nie tot niet gaan soos jy glo nie. Ek het vir jou verduidelik dat jy nie die joodse beeldspraak verstaan nie en daarom goed verkeerd interpreteer. Watse bewys wil jy nog he?

  Wat beskou jy as 'n bewys Hein? Jy kan nie bewys dat niks wat in Openbaring staan al gebeur het nie, net so sal niemand kan bewys dat alles al gebeur het nie. Wys my waar in die Bybel staan dit gaan oor 2000 plus jaar gebeur, jy kan nie want, daar staan gou, daar staan, in daardie geslag.
  Wat in die Bybel laat jou dink Openbaring se gebeure moet nog kom? Daar is niks, dit is net mense se opinies wat jou dit laat glo, dit maak dit egter nie Bybels nie, in teen deel dit maak dat jy impliseer God doen nie wat Hy se nie en dat Jesus 'n vals profeet was. Ek wil nie dit op my gewete he nie Hein en ek dink ook nie Jy nie.

  Kyk die videos, doen die navorsing. Geen aardse vader sal sy kind aan die satan uitlewer nie, tog wil jy he ons moet glo, God gaan Sy kinders aan die dier uitlewer. Rerig Hein? Dit omdat jy nie verstaan dat God 'n verbond met die Jode gehad het wat hy moes eerbiedig nie, omdat jy nie wil verstaan dat God alles gedoen het om die Jode te probeer spaar voor die vernietiging. God moes die ou verbond tot niet maak om die nuwe tot stand te bring, dit is waaroor openbaring gaan.

  Chris

Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •