Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 24

Thread: Betekenis van Lukas 16:19-26

 1. #1

  Betekenis van Lukas 16:19-26

  In sy boek Die Evangelie Is Op Die Spel skryf Prof. Adrio Knig (p.202) dat daar verskillende teorie is oor die bewustelike belewing van die tussentoestand in die hemel of die hel, of ‘n voorlopige plek soos die doderyk. Hy wys daarop dat die gelykenis van die ryk man en Lasarus (Luk. 16:19-26) as belangrikste bron dien!

  Verder skryf hy: “Die probleem met hierdie beskouing is dat die besonderhede van Lukas 16 aanvaar word as ‘n beskrywing van hoe dit werklik sal wees. Dit is vir sommige egter moeilik om te aanvaar. Daar is regtig besonderhede in Lukas 16 wat vreemd voorkom. Dit sou immers beteken dat daar kontak sal wees tussen hemel en hel, so direk dat mense in die hemel alles sal sien wat in die hel aangaan, en al die gekerm sal hoor. Verder is die vraag ook hoe dit sal werk met die water en die ryk man se tong. Onthou dit sal voor die opstanding wees. Dit sal nog die tyd van die tussentoestand wees. Maar dan het ‘n mens mos nie ‘n liggaamlike lewe nie. Hoe het jy dan ‘n tong, en hoe kan water help vir die pyn? Kan ‘n mens regtig brand as jy nie ‘n liggaamlike bestaan het nie?”

  Dr. Isak Burger beskou Lukas 16: 19-26 egter nie as ‘n gelykenis nie. In wese stem hy dus saam met Knig dat die verhaal letterlik vertolk moet word en nie as beeldspraak nie. In sy boek Die eerste 5 minute na die Dood (p10) skryf hy (Burger): “ ’n duidelike aanduiding dat Jesus hier nie ‘n gelykenis vertel nie, is die feit dat Hy ‘n persoon se naam noem – Lasarus (vgl. vers 20). In ander gelykenisse verwys Jesus altyd na denkbeeldige persone en geen name word genoem nie. Sy verteltrant hier verwys ook duidelik na ‘n spesifieke geval: En daar was ‘n ryk man ….. En daar was ‘n bedelaar.. (verse 19,20)”.

  Hy dui egter aan dat dit geen verskil aan die gesag en waarheid van hierdie verhaal sou gemaak het as dit ‘n gelykenis was nie. Jesus het immers nooit leuens vertel nie.

  Om Lukas 16: 19 – 26 beter te verstaan uit ‘n oogpunt van eksegese en uit ‘n teologiese hoek, is daar belangrikke aspekte in die verhaal wat nie in aanmerking geneem is by Knig sowel as Burger se skrywes nie. Die vertrekpunt is Mattheus 13 : 34 – 35.

  Mattheus 13

  (34) Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare ges, en sonder gelykenis het Hy vir hulle niks ges nie; (35) sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wreld af.


  Die vraag is nou, hoe verstaan u hierdie gedeelte wanneer u dit lees?
  Last edited by 528; 09-26-2014 at 08:30 PM.

 2. #2

 3. #3
  Quote Originally Posted by Lukas View Post
  Ek verstaan die baie maklik
  Touch Lukas. Sal my leer om my bewoording meer sorgvuldig te kies. Ek herstel.

  Die vraag is nou, wanneer u Lukas 16:19-26 lees, hoe sal u di gedeelte in die Bybel vertolk/verstaan/ en/of aan iemand verduidelik. Dit gesien teen die agtergrond wat Knig en Burger hierbo geskryf het?

 4. #4
  Is n Engel n mens of n gees?

  Kan n Engel met n mens praat ?

  Waarmee sal n engel praat as hy nie n tong het nie.

  Is die demone nie gevalle engele nie ?

  Ek weet nie waaroor die debat gaan nie. Vir my is dit maklik. Daar is twee keuses en al het Jesus in gelykenisse gepraat, lank voor Hom het God al vir die mense ges dat daar n hel en n hemel is. Die hel is n geween en n gekners van tande. Watter tande ?

  Nou gaan ons seker daaroor ook redeneer ?

  Wat is die vraag ? Is die vraag of daar n hel is ? Of is die vraag of die mense in die hemel die mense in die hel sal kan sien ? As ek die ding reg onthou, het Lasarus n gids gehad wat hom daarheen geneem het.

  As die hele storie van Lasarus n gelykenis was, was die doel seker om die wreedheid van die hel te verduidelik. Met ander woorde die gelykenis het die bestaan van die hel bevestig

  Maar hier is vir jou nog n swaaibal. God het jou by die naam geroep nog voor jy in jou moederskoot was. God is die woord en deur die woord skep God. Wanneer Hy jou by die naam geroep het voor jy in die moederskoot was, beteken dit mos dat jy alreeds bestaan het voor jy gebore was.

  Dink nou oor Jesus. Voor Jesus se geboorte, was Jesus reeds die Seun van God. Was dit nie Hy wat wydsbeen oor die Eufraatrivier gestaan het toe Daniel se knie lam geword het nie?

  Was dit Jesus wat ges het dat hy die satan soos n bliksemstraal uit die hemel sien val het ?

  Soos dit vir my lyk het satan teen God in opstand gekom en hy het n derde van die engele oortuig om teen God in opstand te kom. Toe gooi God die satan uit die hemel en Hy skep die aarde vir die satan om oor te heers.

  Ek wonder net soms of die mens wees van ons, nie n sifting is om die gees se ware motief te toets nie. Jesus was voor sy geboorte reeds gewees. Maar met Sy mens word, het hy soos ons almal aan n geheueverlies van die verlede gelei. Net soos ons, kon hy nie onthou wat voor die tyd met Hom gebeur het nie. Dit was eers later in Sy lewe wat hy die deurbraak gemaak het.

  Ek dink dat al die engele. Die wat gerebelleer het en die wat getwyfel het, een of ander tyd in n liggaam kom draai, sodat sy ware motief hom kan sen of kan oordeel.

  En die wat geoordeel word sal die vrugte daarvan pluk. En die vrug is soos wat Lasarus dit beleef het. Die werklikheid van die hel.

  Die gelykenis vertel vir my nog iets. Die wat in die hel gaan beland, sal hulle lewe elke dag voor hulle sien afspeel. Elke oortreding sal elke dag met hulle bly en hulle pynig. Hulle sal vasgevang wees op n plek waaruit hulle nie sal kan ontsnap nie. Sal dit n werklike vuur wees ? Dit kan ek jou nie s nie. Maar dit sal wees asof dit n vuur is wat nooit ophou brand en pynig nie.

  Die genade daarby is die feit dat jy, wanneer jy erken het dat God die Vader is en erken het Jesua / Jesus vir jou sonde gesterf het, jy met redelike sekerheid kan s dat jy nie hel toe sal kan gaan nie. Meer as dit het ek nie nodig nie. Ek wil net nie gaan toets om te sien hoe dit daar voel nie. Dis al wat vir my belangrik is.
  Last edited by Lukas; 09-26-2014 at 11:18 PM.

 5. #5
  Dankie vir jou siening Lukas. Sal wag vir ander om betrokke te raak om hul siening weer te gee.

 6. #6
  Lukas 16:19-26 het ek oor die jare op my eie manier vertolk en soos Knig en Burger het ek afleidings gemaak wat binne my verwysingsraamwerk gepas het. Dit was egter eers etlike jare gelede wat ek ‘n verduideliking gekry het wat vir my sin gemaak het en wat die betekenis wat die Christus se bedoeling met di “verhaal” mooi uitgelig het.

  Bybelstudente wys daarop dat die sinoptiese evangelies Markus as hoofbron gebruik het. Vandaar dan ook die ooreenstemmings wat gevind word in die onderskeie boeke. Elke skrywer het egter ander aspekte van die Christus beklemtoon. Wat nou opval is dat slegs Lukas die verhaal van die Ryk man en Lazarus geboekstaaf het. Wat hierdie verhaal nog meer merkwaardig maak is die feit dat dit name bevat het. Dit is gevolglik te verstane dat daar twyfel mag bestaan of dit bloot ‘n verhaal is, en of dit as ‘n gelykenis gelees moet word.

  Ek het die werk van Dr. Ernest L. Martin: The real meaning of Lazarus and the Rich Man (1984) vertaal en gee dit vervolgens weer. Vertrou dat dit sal bydra tot die beter verstaan van Lukas 19:19-26.

  Vervolg/......
  Last edited by 528; 09-28-2014 at 09:14 PM.

 7. #7
  Gelykenisse is ‘n vorm van storievertelling waarvan sekere fisiese verskynsels van welbekende dinge vergroot word om die beter verstaan van geestelike onderrig te verseker. In baie gevalle word gebeure uitermate vergroot om die onderrig te beklemtoon. ‘n Bekende geval van hierdie beginsel is te vind in die gelykenis van die mostertsaad. Dit is nie die kleinste saadjie nie en die boom word nie so groot soos aangedui nie.

  Mattheus 13

  (31) ‘n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en ges: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n mosterdsaad wat ‘n man neem en in sy land saai; (32) wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ‘n boom word, sodat die vols van die hemel kom en nes maak in sy takke.

  As ons weet dat die Christus in gelykenisse tot die mense gespreek het, waarom dan ‘n gelykenis vandag letterlik opneem as die mense in sy tyd dit nie gedoen het nie? Let op wat Paulus s wat te doen het met vuur van die oordeel. Niemand in sy tyd (selfs vandag nie) neem hom letterlik op nie. Romeine 12 (20) As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.

  Hierdie gedeelte is afkomstig van Spreuke 25 (21) As jou vyand honger het, gee hom brood om te eet; en as hy dors het, gee hom water om te drink. (22) Want jy hoop gloeiende kole op sy hoof, en die HERE sal jou dit vergelde.

  Hierdie gloeiende kole is natuurlik figuurlik gesproke.

  Vervolg/....
  Last edited by 528; 09-28-2014 at 09:13 PM.

 8. #8
  Net een vraag. Watter groentesoort word groter as n mostertboom?

 9. #9
  Lukas dankie vir hierdie vraag. Vergelyk nou die volgende weergawes van die Bybel naamlik die Afrikaanse Ou Vertaling, Afrikaanse Nuwe Vertaling en die Kings James Version. Val die klem nou op die groente, of tuinplante of herbs m.a.w. kruie, of val die klem op n boom?

  Mat 13:32 [AOV]wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en n boom word, sodat die vols van die hemel kom en nes maak in sy takke.

  Mat 13:32 [ANV]Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die vols in sy takke kom nes maak.


  Mat 13:32 [KJV] Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

 10. #10
  Daar is twee maniere om die Bybel te lees en daar is een manier om die naaste aan die waarheid te kom.

  Die twee maniere is om die Bybel met ons huidige logika en verwysings te lees, terwyl die Bybel, elke keer in n tyd met sy eie beeldspraak en terminologie geskryf is.

  Wanneer ons die Bybel analities wil lees, sal ons genoeg rede kry om hare oor verskillende onderwerpe te kloof. Met ander woorde wanneer jy die Bybel met jou besondere verstandelike vermons wil lees en verstaan, gaan jy n geweldige stryd beleef.

  Voor God is al die mense gelyk. Wanneer jy eendag voor die troon gaan staan, sal jy op geen Doktorsgraad kan staatmaak nie. Wat vir die ongeletterde idioot gaan geld gaan ook vir jou geld. En die die kanse dat hy die toets kan slaag, sal amper vir hom beter wees as wat dit vir n mens sal wees wat die Bybel analities gelees het.

  Die Bybel is n wonderlike boek wat n baie groot gedeelte van die wreld se geskiedenis saamvat en bewaar.

  Terselfdertyd is die Bybel die Woord van God waarmee Hy deur die werking van die Heilige Gees, die geheime van die Bybel vir jou oopsluit. Daar is net een voorwaarde vir elke mens wat die Bybel wil verstaan. Jy moet dit soos n kind lees en dit wat jy lees, onvoorwaardelik glo soos wat n kind dit glo.

  God slaan n reguit hou met n krom stok. Dit beteken nie dat die Bybel n krom stok is nie. Dit beteken in die konteks wat ek tans daarna verwys, dat God ongeag die beeldspraak van die tyd, nog altyd aan die mens wat die Bybel reg lees, in elke behoefte van die mens se vrae voorsien.

  Wanneer jy nou begin wonder of dit n tuinplant en of dit n Groente plant was, is daar twee goed wat jy vir jouself eers moet uitklaar. Dit is ou as dit vir jou belangrik is. EK het al met Job se openbaringe oor die wind se paaie wat ons vandag as vaste lugstrome sien, geleer dat om die oudste vertaling te bly lees en om dit as my waarheid te aanvaar.

  Maar as jy Jesus se vergelyking met die saad wetenskaplik wil toets sal dit interessant wees om die grootte van die saad teenoor die digtheid van die stam, die soortlike gewig en die grootte van die plant teenoor ander groente plante of tuinplante, wat toe in Israel bestaan het, te vergelyk.

  Jy moet onthou dat jy Jesus se verklaring van die saad, nie met ander sade in die wreld kan vergelyk nie. Slegs met die plante wat in daardie tyd aan die mense met wie Hy toe gepraat het. Sonder daardie som sal enige argument nie volledig genoeg wees om te debatteer nie.

  Waarom ek die vraag oor die mosterdboom gevra het, was eenvoudig dit. Ek kan verkeerd wees maar dit klink vir my of jy, omdat die Bybel s dat Jesus in gelykenisse gepraat het, Jesus so vas aan die gelykenis wil hou, dat Hy glad nie toegelaat word om een feit binne enige gelykenis, mag kwytraak nie.

  Mense dink in prentjies en daarom verduidelik ek ook sekere beginsels in die vorm van stories, sodat ek n punt kan oordra. Ek gebruik vir spesifieke stellings of onderwerpe, voorbeelde van situasies om die punt te beklemtoon. Wanneer ek dit doen weet die mense dat ek nou n storie vertel, maar die punt of feit wat ek wil beklemtoon, is nooit onduidelik nie. En so vind ek dit ook met Jesus se verhale of gelykenisse wat Hy vertel het.

  Ek weet nou nog nie waaroor die debat gaan nie. Is dit om te bepaal of daar werklik n hel is?

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •