Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16

Thread: Roemeine 13

 1. #11
  Chris jy hoef nie vir my te vra of ek glo Jesus is die perfekte offer nie, en dan n klomp versies aan te haal nie. Jy weet ek weet dit. Staan vas

 2. #12
  Nou waarvoor wil jy gestraf en verkneg word?

 3. #13
  Chris dit het my so n rukkie geneem om antwoorde te kry en ek soek nog steeds, een ding wat jy duidelik onderskei is die verskil tussen die aarde waarop ons leef en die wereld waarin ons woon. Die wereld waarin ons woon is boos en dit waarna die sonde instaat is stop nie net by n tannie van 70 wat verkrag word nie en ons is so sekerlik deel van hierdie wereld soos wat ons liggame tot stof terug keer. As ons praat van hoe ons moet leef op aarde en in hierdie wereld moet ons gaan kyk na wie die grootste onder ons was. Johannes, Paulus, David, Daniel, Moses is almal mense wie se lewens ons mee goed bekend is, wie se lewens opgeteken is en deel uit vorm van n volk kultuur met n geskiedenis in hierdie wereld, maar die persoon wat die belangrikste was is nie so goed bekend nie, sy leiers eienskappe, preke en helde dade ken ons nie. Johannes die doper het in die veld gebly en sprinkane geeet en sy roeping was om Christus as Verlosser aan die wereld bekend te maak. Hy het gesterf op die aarde vir die wereld deur die wereld.
  Die antwoord oor die wyse hoe ons die wereld moet hanteer le in die volgende
  Matt 17
  24 En toe hulle in Kaprnam kom, het die wat die tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en ges: Betaal julle Meester nie die tempelbelasting nie?
  25 Hy antwoord: Ja. En toe hy in die huis inkom, was Jesus hom voor en s: Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting van hulle seuns of van die vreemdelinge?
  26 Petrus antwoord Hom: Van die vreemdelinge. Jesus s vir hom: Dan is die seuns vry.
  27 Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie, gaan na die see toe, gooi n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom; en as jy sy bek oopmaak, sal jy n stater kry; neem dit en gee dit aan hulle vir My en vir jou.

  v

 4. #14
  More Noks
  Dit gan nog n rukkie vat om al die antwoorde te kry maar genadiglik word die wat soek al meer. Ek stem 100% saam met jou antwoord en aanhaling. Ons weet Jesus is vir ons die perfekte voorbeeld van wandel op aarde. Die deel wat jy aanhaal is dus vir ons n voorbeeld van hoe om geestelik op te tree in n vleeslike wereld.
  Hierdie is geen uitsonderlike geval nie, net n paar verse vorentoe gebeur die:
  Mat 17:16 En ek het hom na u dissipels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie.
  Mat 17:17 Toe antwoord Jesus en s: o Ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom hier vir My.
  Mat 17:18 Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af.
  Mat 17:19 Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en s: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?
  Mat 17:20 En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek s vir julle, as julle geloof het soos n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

  n Ongelowige verdraaide geslag. Jesus se vir ons duidelik ons ongeloof of verdraaide geloof beperk ons. Vandag word ons geleer om te glo, ongelukkig net dit wat die wereld wil he ons moet glo, alles sodat ons deur die wereldse se sisteem beheer kan word en die wederkoms vertraag kan word. Christene is miskien nie meer ongelowig nie, maar hul geloof is verdraai en verkrag. Geloof word gebou op tradisies, ervarings, omstandighede en instansies in plaas van n verhouding met God en n gesonde verstand.

 5. #15
  Amper drie jaar later.

  Die vernedering en verdrukking van God se kinders bereik daagliks nuwe hoogtepunte. Die tafel word gedek vir die vervolging en verwoesting van alle mense. Bybelse waardes en standaarde wat die voortbestaan van die mensdom verseker word afgebreek deur politici, kerke, regerings, geldmagte, media, ens.
  Aan die hoof van die aanslag staan die satan. Satan het dit reggekry om mense te laat glo dat, dit is maar soos dit moet wees, selfs sommige gelowiges glo dat dit maar God se wil en hulle lot is. Hulle glo selfs dat God in beheer is van die chaos.
  Die gelowiges glo dat dit die prys is wat hulle moet betaal vir 'n ewige lewe, hulle glo dat dit die groot verdrukking van openbaring is en dat die wederkoms daarna gaan plaasvind. Gelowiges het tydends die tweede wereld oorlog ook so gedink, tydens elke oorlog is die verdrukking so erg dat daar christene is wat glo, hierna is die wederkoms, halleluja ons gaan Jesus op die wolke sien kom.
  Die teleurstelling vir die wat oorleef is groot, geen Jesus op die wolke, geen wederkoms, geen kitsoplossings, hulle moet maar net weer opstaan en herbou.

  Ek wil nie nou oor die wedekoms praat nie, dit gaan nog 'n rukkie neem. Voor dit kan gebeur moet ons heers. Kinders van God moet heers op aarde soos God in Genesis beveel het en voor ons dit kan doen moet ons kan weerstaan. Ons moet in staat wees om deur die leiding van die Heilige Gees en die bloed van Jesus, die satan te weerstaan en ons te verset teen sy medewerkers.

  Die vraag is, hoe? Belangrik is dat ons nie geweld kan gebruik nie. Sodra dit gebeur verloor ons die morele hoe grond en maak ons vyande van al die draadsitters en verenig hulle almal teen ons. Dit laat ons ook tot die vlak van ons vyande daal en so word ons dan eintlik dit waarteen ons eintlik baklei.

  Die wereld het ons twee keuses gegee, veg of vlug. Dit is egter dieselfde keuses as wat alle wilde diere ook het, , 'n leeu byt gouer, maar selfs 'n swaeltjie byt wanneer hy nie meer kan vlug nie. Die punt is dat albei opsies tydelik is en met die nodige provokasie waarskynlik in elk geval tot geweld lei, wat presies is wat ons vyand wil he. Dit gee hulle 'n verskoning om ons met 'n oormag geweld uit te wis. Presies wat hulle vader, die satan wil he.

  Dankie Jesus. Jesus kom leer ons 'n derde opsie.

  Mat 5:39 Maar Ek s vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.
  Mat 5:40 En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry.
  Mat 5:41 En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam.
  Mat 5:42 Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie.
  Mat 5:43 Julle het gehoor dat daar ges is: Jy moet jou naaste liefh en jou vyand moet jy haat.
  Mat 5:44 Maar Ek s vir julle: Julle moet jul vyande liefh; sen die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;
  Mat 5:45 sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat ren op regverdiges en onregverdiges.
  Mat 5:46 Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?
  Mat 5:47 En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?
  Mat 5:48 Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

  Ons ken almal die skrifgedeelte, dit is van jongs af aan ons voorgehou, hoe meer liberale invloed daar in ons lewens was hoe meer is hierdie en onvoorwaardelike vergifnis aan ons voorgehou.

  Die probleem met die boonste gedeelte was dat ons dit uit 'n westerse oogpunt beskou het en nie uit die Joodse oogpunt nie. Dit maak 'n verskil. Uit 'n westerse oogpunt wil dit voorkom of ons nie moet weerstaan nie, dit lyk of ons moet stilstaan as ons geslaan word, asof ons 'n onregverdige meer moet gee as waarvoor hy vra en vir 'n slawedrywer meer moet verrig as waarvoor hy vra.

  Jesus gee vir ons 3 voorbeelde hoe om slegte mense of vyande te hanteer.

  Die eerste punt wat ek moet uitwys is dat die handeling nie teen die persoon is nie, maar wel teen die slegte gees wat die persoon beheer. Vers 39 se moenie die slegte mens weerstaan nie. Ons weet dat die Bybel leer ons om sleg en satan te weerstaan. Hierdie is dus nie die Bybel wat homself weerspreek nie. Dit leer ons om die situasie so te hanteer dat die slegte persoon moet kies of hy wil voortgaan met die aksie. Die persoon word dus gedwing om self die sleg in hom te beheer.

  Voorbeeld 1 is die bekende draai die ander wang en ek dink meeste van ons weet nou al dat jode gesag en dissipline op slawe en ondergeskiktes afgedwing het deur iemand met sy regterhand se agterkant deur die gesig te klap. Wanneer iemand dan die ander wang draai is dit moeilik om hom weer met die agterkant van die regterhnd te klap. As hy sy oopkant van die regterhand of linkerhand gebruik sien hy die slaaf of ondergeskikte as sy gelyke en is die nie meer sy slaaf of ondergeskikte nie. Dus was die draai van die ander wang nie 'n teken van oorgawe nie maar eerder 'n vorm van verset sonder geweld, binne die wet.

  Voorbeeld 2 maak dit vir eiser baie moeilik. As die eiser die bokleed vat en die persoon gee sy onderkleed saam is die persoon kaal. Om iemand kaal te sien is vir die jode 'n skande en nie vir die kaal persoon nie. Onthou vir Gam, hy het sy pa kaal gesien en is vervloek, nie Noag nie.

  Voorbeeld 3 is die ekstra myl. Volgens die Keiser se gedragskode mag die Romeinse soldate 'n ondergeskikte beveel om sy toerusting vir 'n myl te dra. As die soldaat meer afdwing oortree hy die kode en kon hy, beboet word, gegesel word, 'n minderwaardige rantsoen kry, ekstra wagstaan of raas kry. Weereens 'n vorm van verset sonder geweld wat die vyand los om die besluit oor sy eie boosheid te neem.

  Hierdie reels wat afdwingbaar was, was spesifiek vir daardie tyd, en die optredes wat Jesus voorgestel het was ook. As jy vandag jou ander wang draai is die kanse goed dat daai wang beter gaan brand. Dieselfde om jou goed vir 'n rower te gee, hy sal net jou bakkie ook vat om die goed weg te ry as jy meer gee. Die voorbeelde wat Jesus gee het letterlik net in daardie tyd gewerk.
  Die beginsel bly egter presies dieselfde.

  Wat doen Akska? Dis slegte mens en sy slegte dade word identifiseer, dan word die situasie verander sodat die slegte mens voor 'n keuse staan of hy nog met sy slegte aksie wil voortgaan. Daar is geen geweld van ons kant af nie, gewoonlik 'n paar taktiese skuiwe en die situasie is ontlont, n paar sulke insidente en die bedreiging verdwyn gewoonlik.

  Ons kan nie die reels maak of verander nie, maar ons kan wel ons reaksie beheer en so die situasie beheer. Ons is nie uitgelewer aan barbare se patetiese willetjies nie, God wil he ons moet in elke situasie heers. Wat ons nou nodig het is om in ander fasette van ons lewens hierdie vorm van verset toe te pas. Dit gaan 'n kopskuif vat en daarna eenvoudige planne om eerstens hierdie verdukking af te skud en dan te begin heers. Bid daaroor, God sal elkeen verhoor en aan elkeen praktiese planne gee. (soos hy reeds vir Lukas met Akska en oorwin plaasaanvalle gegee het) Ons kort gehoorsame kinders van God om die planne wat God vir elkeen gee te kom deel.

  Chris

 6. #16
  Dankie Chris. Ek sien uit daarna om hierdie gesprek vrder te volg.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •