Hier is een van die groot redes hoekom die land SA, en veral swartes swaarkry.

Isa 8:19 En as hulle vir julle sę: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsę, wat piep en mompel—moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word?
Isa 8:20 Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie.
Isa 8:21 Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger; en as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek; dan sal hulle na bo kyk,
Isa 8:22 ook die aarde aanskou, en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees! In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe.

Isa 8:19 But people will tell you to ask for messages from fortunetellers and mediums, who chirp and mutter. They will say, "After all, people should ask for messages from the spirits and consult the dead on behalf of the living."
Isa 8:20 You are to answer them, "Listen to what the LORD is teaching you! Don't listen to mediums---what they tell you cannot keep trouble away."
Isa 8:21 The people will wander through the land, discouraged and hungry. In their hunger and their anger they will curse their king and their God. They may look up to the sky
Isa 8:22 or stare at the ground, but they will see nothing but trouble and darkness, terrifying darkness into which they are being driven. (GNB)

Hierdie boodskap moet aan DIE SWART BEVOLKING GESTUUR WORD, SODAT HUL die waarheid kan uitvind.

Dis ons verantwoordelikheid om die WAARHEID aan hul te vertel, asook die redding wat daar in Jesus Christus is.

Groetnis, Hein