Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: Roemeine 13

 1. #1

  Roemeine 13

  Naand Chris. Romeine13:1 Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag, wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God.
  Dis waarop ek my gevolgtreking maak. Ek het ook n tyd terug lank met die gedagte geworstel maar die antwoord le by God en nie ons eie agendas nie. Omdat die regering nie jou goedkeuring weg dra nie, beteken nie jy is deur die duistere magte gebind nie, inteendeel deurdat jy God gehoorsaam is jy vry, en geld al sy beloftes steeds vir jou. God werk met n plan en ek en jy moet in die geloof lewe en weet dat God in beheer is van ons skip, al het seerowers dit gekaap. Staan vas

 2. #2
  More Staan vas

  Ter wille van die die ongeestelikes sal ek jou hier antwoord.

  Soos met alle versies in die Bybel wat misbruik word moet ons na die Bybel self kyk om die regte boodskap te kry.

  Rom 13:1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,
  Rom 13:2 sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.
  Rom 13:3 Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang;
  Rom 13:4 want hy is n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is n dienaar van God, n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.  Kerke en regerings misbruik Romeine 13 al vir eeue om christene onderdanig te hou. Die waarheid is egter dat kinders van God aan die Koninkryk van God behoort en deur die Gees gelei word om die koninkryk te weerspiel. As burgers van God se koninkryk is ons onderdanig aan die Koning en lewe ons volgens Sy voorskrifte, Nie die van een of ander satansregering wie se grense toevallig om ons getrek is nie. Die Bybel is vol voorbeelde van kinders van God wat hulle verset teen hulle konings en wette. Dink maar net aan Daniel en sy vriende, het hulle nou verkeerd gehandel deur nie die koning te aanbid nie? Het God hulle gered uit die vuuroond en leeukuil omdat hulle ongehoorsaam was? Die feit dat ons aan God verandwoording doen maak ons dan ook die beste burgers wat enige land kan he.

  Die magte waarvan vers een praat is verseker nie wereldse regerings nie. Paulus spel dit nerens uit nie maar as jy na die res van die Bybel kyk sal jy sien dat Paulus heeltyd in konflik met die Romeinse regering was. Sy hele lewe getuig daarvan. Hy is toegesluit, gegesel en uiteindelik onthoof deur die regering. Is dit wat Ceaser aan Paulus sou doen as Paulus alle Christene geleer het om hulle aan Ceaser te onderwerp? Ek glo nie. In teen deel ek dink hy sou al die Christen martelare as helde vereer het.

  God stel wel alle magte aan binne Sy koninkryk en alle mag(ten goede) is van Hom. Paulus verduidelik ook vir ons hoe die mag werk in vers 4. Rom 13:4 want hy is n dienaar van God, jou ten goede. As n mag of dienaar of instelling jou nie ten goede is nie, is dit nie van God nie. Net soos jy nie jou kind by 'n kleuterskool sal inskryf wat nie ten goede is nie so sal God ook nie 'n mag of owerheid oor Sy kinders aanstel wat nie ten goede is nie. Die magte waarna Paulus hier verwys is die magte in die gemeente m.a.w. die magte in die Koninkryk van God. Die woord dienaar is vertaal van die woord. διάκονος
  diakonos
  dee-ak'-on-os
  Probably from διάκω diakō (obsolete, to run on errands; compare G1377); an attendant, that is, (generally) a waiter (at table or in other menial duties); specifically a Christian teacher and pastor (technically a deacon or deaconess): - deacon, minister, servant.
  Dit maak meer sin ne?

  Die idee dat alle regerings deur God aangestel word kom uit die hel en lei na hel op aarde. Die waarheid is dat goddelose mense hulle eie heersers aanstel en so hulle heil bepaal.

  Hos 8:1 Maak alarm! Daar draai 'n roofvol oor my huis! s die Here. Israel het my verbond verbreek en hulle teen my wil verset.
  Hos 8:2 Hulle roep na My om hulp: Ons is aan U toegewy, ons God! Ons is Israel.
  Hos 8:3 Maar Israel het die goeie verwerp, daarom sal die vyand hom agtervolg.
  Hos 8:4 Hulle het hulle eie konings aangestel sonder my goedkeuring, hulle het leiers aangestel wat Ek nie erken nie. Hulle het vir hulleself afgodsbeelde gemaak van hulle silwer en goud, maar dit sal vernietig word.
  Hos 8:5 Samaria, jou goue kalf is afstootlik! My toorn het losgebreek teen Samaria. Hoe lank sal hulle voortgaan om onrein te bly
  Hos 8:6 as hulle dan deel is van Israel? En daardie ding, dit is deur 'n ambagsman gemaak, dit is nie 'n god nie! Van die kalf van Samaria sal daar net splinters oorbly.
  Hos 8:7 As mense wind saai, sal hulle 'n storm oes. As koring nie are skiet nie, kan dit geen oes lewer nie. As dit miskien tog iets sou oplewer, gaan vreemdes dit insluk.

  Weerspreek die Bybel homself? Nee, nooit. Sonder die leiding van die Heilige Gees is dit maklik om gedeeltes soos die verkeerd te verstaan en uit te leef. Jy kan self sien dat tussen die ou afr vertaling en die nuwe daar ook 'n verskil is en die woord mag is met owerheid vervang. Nou wil dit nog meer lyk of God Sy kinders aan die grille van demoniese regerings uitlewer. Dit lyk aanvanklik onskadelik maar die gevolge daarvan is egter elende wat lei tot die dood.  God laat nie Sy skip kaap nie, die kaptein raak gesuip van die wereld se sorge en ruil die skip vir vrede.

 3. #3
  Chris ek stem saam.
  Matt 22
  15 Toe gaan die Farisers saam raad hou hoe om Hom in sy woord te verstrik.
  16 En hulle stuur hul dissipels saam met die Herodiane na Hom en s: Meester, ons weet dat U waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en U aan niemand steur nie, want U sien nie die persoon van mense aan nie
  17 s dan vir ons, wat dink U: Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie?
  18 Maar Jesus het hulle boosheid bemerk en ges:
  19 Geveinsdes, waarom versoek julle My? Wys My die belastingmunt. En hulle het vir Hom n penning gebring.
  20 En Hy s vir hulle: Wie se beeld en opskrif is dit?
  21 Hulle antwoord Hom: Die keiser sn. Daarop s Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.
  22 En toe hulle dit hoor, was hulle verwonderd en het Hom verlaat en weggegaan.
  1 Pet 5:5
  Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

  v

 4. #4
  Noks

  Dankie vir jou reaksie. Wat sou jy se, waar trek mens die lyn? Hoe lank verdra ons die ongeregtighede? Wanneer en hoe reageer ons?

 5. #5
  Quote Originally Posted by 454 View Post
  Noks

  Dankie vir jou reaksie. Wat sou jy se, waar trek mens die lyn? Hoe lank verdra ons die ongeregtighede? Wanneer en hoe reageer ons?
  Julle is op julle eie. Om te wil rebeleer gaan nie help nie. Chris ons is n verknegte volk, jy se jy laat die HG jou lei dan gaan ek nie verder met jou redekabel nie. Ek wil dit onder jou aandag bring dat God wel n volk kan verkneg as straf dit staan in jou bybel. Paulus was ook tot sy dood onderdanig, hoe jy die magte wil defineer wat oor jou is maak nie saak nie. Baie het nie vir die regering gestem nie tog regeer hulle die land. Ons krag le juis daarin om gehoorsaam aan God te wees en die geloof te behou dat Hy in beheer is ten spyte van ons situasie. Ons is nie in God se raadskamer nie. Wat Hy bepaal staan vas. Ons volk het afgedwaal met al sy afgode, God is n jaloerse God. Staan vas

 6. #6
  ore Staan vas

  Bly jy is weer hier. Ons is nie op ons eie nie. God is met ons. Dit is al wie tel. Jy reken dit help nie om te rebelleer nie. Jy is reg dit sal nie vir jou help nie want jy glo jy is verkneg. Jy glo wat die wereld en owerstes vir jou geleer het in plaas van wat in die Bybel staan. Jy wil nie redekawel nie want dit breek jou gelofies en tradisies af. Dis nie lekker nie, maar dit is wat bekering beteken. Dis egter jou keuse en dit sal vir jou wees volgens jou geloof.

  Wat se jy vir ons, dat ons nie die ongeregtighede wat die aardse regerings oor ons afdwing mag teenstaan nie? Dat ons willens en wetens moet toekyk hoe God se kinders vernietig word deur die boosheid van satan? Jy weet van beter. Het kinders van God nie 'n verantwoordelikheid om die aarde 'n beter plek te maak nie?
  Se jy nou ons gaan teen God se wil as ons die bose wil teenstaan?

  Staan vas, God het jou en my in beheer gesit op aarde. Hy is in beheer deur ons. Dit is hoe God besluit het Hy op aarde wou heers. Hy het die kroon van Sy skepping die outoriteit gegee om op aarde te heers en deur Sy Gees in ons gee Hy ons die krag om te heers. Sien jy God fisies op aarde? Nee, want God het gekies om in Sy tempel te woon. In Sy kinders. Weet jy dat jou liggaam die tempel van God is en dat Hy in ons woon? Glo jy dit? weereens jou keuse.

  Jy is reg ons krag le daarin om gehoorsaam aan God te wees. Ons verskil met waar God in beheer is. God het gekies om net in beheer te wees daar waar Sy kinders Sy wil doen. God het gekies om elke mens 'n wil van Sy eie te gee en so Sy liefde aan die skepping te wys. God is dus nie in beheer van 'n goddelose parlement nie. Hy is nie in beheer wanneer drie barbare 'n 70 jarige tannie verkrag nie, dit is nie Sy wil nie en ook nie haar straf nie. Glo jy dat dit God se wil is?

  Jy sien Staan vas, God het jou ook 'n verstand gegee en in jou geval lyk dit gesond. Dit is hoekom mens wel oor die dinge moet redekawel en mediteer. Gebruik jou verstand. Ons het die "God wat straf" deur 'n volk te verkneg al menigmaal deurgetrap en elke keer het ek jou en ander in die Bybel gewys dat dit 'n leun is.
  Dit is eenvoudig straf se effektiwiteit is aan vrees gekoppel as daar nie vrees vir straf is nie is straf oneffektief as afskrikmiddel, hoe erger en meer barbaars die straf raak hoe meer efektief is dit. Dit werk nie, God het dit in die OT met Sy volk probeer en as Hy hulle nie genadig was nie sou Hy hulle moes uitwis. Daarom het God self mens geword sodat Hy die outoriteit kon kry om op aarde te manifesteer(Jesus die Seun van die mens) en die losprys vir enige sonde vir ewig betaal. Dit alles uit liefde vir Sy skepping. Kan die God van liefde, wat liefde is en Sy kinders leer om nie te vrees nie, dan met vrees regeer? NEE.

  Glo jy dat Jesus vir al jou sondes betaal het, glo jy dat Hy dit ook vir ons volk gedoen het? Glo jy Hy het dit gedoen sodat die hele wereld gered kan word? As jy dit glo waarvoor kan God ons straf? Hoe kan Hy die volk as straf verkneg aan goddeloses, as Jesus self die volle prys betaal het?

  Natuurlik het klomp mense in die volk afgedwaal. Is God in beheer daarvan? Nee. As God oor alles beheer het en alles kom uit Sy raadsaal, waar kom die afgode wat die volk so jaag vandaan? Net dit moet jou tog laat besef dat God nie alles beheer nie.

  Ek weet met dit wat nou in jou hart is sal jy nie kan antwoord nie, maar ek glo jy het gelees en ek weet ek het gesaai. My gebed is dat die saad wat van God kom groei en dit wat nie van Hom is tot niet sal gaan.

  Sterkte

 7. #7
  Chris jy kan onderdanig wees aan n godelose regering en steeds God se lig uitdra. Maw jy raak nie deelagtig in die godelose bestel en wette nie, al is jy onderdanig aan die owerhede. Jy bid vir hulle en jy moet in die donker die lig wees, want God gebruik jou net soos vir Paulus, al het dit sy lewe gekos en soos vandag nog in ander lande mense hulle lewe opoffer. Toe Jesus daardie uur aan die kruis "gesterf" het, eers toe besef van die wat Hom vervolg het dat Hy die ware Koning was. Hoe kom die wat in die donker is tot beter insig, ons word as instrumente gebruik om die lig uit te dra, ten spyte van omstandighede. So al is jy in n leeukuil of in die president se kantoor God gebruik jou daar. Dit maak nie saak watter gesag oor of nie oor jou is nie solank ons weet dat ons in die Gees onder God se gesag staan, want dis waar die geveg klaar gewen is. Omdat ek se ons volk is verkneg beteken nie ek moet in die woestyn bly nie, dit beteken ek moet lig wees en vir ander n voorbeeld wees om ook te draai van afgode. Straf/verdrukking/swaarkry is tydelik wanneer dit nodig raak dat jy dit moet deurgaan, kom jy n beter mens ander kant uit, beter geslyp en n lessie geleer al ten goede. Jesus het die hel vir ons wegevat, maar steeds gese jy moet jou kruis optel. God help ons waar ons val so ons sal nie gebreek word nie. Chris ek dink nie ons verskil veel nie, maar dan se jy God is net in beheer daar waar Sy kinders Sy wil doen. Dis net hier waar ek weer na jou hele teologie moet kyk. Die wat Sy wil doen is gered die wat nie Sy wil doen nie, is waar die oes le. Ek verskil ook met jou dat God hoegenaamd beperk word, God het n toelatende wil, iets wat ek en jy nie begryp nie. Hoop dat ek ook nou by jou kon saai. Staan vas

 8. #8
  Staan vas

  Jy saai wat die aan wie jy onderdanig is jou geleer het om te saai. Kom ons begin by die verlossing wat Jesus gebring het.

  Glo jy dat Jesus vir al jou sondes betaal het, glo jy dat Hy dit ook vir ons volk gedoen het? Glo jy dat ons nou geregverdig voor God staan?

  Rom 3:21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,
  Rom 3:22 die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;
  Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,
  Rom 3:24 en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
  Rom 3:25 Hom het God voorgestel in sy bloed as n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God
  Rom 3:26 om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.
  Rom 3:27 Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof.
  Rom 3:28 Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet.

  As ons dan nou geregverdig is deur God self, waarvoor gaan Hy ons straf?

 9. #9
  Staan vas. Ek gaan solank aan.

  Jy se: "Ek verskil ook met jou dat God hoegenaamd beperk word"

  Ons verskil nie daaroor nie. Ek stem saam met jou dat niks God kan beperk nie. Tog kan God Homself beperk om Sy wil te laat geskied. God se vir die mens om te heers. Wie sal dit waag om vir God te se, nee kom heers self? Tog is dit 'n algemene gevoel onder christene.

  God besluit om Homself aan die heelal te openbaar deur die mens. Dit was God se keuse, Sy besluit,Sy will. Die Bybel spel dit uit.
  God is liefde en liefde kan net ervaar word deur 'n vrye wil. Liefde kan nie afgedwing word nie. God het dus besluit om Homself (Liefde) te openbaar deur 'n skepsel met 'n vrye wil. God besluit self om die mens te skape met 'n vrye wil sodat God Sy wil kan uitvoer. God self gee die mens die opdrag om te heers en die aarde te vul. Ek is baie seker God se wil is om die aarde vol van mense met Sy beeld te sien en nie wat ons nou ervaar nie.
  God het die mens 'n fisiese liggaam gegee, dit gee die mens wat gees is outoriteit om op aarde te heers. Dit is hoekom 'n gees sonder 'n liggaam geen outoriteit op aarde het behalwe dit wat deur 'n mens aan hom gegee word nie.

  Hoekom moes God mens word om die mensdom te kom red? Jesus word in die Bybel die Seun van God genoem en ook die Seun van die mens. Jesus se vleeslike geboorte het Hom die outoriteit gegee om God se wil op aarde te doen. Die Gees van God in Hom het Hom die mag gegee. Jesus moes mens wees om die mens te red. Dit is die PERFEKTE voorbeeld van liefde. Die God van die heelal onderwerp Homself aan Sy skepsels sodat Sy wil kan geskied.

  Nou wil die wereld ons wysmaak dat die offer nie genoeg was vir ons sondes nie. Die wereld wil satan se boosheid as God se straf op die mensdom afdwing en as dit nie werk nie haal hulle die onverstaanbare wil van God uit die hoed, dit terwyl die Bybel vir ons God se wil uitspel.

 10. #10
  More Noks

  Terwyl Staan vas dink, wil ek bietjie uitbrei op die vrae wat ek aan jou gestel het.

  Ons weet dat al is ons nie deur God verkneg aan die duister regering nie, ons tog nou deur hulle beheer word en hulle deur bose magte bo hulle en die weer deur ander tot waar die hele spul deur satan self gemannipuleer word. Verder het ons 'n verantwoordelikheid teenoor God en Sy koninkryk. Ons word dus gebind en bemagtig deur die orde van God se Koninkryk asook die wereldse magte. Jesus gee vir ons twee wette wat alle ander vervang en/of saamvat aangaande die koninkryk.

  Ons weet dat God wil he ons moet volgens Sy wil leef en dat Sy wil is dat Sy beeld op aarde moet heers.

  Hoe draai ons die situasie soos dit nou staan, die beeld van satan wat oor die wereld heers, om? As ons rondkyk om ons sien ons wel liggies wat die beeld van God uitstraal maar die oorgrote meerderheid is duisternes wat lei tot elende. Tom het op 'n ander draad gepraat van ligte aansit, hoe doen ons dit? Hoe kry ons kinders van God om onder die maatemmer uit te kruip?

  Dit is maklik om hier te sit en met die Bybel se beeldspraak die situasie te beskryf, maar iewers in die wereld hier buite moet iemand opstaan teen korrupte politici, skelm polisiemanne, geweldadige rowers en moordenaars. Hoe doen ons dit, sonder om deur die wereld verteer te word en binne God se orde?

  Neem nou in ag dat baie christene soos Staan vas glo dat alles wat gebeur op aarde God se wil is en dat die elende God se straf is, of 'n onverstaanbare plan uit Sy raadsaal is. Neem verder in ag dat die Bybel ons leer dat dit vir ons volgens ons geloof is. Neem in ag dat die Bybel ons leer, God se volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, die volk is in ballingskap weens 'n gebrek aan kennis.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •