Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 76

Thread: Revelation End Time and the so called rapture ?

 1. #21
  Hein

  Ek het Openbaring gaan bestudeer, ek doen nog steeds.

  Rev 1:1 Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur, vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien.
  Rev 1:2 Johannes is die getuie van wat God ges en wat Jesus Christus bevestig het; hy getuig van alles wat hy gesien het.
  Rev 1:3 Gesend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby.
  Rev 1:4 Van Johannes. Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asi. Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon,

  Ek het by die eerste vers begin wonder hoekom ek glo soos ek geglo het, dat alles in elk geval in een groot ellende gaan ontaard en niemand niks daaraan kan doen nie. Ek het gewonder wat beteken binnekort en wie is die dienaars. By die derde vers het ek begin wonder watse eindtyd is naby, dit kan tog nie die eindtyd wees waaraan ek dink nie. In vers vier het ek besef dat ek iets verkeerd verstaan. Dit saam met die wete dat God almagtig is en net die beste vir Sy kinders wil he, het my verder laat bestudeer. So, ek dink nog lank nie ek is klaar en weet alles nie, ek bestudeer nog steeds, maar ek skeur nie bladsye uit my Bybel soos ek aangaan nie.

  Chris

 2. #22
  Chris, ek het jou gevra om aan my te bewys dat ALLES wat in Openbaring opgeskryf is, reeds op aarde plaasgevind het, dis al?

  ... Ek wag..., Ek wag vir jou direkte antwoord, ek wag nou al vir dae en dae lank....

 3. #23
  Hein

  God kan jou nie eers oortuig nie, hoe kan ek?

  Jy kies om Jesus as vals profeet te impliseer, jy kies om ons Vader as 'n verraaier uit te beeld, jy kies om onbybelse tradisies aan te hang net omdat dit populer is.

  Nee wat ou Hein, my tyd is kosbaar en daar is baie vrugbare grond. Gee maar jou definisie van bewyse dan probeer ek weer. Voor jy dit hier neerskryf maak asb seker jy kan God ook daarmee bewys. Maak seker jy kan jou eie defenisie van bewyse gebruik om almal te oortuig dat nog niks van Jesus se profesie waar geword het nie.

  Chris

 4. #24
  More Hein

  Lees gou die volgende paar verse.

  Heb 5:11 In verband hiermee het ons baie te s wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer.
  Heb 5:12 Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie.
  Heb 5:13 Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind.
  Heb 5:14 Vaste kos is vir grootmense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei.

  Hier is nou presies hoe ek oor jou voel en in my hart is ek oortuig dat dit spesiaal vir jou en ander christene wat die toekomstige openbaring so aanhang geskryf is.
  Ek wil graag glo dit is spesiaal vir die wat Jesus as 'n vals profeet uitmaak, die wat se God gaan Sy eie skepping vernietig, die wat glo dat God Sy kinders met vrees manipuleer en dit nie goed genoeg kan doen dat slegs Sy wil gebeur nie, die wat glo dat God verantwoordelik is vir ellende en die satan gebruik om Sy vuilwerk op aarde te doen, die wat glo dat God 'n korrupte, kriminele regering oor 'n land aanstel, asook die wat glo dat God net voor die oorwinning Sy kinders aan die vyand gaan uitlewer om vernietig te word.

  Ek wil dit graag glo en dit pas so mooi in, maar die opskrif laat ons verstaan dat dit aan die Hebreers gerig is, joodse christene wat in daardie tyd in Jerusalem gewoon het. Ons weet ook nie wie dit geskryf het nie en dit se ook nie presies die doel nie. Ek kan dit dus nie op jou van toepassing maak nie. In teenstelling hiermee se die Bybel presies, wie het Openbaring geskryf, aan wie dit gerig is en wat die doel is.
  Altwee boodskappe kan ons tot voordeel van ons huidige omstandighede aanwend maar dit maak nie dat dit nog moet gebeur nie. Dit is geskiedenis. Net soos ons uit die geskiedenis kan leer wat gebeur na vuurwapen besit verbied word in 'n land kan ons ook uit hierdie geskiedenis leer.

  Ou Hein as jy nie die som wil maak nie kan ek jou nie help nie, so sluk jou laaste melk en kom by die vaste kos. Ek het jou genoeg bewyse gegee dat jy kan weet alles soos vir jou vertel is, is nie waar nie. Soek self die ander bewysse, speen jouself van die melk, jy is 'n pastoor met 'n bediening, moenie mislei word en sodoende jou leerders mislei nie.

  Chris

 5. #25
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein

  God kan jou nie eers oortuig nie, hoe kan ek?

  Jy kies om Jesus as vals profeet te impliseer, jy kies om ons Vader as 'n verraaier uit te beeld, jy kies om onbybelse tradisies aan te hang net omdat dit populer is.

  Nee wat ou Hein, my tyd is kosbaar en daar is baie vrugbare grond. Gee maar jou definisie van bewyse dan probeer ek weer. Voor jy dit hier neerskryf maak asb seker jy kan God ook daarmee bewys. Maak seker jy kan jou eie defenisie van bewyse gebruik om almal te oortuig dat nog niks van Jesus se profesie waar geword het nie.

  Chris
  Chris, ek gaan jou weer vergewe en vryspreek, oor al die goed wat jy oor my kwytraak, dit wat ek glo ges het, en dit wat glo beweer oor God en oor Jesus...

  So noudat jy nie verder kan kom nie, en nie wil/kan antwoord nie, gaan ek jou probeer reghelp.

  Ek ek gaan Openbaring in trurat aan jou probeer openbaar. En dit sal ek stap vir stap aan jou wys, sodat jy self kan besluit wat die waarheid is.

  Kom ek herhaal net weer: Jou stelling wat jy maak is dat ALLES in Openbaring en in die res van die Woord oor die eindtyd saamgebind is, het reeds in 70 AD gebeur. Dit het volgens jou in Israel gebeur.

  Kom ons toets dan of dit wat jy beweer die waarheid is:

  Openbaring 20:
  Volgens jou teorie moet Jesus nou reeds aan ons verskyn het, aan ons verheerlikte liggame gegee het, satan gebind het vir 1000 jaar, en Jesus fisies op aarde kom regeer het.
  Dus, 2018 70AD = is 1948 jaar wat Jesus nou fisies op aarde regeer saam met God se kinders, oor die ongeredde mense.

  Is dit waar Chris, Het dit reeds gebeur Chris. Antwoord jy my asb.

 6. #26
  Hein

  Dis reg kom ons probeer.

  Rev 20:1 En ek het n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en n groot ketting in sy hand.
  Rev 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,
  Rev 20:3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom versel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan n kort tydjie ontbind word.

  Is die ketting figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte ketting?
  Is die sleutel figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte sleutel?
  Is die draak figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte draak?
  Is die duisend jaar figuurlik of letterlik? Is dit presies 1000jaar?

  As jy die vrae eerlik antwoord sal jy sien ons het met beeldspraak te doen. 'n Duisend jaar het vir die jode eenvoudig 'n lang tydperk beteken.

  Kyk die verskil tussen die twee vertalings.
  Psa 50:10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.
  Psa 50:10 want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.

  Die 1000 jaar kan dus 1948 jaar wees.

  Ja Hein dit het gebeur. Jy aanvaar dat al die plekke wat die Bybel van praat as Jesus se koms of wederkoms, een gebeurtenis is, die Bybel se nerens daar is net een wederkoms nie. Wat het Jesus in die doderyk gedoen? Hy het die sonde en die dood oorwin, alle outoriteit is aan Hom gegee, Hy kan kom soveel keer as wat Hy wil. Gaan kyk na die woorde wat na koms en wederkoms vertaal is.

  Jesus het alle outoriteit en mag, Hy delegeer van dit na ons om te heers op aarde.

  Chris

 7. #27

 8. #28
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Hein

  Dis reg kom ons probeer.

  Rev 20:1 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.
  Rev 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,
  Rev 20:3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom versel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

  Is die ketting figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte ketting?
  Is die sleutel figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte sleutel?
  Is die draak figuurlik of letterlik? Is dit 'n regte draak?
  Is die duisend jaar figuurlik of letterlik? Is dit presies 1000jaar?

  As jy die vrae eerlik antwoord sal jy sien ons het met beeldspraak te doen. 'n Duisend jaar het vir die jode eenvoudig 'n lang tydperk beteken.

  Kyk die verskil tussen die twee vertalings.
  Psa 50:10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.
  Psa 50:10 want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.

  Die 1000 jaar kan dus 1948 jaar wees.

  Ja Hein dit het gebeur. Jy aanvaar dat al die plekke wat die Bybel van praat as Jesus se koms of wederkoms, een gebeurtenis is, die Bybel se nerens daar is net een wederkoms nie. Wat het Jesus in die doderyk gedoen? Hy het die sonde en die dood oorwin, alle outoriteit is aan Hom gegee, Hy kan kom soveel keer as wat Hy wil. Gaan kyk na die woorde wat na koms en wederkoms vertaal is.

  Jesus het alle outoriteit en mag, Hy delegeer van dit na ons om te heers op aarde.

  Chris
  Sjoe, dis rof Chris wat jy hier kwytraak.. So jy toon aan Jesus het alreeds aarde toe gekom. Sjoe...

 9. #29
  Ek ek gaan Openbaring in trurat aan jou probeer openbaar. En dit sal ek stap vir stap aan jou wys, sodat jy self kan besluit wat die waarheid is.

  Kom ek herhaal net weer: Jou stelling wat jy maak is dat ALLES in Openbaring en in die res van die Woord oor die eindtyd saamgebind is, het reeds in 70 AD gebeur. Dit het volgens jou in Israel gebeur.

  Kom ons toets dan of dit wat jy beweer die waarheid is:

  Openbaring 19:
  Hier sien ons dat Jesus fisies af aarde toe kom, en ook Sy magtige engele uitstuur om ale kinders van God te gaan haal, vanuit die verste plekke uit die hemel en uit die aarde (Mark 13-24-27), verheerlikte liggame te gee (sodat hul nie meer kan doodgaan nie), en ook al die konings van die aarde en hul lers verslaan by die groot Eufraat rivier met die oorlog van Armageddon, waar miljoene roof vols hierdie mense se liggame opvreet. Die bruid is verenig met Jesus, en beloning is aan al Jesus se volgelinge gegee.

  Is dit waar Chris, Het dit reeds gebeur Chris. Antwoord jy my asb.

 10. #30
  Hein

  Jou trurat plan sal slegs werk as jy my kan wys hoekom jy se dit is op ons van toepassing, waar in die Bybel lees jy dat dit eers oor 2000 jaar gebeur?

  Watter oorlog van Armageddon?
  Dis nie 'n oorlog of veldslag nie, dit was 'n versamelpunt. Die ou wat dit as 'n veldslag bekend gemaak het wat ou pres Ronald Reagan, nie die Bybel nie.


  Hein jy se:
  "Sjoe, dis rof Chris wat jy hier kwytraak.. So jy toon aan Jesus het alreeds aarde toe gekom. Sjoe..."
  Wat se die Bybel Hein, kan daar meer as een koms van Jesus wees?
  Wat beteken dit as God op die wolke kom? Wat het dit vir die mense in die Bybelse tyd beteken?


  Jy antwoord nie, kan jy die beeldspraak sien en verstaan of nie. Kyk die video, dis 'n slim ou wat,vinnig mooi verduidelik. Sonder om Jesus as vals profeet te beskuldig.

  Rev 16:16 En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagddon.
  Rev 16:17 En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat ges het: Dit is verby!
  Rev 16:18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so n geweldige groot aardbewing.
  Rev 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.
  Rev 16:20 En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie;

  Is die eilande beeldspraak?
  Is die Berge beeldspraak?
  Is die wyn beeldspraak?
  Is die skaal beeldspraak?

  Chris

Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •