Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: Waarom kan jy nie jou grond vir God gee nie?

 1. #1

  Waarom kan jy nie jou grond vir God gee nie?

  Die vraag was of Green groen ’n dooie bobbejaan teen sy draad kon hang en dan vir die werkers vertel dat hy by ’n sangoma was. Hein se antwoord was die volgende. “

  "Gaan dan met n opregte hart na die Here, gee jou hele plaas aan die Here, al jou implemente, besittings, voertuie, en vee, en elke ding aan God. Gee jouself, jou vrou en jou kinders oor aan God. Surrender it !

  Nou is dit nie meer joune nie, nou steel hul vanaf God, en hul sal die gevolge moet dra”


  Wel, Hein. God is baie Groot en het baie Demensies en ons sal seker nie in hierdie wreld die volheid van God ooit kan begryp nie. Elkeen van ons wat ’n verhouding met Hom het, ervaar Hom ook nie altyd dieselfde nie en baie keer antwoord ons ook vanuit die verwysingsraamwerk wat vir ons op daardie stadium van ons lewens reg lyk.

  Omdat ek vanuit my verwysingsraamwerk gaan antwoord moet jy dit nie as ’n aanval sien nie. Jy het gesien dat ek onttrek wanneer jy en Chris soos brommers om ’n punt redeneer en die een wil nie die ander se punt insien nie. Wel, dit gaan weer gebeur. Ek gaan dit vir jou verduidelik soos wat ek dit verstaan en ek gaan nie daaroor onderhandel nie.

  Die rede is eenvoudig. Ek lewe nie in die veilige omgewing waar jy leef nie. Gedurende 1998 alleen, was daar meer as 68 aanslae op my lewe waarvan sekere kontrakte op my lewe op tender uitgesit was.

  Gedurende 1999 en 2000 en later weer in 2005, was dit nie net die swart misdaad elemente wat my wou vermoor nie, maar kontrakte was ook deur sekere denominasies van die Israel beweging op my bestel. Gedurende 1999 was daar elemente binne die staat wat my ook moes yskas toe stuur.

  Gedurende 2010 tot 2012 was daar van die misdaad en van politieke organisasies soveel kontrakte op my bestel dat ek nie meer getel het nie. En dan praat ek nie van die aanslae teen my kinders nie.

  Ek het die dood gereeld in die oog gekyk en vandag is die bedreiging nie minder nie. Tog lewe ek in ’n baie groter vrede as wat ek in die begin geleef het voor ek die antwoorde of eerder teenplanne gekry het.

  Daar is twee benaderings wanneer ons met die aanslag van die bose te doen kry.

  1. a. Kop in die sand terwyl ons uit vrees na grashalms gryp soos, “sit jou hand op die grond en proklameer die grond vir God.” Hein jy het dit nie ges nie, maar dit is een van die uitsprake wat ek al hierdie jaar gehoor het, wat baie met jou benadering vergelyk kan word.

  b. Die ander benadering is om met olie die plek af te salf sodat daar geen bose mag oor die draad kan kom nie. En dan plant hulle vlaggies met Jesus opgeskryf om die grond vir Jesus te proklameer.
  ( Mense wat dit doen, moet nie nou vir my kwaad word nie. Ek het gesien hoe mense wat dit gedoen het aangeval word en hoe hulle voertuie gesteel word en dan wil hulle weet hoe God dit kon toelaat? )

  Die rede waarom God dit toelaat is omdat die mense sonder kennis is, en sonder kennis, is daar nie rede vir geloof nie. Of moet ek eerder s dat ontkenning van die onbekende, nie die eienskap van geloof is nie.

  Jes_5:13 Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hulle menigte versmag van dors.
  Hos_4:6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

  Gevolgtrekking:

  Ons sien die moorde ons weet dit is ’n werklikheid. Ons kyk na ons eie omstandighede en ons meet ons veiligheid aan ons geskiedenis, tot iemand wat ons ken, wat in dieselfde omstandighede as ons is, vermoor of verkrag word.

  Die gebeure ruk ons uit ons kokon van valse vrede en ons word bevrees. Ons verstaan nie wat om ons gebeur nie en ons soek enige quick fix solank as wat ons nie met die werklikheid gekonfronteer hoef te word nie.

  OPMERKING

  Joh 10:9 Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
  Joh 10:10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan h.
  Joh 10:11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder l sy lewe af vir die skape.
  Joh 10:12 Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar.
  Joh 10:13 En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling is en niks vir die skape omgee nie.
  Joh 10:14 Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.
  Joh 10:15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek l my lewe af vir die skape.
  Joh 10:16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.
  Joh 10:17 Daarom het die Vader My lief, omdat Ek my lewe afl om dit weer te neem.

  -----------------------------------------------------

  Joh 17:14 Ek het hulle u woord gegee, en die wreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wreld is nie, net soos Ek nie van die wreld is nie.
  Joh 17:15 Ek bid nie dat U hulle uit die wreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.
  Joh 17:16 Hulle is nie van die wreld nie, net soos Ek nie van die wreld is nie.
  Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

  -------------------------------------------------

  Hein. Hier word twee goed verduidelik. 1. As jy nou doodgaan het jy niks verloor nie. Maar as jy leef, het jy ook niks verloor nie. Jy kan nie verloor nie. Al verloor jy jou lewe wen jy nog. Maar Jesus het ook na sy dissipels se veiligheid omgesien en hulle fisies uit die skare gelei toe die skare hulle wou stenig.

  Maar in dieselfde asem kan ek jou ook s dat nie een van sy dissipels ’n normale dood gesterf het nie. Mat 23:34 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gsel en van die een stad na die ander vervolg,

  Mat 23:35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagara, die seun van Bergja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.


  Mat_5:10 Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

  ------------------------------------------------------------------

  Hein. As jou hande skoon is soos wat jy s en jy ’n skoon lewe voor God leef soos wat jy s en jy word nie vervolg nie, is daar ’n probleem, omdat God nie kan lieg nie.

  Met ander woorde. As jy ’n gelowige is en jy word nie deur hierdie wreld gehaat nie, is daar iewers ’n skroef weg.

  OPSOMMING VAN 1.a en b

  Terwille van Sy Naam sal jy gehaat en vervolg word. En God laat nie met Hom speel nie. Handelinge 5 van vers 1 kan jy lees hoe ’n man en sy vrou hulle grond verkoop het en belowe het dat hulle al die geld vir God se werk sal gee. En toe hulle van die geld terughou, was hulle deur God doodgeslaan. Nice n.

  God laat nie met Hom speel nie en meer as 90% van julle het in elk geval nie die reg om julle grond vir God te gee nie. Eenvoudig omdat dit nie julle grond of huise is nie. Dit behoort aan die bank! Wanneer jy nie jou paaiemente betaal nie, vat die bank jou grond terug en sit hulle jou op straat.

  Daar is eenvoudig nie ’n ritueel wat jy kan volg, om jou van die vervolging te vrywaar nie. As jy nie jou o oopmaak en kyk wat om jou aan die gebeur is nie, sal die vyand jou verras, jou vrou en kinders voor jou verkrag en jy sal nie eers die skuld vir God kan gee nie.

  En dit bring my by 2. Wat die oplossing is.

  2. DIE OPLOSSING TEEN GEWELD.


  Met Jesus / Yshua, die Seun van God ons Messias se hemelvaart het hy in die ou 1933 vertaling ges dat ons na Sy hemelvaart, alles sal kan doen wat Hy gedoen het. Meer nog ...............

  Hein. Ek hoop regtig dat jy nog lees.

  a. Wat het Jesus gedoen wat ons ook kan doen en wat het Hy anders gedoen ?

  b. Hoe het God die aarde geskape ? Hy het gespreek.

  c. Hoe het Jesus die storm stilgemaak ? Hy het die storm beveel

  d. Wat was die mens se oorspronklike opdrag op die aarde ? Heers oor die aarde.

  e. Wat het die oorwinning oor die vyand, met die geeste wat hulle aan jou onderwerp te doen? Lukas 10:19 en 20


  Het jy geweet dat elke materie bekend aan die mens, uit klankgolwe bestaan ? Waarom ? Want God het dit Gespreek.

  Met Jesus se Opstanding het Hy die Outoriteit om oor die aarde te heers, vir Sy kinders terug besorg. Glo jy dit?

  Maar die vyand het die outoriteit wat hy gesteel het, ook behou, maar die outoriteit wat ons het, veto die vyand se outoriteit. Die vyand se grootste oorwinning oor ons is dat hy ons kan laat glo dat ons nie ’n Godgegewe outoriteit het nie.

  Matheus 18 vers 18 het ek al verduidelik en ek gaan dit nie nou weer doen nie. Al wat ek vir jou wil wys is die outoriteit van Lukas 10 vers 19:20

  Luk 10:19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie.

  Luk 10:20 Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

  Oor hierdie versies moet jy baie mediteer tot dit vir jou deurbreek. Tegnies verduidelik Elisa se storie dit in praktyk. 2Ki 6:14 So het hy dan daarheen perde en strydwaens en ‘n swaar ler gestuur, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel.

  2Ki 6:15 En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar ‘n ler met perde en strydwaens rondom die stad. En sy dienaar s vir hom: Ag, my heer, hoe sal ons maak?
  2Ki 6:16 Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.
  2Ki 6:17 En Elsa het gebid en ges: HERE, open tog sy o, dat hy kan sien. En die HERE het die o van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elsa.
  2Ki 6:18 En toe hulle na hom afkom, het Elsa tot die HERE gebid en ges: Slaan tog hierdie mense met blindheid. En Hy het hulle op die woord van Elsa met blindheid geslaan.

  Terug by Lukas 10:19 ........... en oor al die krag van die vyand .............
  Hy gee nie ’n getal aan die vyand nie. Hy s nie of hulle klippe petrol of kernbomme het nie! Dit is irrelevant.

  Aan jou is, mag gegee oor die vyand met al sy geweld en niks sal jou ooit skade doen nie!

  Hier is die VRAAG; Kan God lieg ?

  Nog ’n VRAAG; Was al die mense wat tot vandag toe in plaas en huis-rowe vermoor was, dan ongelowig ? Waarom het hulle dan nie mag oor die vyand verkry soos wat God vir ons belowe het nie ?

  Nog drie vrae:

  1. Hoe het Elisa geweet dat hy bedreig word ? Hy het sy vyand gesien

  2. Hoe het Jesus geweet dat daar ’n storm was? Hy het die gesien

  3. Hoe weet jy wanneer jou huis bedreig word ? ________________

  Op die laaste vraag is daar twee antwoorde.

  1. Jou kop is stil genoeg sodat jy die waarskuwing van die Heilige Gees in jou hart hoor
  2. Jou kop is nie stil genoeg nie en God gee aan jou die kennis om die bedreiging te herken.

  Kennis is iets wat verwerf word. Jy moet daaraan werk om dit te bekom. Kennis kom nie vanself nie. Insig van God kom vanself maar nie kennis nie. Jy kan kennis kry deur te luister, te lees en te voel.

  Opsomming

  Elkeen van ons se verantwoordelikheid is om self verantwoordelikheid vir ons huisgesin en ons eie lewens te aanvaar.
  Die kennis waarvan ek praat is om die vyand se planne te herken, sodat ek in die Gees met die toestemming en outoriteit wat deur God aan my gegee is, daarteen kan optree, net soos wat Elisa teen die leer opgetree het.

  Wanneer jy die kennis het en van God die toestemming gekry het, sal Hy jou tong lei om die regte woorde teen die vyand te spreek.

  Hein die antwoord is vir die wat dit verstaan baie eenvoudig. Dit is so maklik dat jy self soms wonder of dit waar kan wees. Maar dit is God se wapen en outoriteit wat Hy vir jou gegee het om te gebruik. Nie olie of vlaggies of abdikasie nie.

  Ons is nie op hierdie aarde gesit om sonder verantwoordelikheid te wees nie. God het ons hier gesit om te heers en dit beteken om self, iets fisies te doen.
  Last edited by Lukas; 11-26-2018 at 01:22 PM.

 2. #2
  Hierdie inderwerp l my baie na aan die hart ... mag ek saamgesels?

 3. #3

 4. #4

  Dankie

  Quote Originally Posted by Lukas View Post
  Jy is welkom
  Dankie Lukas jy wat my terug na die twee gewapende rooftogte op ons.

  Al wat ek opdaardie stadium genoen het is .

  Om ons Vader te vra maak die manne blind, en hulle het presies so opgetree.

  Weer eens dankie. Jy het n paar leesers weer herinder aan die goedheid van God se genaade

  Lekkerdag
  B

 5. #5
  NOV16. Baie daie vir jou getuienis.

  Gedurende 1978 het ek deur n doods-akker beweeg waar meer as 90 mense, op ’n afstand van 20 tot 25 meter op my teiken geskiet het. Ek kan nie vir jou beskryf hoe dit om my gelyk het nie. Terwyl ek gekruip het, was daar konstante stof tussen my hande. Tussen my hande en my knie was daar konstante stof. Voor my hande en waar ek die hand neergesit het, was dit net stof en dit was ’n windstil oggend. Wanneer ek voor my uitgekyk het, was daar soveel koels voor my verby, dat alles soos ’n blur gelyk het

  Nadat ek op die plek in die doods-akker aangekom het, waar ek wou wees om my troepe wat vasgepen was uit te kry, het hulle die hele bos waaronder ek gaan l het, weggeskiet.

  n Mortier het langs my heup geval sodat net die stertvin uitgesteek het. Die Oosterse mortiere het ’n naald wat die ding laat detoneer wanneer dit die oppervlakte tref. Nie daardie een nie. Dit was so styf teen my heup, dat die stertvin aan my geraak het.

  Ek was nog nader as 20 meter aan die vyand en eers toe ek my kop optel om vuurleidings bevele te gee, het net een van hulle wat toe langs my gel het, dit reggekry om my deur die arm te skiet.

  Die 7mm koel van die PKM is voor by my voorarm in en agter bo my elmboog uit, sonder om die been te breek. Op die x-strale het die been vir ongeveer 3cm swart gewys, en die dokter het verduidelik dat dit van die skokgolf was.

  Dit sal ’n wonderlike dag wees wanneer ons Predikante en pastore en die res van die land gaan besef hoe Groot en onverstaanbaar Goed God is.

  Gedurende 1979 het ons ’n man gevang wat getuig het hoe hy my met sy ligte bandvoer masjiengeweer, op minder as 15 meter, van bo na onder en van links na regs middeldeur gesny het, terwyl ek op hom afgestap het, en daar was nie eers ’n merkie op my klere nie.

  Dit is ’n lang storie en ek gaan dit nie nou vertel nie. Wat ek jou wel kan vertel is dat God Lewe en Sy Beloftes Staan. Ek wens net dat mense dit wil begin glo en dat hulle die outoriteit wat vir ons gegee is, wil gebruik.

  Toe ek eendag met ’n predikant oor ons outoriteit praat, vra hy my. ‘Is dit nie bietjie arrogant nie?”

  Weet jy wat arrogant is? Dit is die vyand wat ons outoriteit steel en ons terselfdertyd laat glo, dat ons dit nie het om te gebruik nie.

  Daar is geen plek in die Bybel wat vir ons verel dat dit, nie met ons sleg sal gaan nie. Maar dit se ook dat God met ons in daardie tye sal wees.
  Last edited by Lukas; 11-26-2018 at 11:00 PM.

 6. #6
  Amen.
  Dankie Lukas. Ons Vader is liefde, Hy is altyd goed.

 7. #7
  My opinie.

  Die bobbejaan is nie 'n goeie plan nie en swak voorbeeld vir ander kinders van God, sowel as heidene. Dit lyk asof mens desperaat sonder 'n godgegewe plan is.

  Wanneer God ons seen met grond is dit in elk geval nog steeds Sy grond, ons is slegs die rentmeesters wat Hy in beheer gesit het. Om dit nou terug te gee en so, ons verantwoordelikheid te probeer ontduik is eenvoudig ongehoorsaam en ondankbaar. Dit gaan in elk geval niks aan die situasie verander nie, die diefstal bly die rentmeester se skade, of dit nou beeste, skape, grond, kennis, insig of geloof is dit bly ons verantwoordelikheid.

 8. #8
  Ek kan op hierdie oomblik nie lang boodskappe tik nie agv sekere redes, en as ek weer kan sal ek.

  maar kyk of luister asb na hierddie sendeling se getuienis, dis baie leersaam. En dit gaan oor mense wat by hom gesteel het, op die sendingveld, en hoe hy dit hanteer het.
  Gaan kyk of luister na die pynappel stories

  https://embassymedia.com/series/pineapple-story-series

 9. #9
  My persoonlike opinie is dat daar oor die jare heen groot vir ons gelieg is oor wie en wat ons in Christus is. Ek het in vrees grootgeword en alles vanuit die wreld gedoen om aaan myself te "voorsien". Dit het sowat 47 jaar geneem voordat ek "wakker" geword het.

  Wat vir my skrikwekkend is, is hoe georganiseerde godsdiens steeds nie Christene toelaat om in oorwinning te leef nie. Ek het net begin om twee teolo op Youtube te volge, net om agter te kom dat hulle nie hulle gemeentelede "toelaat" om in oorwining te lewe nie.

  Ek wonder egter oor iets ...

  Lukas, ek verstaaan presies wat jy s met dat ons iets moet doen om "lewe" aan ons geloof te gee.

  My vraag is of daardie "doen" nie meer te doen het met die uitvoer van Jesus se opdragte nie?

  Doen ons dit, glo ek tans dat ons kan staan op die totale beskerming van God.

  Ek stop eers hier want die battery is pap en ek het die kragkabel by die huis vergeet ... sal later verder gesels.

 10. #10
  Georganiseerde Godsdiens s jy?

  EK sien al hierdie hedendaagse TV geloofshelde is besig om die knie voor die Pous te buig. Wat kan ons dan nou anders verwag?

  Jou vraag. Jammer dat jou battery so pap is en ek sou jou vraag dalk beter verstaan het as jy meer kom verduidelik.

  My Antwoord.

  Elke mens het ’n plekkie en ’n rol in die mensdom om te speel. Ons kan onsself nie afsny en ons talente gaan begrawe om in afsondering te doen wat ons glo Jesus gedoen het nie. Paulus was ’n tentmaker. Hy het gewerk vir sy geld en nie soos die hedendaagse sendelinge op ander mense se gevoel gespeel, sodat hulle nie nodig het om te werk nie.

  En nou is ek weer op dun ys. Sommige mense word geroep om ’n taak te voltooi en God voorsien ook aan hulle. En dit geld ook vir Sendelinge. Ander is nabootsers en sien ’n geleentheid om geld te maak waarvoor hulle nie nodig het om te werk nie. Dit is ’n ander saak.

  My opinie is dat ons nie na ander mense moet kyk nie, Ons lewe moet ’n getuienis wees en dit maak nie saak waar ons werk en wat ons doen om aan die lewe te bly nie.

  In een van die Oosterse lande waar die gelowiges ernstig vervolg en vermoor word, is daar ’n kerk wat groei. Toe hulle vir die kerk leier vra hoe hy dit regkry, het hy vertel dat hulle nooit oor Jesus praat nie. Hulle noem nooit sy naam nie.

  Wanneer mense hulle later te veel pes om te hoor waarom hulle so gelukkig is en wat hulle weet wat die res nie weet nie, sal hulle wanneer hulle eendag oortuig is, daardie persoon vertel en na Jesus lei.

  Tegnies dink ek dat dit ook min of meer is, hoe ons die ding moet doen.

  Hein.

  Baie dankie hiervoor. Ek het nou lekker gelag vir die ou se eerlikheid. ’n Paar goed het my opgeval.
  1. Die ou het die grond by die chief gekoop. Dit was syne en hy kon dit weggee
  2. Maar om dit weg te gee het nie gewerk voor hy dit in sy hart ook afgeskryf het nie. En dit is waar my eerste vraag inkom.

  Wanneer ek vir jou ’n kar gee, kan ek nie met jou baklei of vir jou kwaad word wanneer jy nie die kar met respek hanteer nie. Dit is nie meer my kar nie. Baie mense gee vir jou iets om jou te besit. Om ’n houvas op jou te kry. En dit is nie reg nie, want wanneer jy nog iets voel, het jy dit nie weggegee nie, maar jy het dit met ’n agenda gedoen om iets te bereik. En dit is skynheilig en vals.

  3. ’n Munt het drie kante en dit is wat hierdie storie ook vir ons vertel. Daar is die kop en die stert en ook die sykant.

  God kon die weggee van die wettige tuin gebruik, om die mense te bereik. Met ander woorde ons veronderstel jy gee jou huis weg aan God. Die BLF besluit dat jy te min mense is en hulle plaas nog ’n gesin of twee in jou huis om die oorskot kamers te vul.

  Dit is wat gaan gebeur, want dit is nie meer jou huis nie, Jy het dit weggee en jy kan die nuwe eienaar nie veroordeel omdat hy die nuwe intrekkers toelaat om in die huis in te trek nie.

  Moenie vir een oomblik dink dat God sal optree soos wat jy Hom gaan probeer manipuleer om op te tree nie.

  4. Het jy gesien dat hulle die vrugte uitgevoer het? Hy s nie of hy dit verkoop het nie, maar hy vertel wel dat hulle dit na ander sendingstasies gestuur het.

  As ek die ou reg verstaan het hy nie die winste vir homself gehou nie, want dit was nie meer iets wat hy vir homself kon neem nie. Hy het dit weggegee.


  Hein. Daar is ’n verskil om iets terwille van die koninkryk weg te gee en om verantwoordelikheid te aanvaar om in die outoriteit wat vir jou gegee is, te leef.

  Ek dink nie die twee kan met mekaar vergelyk word nie. EK hoop jy verstaan dit.
  Last edited by Lukas; 11-27-2018 at 05:37 PM.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •