Met al die praatjies van Seseering deesdae wonder mens hoekom die VVO nie vir Katalonie bygestaan het in hulle poging om te seseer nie?

Die VVO is die "Franchisor" en elke land se regering is "Franchisees" wat 'n "Franchise" toegeken is deur die "Francisor" die VVO. Daar bestaan 'n simbiotiese verhouding tussen die "Franchisees" van elke lidland van die VVO se regerings en die "Franchisor" die VVO. Maw hulle het mekaar nodig om in bewind te bly albei kante toe. Die VVO gee nie baie om hoe elke lidland hulle interne sake behartig nie solank dit binne die ideologiee van wereld oorheersing wat die"Franchisor" koester bevorder. Die "Franchisor" se enigste doel en funksie is om 'n Nuwe Wereld Orde te vestig.

Wanneer aansoek gedoen word vir nuwe "Franchises" en dit krap bestaande "Franchisee's" se "Franchises" om of bedreig dit soos in Katalonie gebeur het en die ander "Franchisees" aanvaar dit nie het die "Franchisor" geen keuse as om die nuwe aansoekers se aansoek om 'n "Franchise" te verwerp nie soos wat in Katelonie gebeur het nie.

Maw die kanse vir Seseering om suksesvol te wees moet die ander lidlande van die VVO dit goedkeur. Net soos wat die Spur Restaurant groep se "Franchisor" nie 'n nuwe "Franchise" gaan toelaat onder die neus van een van sy bestaande "Franchises" nie gaan die VVO nie 'n lidland aanvaar op die grondgebied van 'n bestaande Lidland nie.

Ongelukkig gaan die VVO nie oor goed of kwaad nie, dit gaan oor beheer. Leiers wat hulle mense tot in die grond in onderdruk word soos Konings behandel deur die VVO maar dit pla nie die VVO nie. Die VVO het 'n "Franchise" toegeken en dis al wat vir hulle tel. Die "Franchisor" en "Franchisee" sorg vir mekaar!